CLA – et populært kosttilskud med tvivlsom virkning!

Lad os med det samme slå fast, at effekten af kosttilskud på den fysiske præstation herunder kropsbygningen, er nærmest ubetydelig sammenlignet med effekten af systematisk træning kombineret med et fornuftigt kostindtag.

Langt de fleste kosttilskud har fået alt for meget opmærksomhed i forhold til den reelle dokumenterede effekt. Ofte er producenterne netop gode til at påstå “videnskabeligt dokumenterede” resultater som overhovedet ikke har rodfæste i den virkelige verden. At det meste kosttilskud tillige er dyrt, burde få de fleste op af stolen og se med mere kritiske øjne på deres indtag af kosttilskud. Her følger historien om CLA – et populært kosttilskud med tvivlsom virkning.

Hvad er CLA?

CLA er en forkortelse for konjugeret linolsyre. CLA er en blanding af fedtstoffer, som findes i kød og mælkeprodukter og stammer fra komælk. Mængden af CLA i mælken er tilsyneladende afhængig af, hvilken kost kvæget får. Undersøgelser på malkekøer har vist, at kvæg, der får en kost rig på solsikkeolie eller kvæg der går på græs har langt højere koncentration af CLA i deres mælk i forhold til køer som får kraftfoder. Så de fleste danskere indtager rent faktisk CLA i betydelige mængder hver dag, hvis de spiser mejeriprodukter fra især økologiske køer. CLA som kosttilskud produceres ud fra vegetabilske olier, typisk tidselolie og en teknisk set en modificeret omega 6-fedtsyre.

CLA har siden 1988 haft videnskabelig interesse, da University of Wisconsin fandt ud af, at CLA havde en kræftbeskyttende funktion i rotter som udelukkende spiste hamburgere. Der er siden skrevet over 500 videnskabelige arbejder omkring CLA, primært udført på dyr. Da det kun er dyr som kan producere CLA, skal mennesker have det tilført via kosten. At CLA har fået så stor folkelig opmærksomhed skyldes bl.a. at CLA efter sigende øger muskelmassen og reducerer fedtprocenten. Stoffet har således opnået en vis popularitet i fitnessverdenen.

Hvor kan man købe CLA ? ​

Virkningen af CLA hos forsøgsdyr


Som nævnt er majoriteten af undersøgelser med CLA, udført på forsøgsdyr og her har videnskaben fundet en lang række spændende forhold som, hvis det havde været mennesker, vil betyde en markant kropslig, træningsmæssig og sundhedsmæssig gevinst. Derfor har man indenfor de sidste fem år forsket intensivt i emnet. De resultater som er veldokumenteret hos forsøgsdyr – primært rotter – er imponerende og her følger en kort oversigt med kommentarer:

Observeret effekt hos dyr

1. Øget stofskifte

2. Øget lipolyse (fedtnedbrydning)

3. Øget muskelmasse

4. Reducerer kolesterol og fedt koncentrationen i blodet

5. Øget insulinfølsomhed

6. Antikarcinogen

7. Reducerer fødevareforårsaget allergiske reaktioner

8. Forbedrer immunforsvaret

Virkninger hvis effekten kunne overføres til mennesker

1. kan medføre øget vægttab og være en fordel for patienter med stofskifteproblemer som oftest har for lavt stofskifte.

​2. Især omkring indvoldene – medfører reduceret fedtdepoter både omkring indvolde og under huden. Det både syner bedre kropsligt og mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

​3. Øger både fedtforbrændingen indirekte og forbedrer præstationen i mange sportsgrene, desuden ser det godt ud med store muskler.

4. Til stor fordel for folkesundheden, da en stor del af den danske befolkning har for høje koncentrationer af fedt i blodet pga. usund livsstil.

5. Vil hjælpe type II diabetikere og andre med tendens til type II diabetes.

6. Det vil sige kræfthæmmende og vil i sig selv være et kvantespring indenfor kræftforskningen.

7. Som en lang række mennesker lider af. Dette vil være en håndsrækning til denne gruppe.

8. Til stor fordel for både syge mennesker og personer som træner meget hårdt.


Virkningen af CLA hos mennesker

Alle disse forhold har man således kunnet dokumentere i dyr og det har derfor været meget nærliggende at undersøge om det samme er gældende for mennesker. Men som så ofte før, har undersøgelserne på mennesker ikke kunnet indfri forventningerne fra dyrestudierne. Et af de studier som har vist en effekt på kropskompositionen i mennesker og som oftest refereres når CLA-indtagelse skal retfærdiggøres, er Blankson et al. 2000. Her satte forskerne flere grupper af overvægtige personer til at spise forskellige mængder CLA i 12 uger. Resultatet viste, at grupperne som fik CLA havde reduceret deres fedtprocent. En nærmere gennemlæsning af studiet afslører at forsøgspersonerne samtidigt var blevet bedt om at dyrke motion og kun grupperne der fik CLA rent faktisk havde øget deres motionsmængde! Var det CLA eller motionen som fik forsøgspersonerne til at tabe fedtmasse? (Som bekendt øger motion både fedtforbrænding og energiforbrug.)

Men der hvor det for alvor bliver interessant, er når man ser på hvem som har “publiceret” artiklerne. Eksempelvis er artiklen af Blankson (ref. 2), skrevet sammen med Ola Gudmundsen og Erling Thom. Sidstnævnte er ansat i Parexel, et firma kosttilskudsindustrien og medicinalindustrien betaler for at markedsføre og fremme salget af deres produkter. Det utrolige er, at Parexel har Tonalin i deres produktportefølje, eller CLA som det også kaldes. En af de andre artikler som har dokumenteret at CLA virker, er reference nr. 12 og gæt hvem forfatterne er? – såmænd selveste O. Gudmundsen og E. Thom igen. Ola Gudmundsen kommer fra Scandinavian Clinical Research AS, som er hyret af den Norske producent af CLA, Natural til at dokumentere virkningen af CLA. Det er simpelthen så korrupt, og brugerne af CLA er fuldstændigt uvidende om dette iscenesatte bondefangeri.

Konsensus

Gennemgås en lang række af de bedre forsøg, tegner der sig et lidt mudret billede af CLA og dets virkning på mennesker, derfor kan det til tider være en god idé at finde de såkaldte reviews. Review artikler er en systematisk gennemgang af de mest anerkendte artikler som er skrevet om et givent emne. Det giver ofte et fornuftigt billede af hvad man stort set er enige om i de videnskabelige kredse, også kaldet konsensus.
Det mest omfattende arbejde om CLA og dets effekt på mennesker blev publiceret sidste år af Kelly, 2001. I hans review (gennemarbejdning af de fleste artikler omhandlende CLA) fastslår han at, citat: “a beneficial effect in

humans has not yet been established“. Selvom enkelte forsøg har vist at muskelmassen kan øges og fedtprocenten kan reduceres med CLA indtagelse, har langt de fleste forsøg ikke vist den ønskede effekt af CLA. En række undersøgelser har desuden dokumenteret, at forholdet mellem forskellige fedtstoffer i blodet eksempelvis kolesterol forbedres. Men endnu flere undersøgelser viser, at eksempelvis mængden HDL (det gode kolesterol) falder efter indtagelse af CLA. Den sidst bastion som mange forskere har fæstnet tillid til i forbindelse med CLA, er effekten på immunforsvaret. Her er konklusionen den samme, citat: “evidence suggest CLA supplementation has no impact on immune system performance in healthy subjects“. Ikke kun Kelly er kommet frem til den konklusion også Whigham, 2000 fastslår i deres review, at de forsøg der indtil videre er udført på mennesker ikke er nok til at anbefale brugen af CLA da effekten er yderst tvivlsom. At CLA desuden kommer i mange udgaver, de såkaldte isomere, gør det endnu vanskeligere at konkretisere CLA og med sikkerhed bestemme virkningen af CLA.

Ukritiske producenter

Problemet med de videnskabelige artikler er naturligvis, at producenterne af CLA kaster sig hæmningsløst over dem og bruger dem intensivt i deres markedsføring. Som en af producenterne af CLA skriver i deres kommentarer til deres produkt: “CLA has been show to be highly effective supplement to aid in weight loss and the conversion of fat to lean muscle mass in animal studies and is therefore used extensively by body builders and weight loss professionals“. Hmm – fordi det virker på dyr virker det altså også på mennesker. Kosttilskud markedsføres aggressivt og ofte med slående argumenter, men man bør være særdeles kritisk overfor alt hvad der lanceres. Især i fitnessbranchen, som traditionelt set er fyldt med myter og egne erfaringer fremfor videnskabelighed.

Hvad skal du være opmærksom på hvis du alligevel vælger at spise CLA?

– Der er indtil videre ikke dokumenteret bivirkninger ved CLA indtag, men der kan stadig være risici.

– Der er i lighed med mange andre kosttilskud risiko for at indholdet af pakken er af dårlig kvalitet eller slet ikke indeholder CLA – specielt gældende for udenlandske mindre kendte producenter.

– Der er ingen beviser for at CLA virker som det står angivet på pakken. Producenten har ofte lavet sine egne uvidenskabelige, partiske undersøgelser.

– CLA er dyrt og som det ser ud nu virkningsløst, hvis ønsket er at øge muskelmassen og tabe fedt.

– De sundhedsfremmende effekter af CLA er tvivlsomme, så en sund livsstil uden tobak og for meget stress, regelmæssig motion og en fedtfattig kost vil føje både år til livet og liv til årene.

De danske myndighederne er skeptiske overfor CLA

Her i Danmark har producenter af CLA søgt at få godkendt midlet som et såkaldt kosttilskud med tilsatte næringsstoffer. Men ingen videnskabelige undersøgelser har endnu kunnet bevise, at CLA har en ernæringsmæssig værdi. Ifølge Fødevaredirektoratet kan kosttilskud med CLA derfor ikke lovligt sælges i Danmark. Dog har Pharma Nord nu lanceret deres Bio-CLA som bygger på en anden struktur. Deres Bio-CLA er lavet som en triglycerid og ikke som en fri fed syre, som det var oprindeligt. Denne nye CLA type er lige blevet godkendt, dog med den tilføjelse at Fødevaredirektoratet ikke har fundet dokumentation for dens påståede virkning. Producenterne af CLA har tillige forsøgt at sælge det her i landet som slankende, hvilket ville kræve at midlet registreres som et lægemiddel med slankende virkning af Lægemiddelstyrelsen. Det er det ikke blevet.

Afsluttende kommentar


Så det må indtil videre konkluderes, at CLA er et dyrt kosttilskud med tvivlsom virkning på mennesker. Dette er endnu et eksempel på, at forskning i dyr og mennesker er milevidt fra hinanden. At undersøgelser viser betydelige gevinster på dyr efter indtagelse af CLA, kan ikke direkte overføres til mennesker. Det største problem er dog, at de "forskere" som dokumenterer en positiv effekt af CLA, samtidigt er godt og grundigt fedtet ind i økonomiske interesser. Det er således meget få hvis overhovedet nogen studier - uden interesse i CLA - som kan dokumentere en positiv effekt af CLA.


Dog skal det ikke udelukkes, at nyere og bedre undersøgelser måske kommer til at vise, at CLA kan have en effekt på specifikke parametre hos specifikke målgrupper - f.eks. indenfor kræftforskningen kan CLA måske vise sig at have en virkning, men håbet om ét samlet vidundermiddel er dementeret.

Referencer


Referencer

Benito P, Nelson GJ, Kelley DS, Bartolini G, Schmidt PC, Simon V. The effect of conjugated linoleic acid on plasma lipoproteins and tissue fatty acid composition in humans. Lipids 36:229-236 (2001).
Henrietta Blankson, Jacob A. Stakkestad, Hans Fagertun, Erling Thom, Jan Wadstein and Ola Gudmundsen. Conjugated Linoleic Acid Reduces Body Fat Mass in Overweight and Obese Humans. J Nutr 2000 Dec;130(12):2943-8.
Kelly GS. Conjugated linoleic acid: a review. Altern Med Rev 2001 Aug;6(4):367-82.

4. Kritchevsky D, Czarnecki SK. Conjugated linoleic acid (CLA) in health and disease. Chim. Oggi (Chemistry Today) 19(6):26-28 (2001).


McCarty MF. Activation of PPARgamma may mediate a portion of the anticancer activity of conjugated linoleic acid. Medical Hypotheses 55(3):187-188 (2000).
McCarty MF. Toward practical prevention of type 2 diabetes.Medical Hypotheses 54(5):786-793 (2000).
Medina EA, Horn WF, Keim NL, Havel PJ, Benito P, Kelley DS, Nelson GJ, Erickson KL. Conjugated linoleic acid supplementation in humans: Effects on circulating leptin concentrations and appetite. Lipids 35:783-788 (2000).
Scimeca JA, Miller GD. Potential health benefits of conjugated linoleic acid. J. Am. Coll. Nutr. 19:470S-471S (2000).
Zambell KL, Horn WF, Keim NL. Conjugated linoleic acid supplementation in humans: effects on fatty acid and glycerol kinetics. Lipids 2001 Aug;36(8):767-72
Whigham LD, Cook ME, Atkinson RL. Conjugated linoleic acid: implications for human health. Pharmacol Res 2000 Dec;42(6):503-10
Zambell KL, Keim NL, Van Loan MD, Gale B, Benito P, Kelley DS, Nelson GJ. Conjugated linoleic acid supplementation in humans: effects on body composition and energy expenditure. Lipids 2000 Jul;35(7):777-82
Thom E, Wadstein J, Gudmundsen O. Conjugated linoleic acid reduces body fat in healthy exercising humans.J Int Med Res 2001 Sep-Oct;29(5):392-6
Rate this post

Del artiklen: