Generelt

Udstyr, træningssteder, holdninger etc. - Træningsrelaterede emner der ikke passer i andre fora