Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/22/2017 in all areas

  1. 1 point
    jsc

    Doktorens log

    Ups, havde overset din post. Jeg sidder på knæ med skiven/skiverne i hænderne og så løfter jeg dem op med et lille hoftestød. Jeg kan få en 50 kg skive el to 20’ere op på den måde. Når jeg kører 60 kg skal jeg have en til at lægge den sidste 20’er på.