Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/08/2018 in all areas

  1. 1 point
    Arne

    Arnes 7. log

    SHIT det er efterhånden mange år siden jeg skrev her. Troede det kun var 5-6 år... Nå men i dag er jeg et nips på godt under de 100 kg og træner løs. En hilsen til alle jeg har kendt her :)