Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 06/28/2016 in all areas

  1. 1 point
    D.B.F

    Bjørnen er back....

    280616 Roning maxtest på 500meter. Fly & die blev det til. Er godt tilfreds. 1.25.2. 2. 4 sek bedre end min forrige. Afjog1.5k. Roning.