Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/24/2010 in all areas

  1. 1 point
    Jeg er ikke uden forståelse for, at mange identificerer sportsudøvere med atleter, men det er ikke en identifikation, jeg er enig i, men det er en interessant diskussion. Mine intuitioner, og ikke mere!, om emnet. Inden for klassen af sportsudøvere skelner jeg mellem to begrebet:' ”atleter” og ”spillere”. (meget groft, alle grene indfanges naturligvis ikke, f.eks. boksning/boksere) Begrebet 'atlet' stammer fra det oldgræske, hvor det betegner en person, der deltager i de græske krops-konkurrencer, hvor 'spil' ikke som sådan indgår. Atletik er derimod en ren fysisk/teknisk udfoldelse, blottet for spillets spil-hed, som kan være ganske svært at definere – visse tænkere mener netop, at spil ikke kan defineres (Wittgenstein). Men det betyder ikke, at vi ikke har en intuitiv ide om, hvad spil er. Snarere tværtimod; ofte er det mest velkendte det vanskeligste at definere. Tænk på bevidstheden. Hvis vi betegner fodboldspillere som atleter, så misser vi – ud fra min tankegang – noget af essensen ved det at være fodboldspiller. At være fodboldspiller er andet og mere end at være atlet. Lionel Messi ser spillet på en andet måde end John Faxe Jensen. Gør det samme sig gældende ved rendyrkede atletiske sportsgrene? Kan den ene 100-meter-løber "se" løbet bedre end den anden? En fodboldspiller kan også spille, selvom hans fysik ikke længere er prangende. I nyere tid spillede fodboldspillere Lothar Matthäus til han var omkring 40 år, fysisk kunne han intet i sin sidste tid, men han have en forståelse for spillet, der gjorde, at han kunne være med. Det samme synes ikke i lignende grad at være tilfældet for atleter. Jeg rangordner ikke 'spillere' højere end "atleter", de er for mig bare ikke ens, og derfor er jeg ikke enig i, at alle sportsudøvere er atleter – i hvert fald ikke i primær forstand.