Sign in to follow this  
Guest Slettet_04042015

Concept 10 10

Recommended Posts

20 minutter INTENSIV Concept 10 10 træning om ugen er det maksimale kroppen kan klare af denne træningstype. Det kan let påvises ved at prøve det 3 x ugentlig over en længere periode, hvilket bevirker at folk dårligt kan trække sig af sted. Trænes der ikke intenst er 2 x ugtl. bedre end 1, men det er jo ikke det der diskuteres her, såvidt jeg har forstået.

<{POST_SNAPBACK}>

Nu har jeg godt nok kun skimtet den overvældende mængde info, så jeg forbeholder mig retten til at det kan stå et sted som jeg har overset. Men synes ikke jeg kan finde en begrundelse noget sted i teksten for at man er en hel uge om at restituere fra pas til pas :raisebrow:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Slettet bruger

Først og fremmest vil jeg sige at jeg er glad for at Concept 10 10 har fundet vej til Motion-online.dk , og at det også glæder mig at i vil debattere jeres koncept, der har været genstand for en del kritik, med andre.

Med hensyn til den engelske kildecitering tror jeg folk vil have interesse i at besøge sitet: http://www.seriousstrength.com/program.html . Virksomheden baserer deres træning på samme artikler som Concept 10 10. Jeg tror det vil falde i manges øjne, at Concept 10 10 samt Serious Strength (og Slow Burn) kunne have kommercielle interesserer i at iværksætte disse nye træningsprincipper, der jo strider imod meget af den etablerede viden -

Men min egen mening om sagen er for så vidt ligegyldig, næste skridt i debatten bliver saglig argumentation, frem og tilbage.

God debat :smile:

Jeg skal dog for en god ordens skyld oplyste, at Concept 10 10 har kopieret en copyrighted artikel uden at angive forfatter her i tråden, den der starter med "Where did the concept of Aerobics Fitness come from?".

Edited by DocHolliday

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare denne her kræver da en dybere gennemgang fra Concept 10x2, for rent fysiologisk er det nonsens.

udvekslet noget kropsfedt til muskler.
:blink:

En par valide undersøgelse der dokumenterer dette kan lade sig gøre, vil få mig til at lægge min træning radikalt om :dry:

Edited by Buc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Slettet bruger

Jeg vil egentlig gerne "åbne" debatten med dette, som jeg mener fanger problemet ganske enkelt.

Såvidt jeg kan se, er Concept 10 10 én af to muligheder.

Enten er Concept 10 10:

1.) et nyt koncept baseret på HIT (High-Intensity Training, der som bekendt var et meget kommerciel foretagende) der har opdaget den hellige gral for sportspecifik træning samt folkesunhed, og som med ret beviser at den etablerede, videnskabelige forskning (herunder de mest respekterede træningsautoriter i verden) tager fejl, eller også er Concept 10 10:

2.) et kommercielt foretagende der just som alle andre virksomheder forsøger at tjene penge. Dette foregår ved salg af produkt, som er en noget dyr, kortvarig affære i træningscenteret. Det kunne spekuleres at denne konstante understregning af hvor hurtigt træningen er overstået, samt de mange bonuser der bliver lovet, er i højere grad en salgsteknik end et tilbud på optimal, eller for den sags skyld effektiv, træning til kunderne.

Tidligere diskussioner har vist hvilken retning Motion-onlines brugere hælder til. Men nu bliver det interessant at følge debatten, idet jeg umiddelbart kan se en hel del påstande i de skrevne stykker der ikke er evidensbaserede, og som sagt går stik imod hvad den lærde verden meninger.

Edited by DocHolliday

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og hvis man vil have det meget teknisk:

Physiology of Concept 10 10 Training

An objective of Concept 10 10 resistance training is to create more tension in a muscle for a given workload. This is accomplished by decreasing the speed of movement. The amount of force or tension a muscle can develop during a muscle action is substantially affected by the rate of muscle shortening (concentric phase) or lengthening (eccentric phase) (Smith, Weiss, and Lehmkuhl, 1995). The amount of tension generated in a muscle is related to the number of contracting fibers. Each muscle fiber (or muscle cell) contains up to several hundred to several thousand myofibrils, which are composed of myosin (thick) and actin (thin) protein filaments (Guyton and Hall, 1996). The repeating units of thick and thin filaments within each myofibril comprise the basic contractile unit, the sarcomere. In a muscle fiber, the slower the rate at which the actin and myosin filaments slide past each other, the greater the number of links or cross-bridges that can be formed between the filaments (Smith, Weiss, and Lehmkuhl, 1995). The more cross-bridges there are per unit of time, the more tension created. Thus at slow muscle action speeds, a higher number of cross-bridges can be formed, which leads to a maximum amount of tension for a given workload.

The tension in a muscle is related to the number of motor units firing and to the frequency with which impulses are conveyed to the motor neurons (Berger, 1982). Physiologically, using a slower speed protocol requires the activation of more muscle fibers and an increase in the frequency of firing in order to maintain a force necessary to lift a given workload (Smith, Weiss, and Lehmkuhl, 1995). This provides stimulation for muscle strength development. The initial strength development involves neurological adaptations (stimulation of muscle fibers through increased firing and recruitment) followed by muscle hypertrophy (Enoka, 1986). In muscle hypertrophy, an increase in protein synthesis results in a multiplication of myofibrils within muscle fibers leading to an enlargement of the cross-sectional area of the muscle (Berger, 1982). There is also a corresponding increase in the number of actin and myosin filaments, which subsequently increases the capacity for cross-bridge formation (Guyton and Hall, 1996).

<{POST_SNAPBACK}>

Meget teknisk er nok en mindre overdrivelse. Og ingen af de ovennævnte fakta siger noget om, at Concept 1010 skulle være overlegent. Langt de fleste fakta er jo basal fysiologi... Uden at have checket kilderne kan jeg have mine tvivl om hvorvidt de i det hele taget kan bruges til dokumentation for Concept 1010. Havde der været specifikke henvisninger, kunne man vel have set efter (jeg har ikke det store incitament til at rode Pubmed igennem). Til gengæld har jeg kigget på Concept 1010's egen hjemmeside på et tidligere tidspunkt, og der var ingen af de referede forskningsresultater, der viste andet end at styrketræning er godt, hvilket vel ikke er den helt store banebrydende nyfundne viden for folk med blot minimal indsigt i træningsfysiologi.

Jeg forbeholder mig dog retten til at blive klogere; et veludført videnskabeligt studie der påviser at Concept 1010 er bedre end "traditionel" styrketræning vil da være et skridt på vejen. Indtil da forholder jeg mig skeptisk: "Extraordinary claims demands extraordinary proof".

Sindbad

Share this post


Link to post
Share on other sites

High Intensity Strength Training For Better Body Composition

Wayne L. Westcott, Ph.D.

During the past several years we have learned a lot about the effects of strength training and body composition. For example, a carefully controlled study at Tufts University showed significant changes in body composition from a basic program of strength exercise (Campbell et al. 1994).

The subjects added three pounds of lean weight, lost four pounds of fat weight, increased their resting metabolic rate by seven percent and increased their daily energy requirements by 15 percent after 12 weeks of strength training.

Research with over 1100 previously sedentary adults revealed similar body composition improvements from eight weeks of standard strength training (Westcott and Guy 1996). The program participants increased their lean weight by 2.4 pounds and decreased their fat weight by 4.6 pounds.

Of course, unfit individuals tend to improve their body composition at faster rates than people who are presently doing strength exercise. Many people want to know if strength training can further enhance body composition in well-conditioned exercisers.

Previous studies have demonstrated that various high-intensity training techniques are more effective than standard training protocols for increasing muscle strength in both beginning and advanced participants (Westcott 1996, 1997a, 1997b; Westcott and La Rosa Loud 1997). As shown in Figures 1 and 2, slow training produced greater strength gains than standard training for both beginning and advanced trainees. As illustrated in Figures 3 and 4, breakdown training resulted in greater strength gains than standard training for both beginning and advanced exercisers. Likewise, assisted training generated greater strength gains than standard training for both beginning and advanced subjects (see Figures 5 and 6).

We have recently examined the effects of combined high-intensity training techniques on body composition changes in well-conditioned participants. The six-week advanced exercise program included slow training, breakdown training, assisted training, and pre-exhaustion training. The 48 subjects added 2.5 pounds of lean weight and lost 3.3 pounds of fat weight as a result of their training efforts, which represented more improvement than we expected from regular strength exercisers.

We have been pleased with our participants' positive response to the combined approach of high-intensity strength training techniques. Our standard exercise protocol is outlined in Table I.

We observed that many program participants selected the pre-exhaustion technique for their sixth week of high intensity training. Although we do not have data that show this training method to be better than the others, there may be some benefit in performing more pre-exhaustion sessions. Psychologically, changing exercises at the point of muscle fatigue may be more appealing than performing more repetitions of the same movement pattern with less weight or with manual resistance. Physiologically, performing two different exercises for the target muscle group recruits more muscle fibers which may enhance the training stimulus. In addition to more exercises, pre-exhaustion programs require more training time and may therefore be the best high-intensity technique for burning calories.

Table I: Standard Exercise Protocol

Week Days Training Technique Total Exercises Total Time

1. M & F Breakdown

(10 reps to fatigue

plus 3 reps with

10-20% less weight) 12 20 Minutes

2. M & F Assisted

(10 reps to fatigue

plus 3 reps with

manual assistance) 12 20 Minutes

3. M & F Slow Positive

(5 reps to fatigue

with 10 seconds lifting

and 4 seconds lowering) 12 20 Minutes

4. M & F Slow Negative

(5 reps to fatigue

with 4 seconds lifting

and 10 seconds lowering) 12 20 Minutes

5. M & F Pre-Exhaustion

(10 reps to fatigue with

first exercise plus 5 reps

with second exercise) 16 25 Minutes

6. M & F Personal Preference

(Trainee chooses the

technique that seemed

most productive) 12-16 20-25 Minutes

As many of our intermediate level strength trainees want to improve their body composition, we presently provide high-intensity training programs with more emphasis on pre-exhaustion techniques (Table II). The results are encouraging, but we try to be cautious about overtraining. Our members seem to respond well to six weeks of high-intensity training followed by six weeks of standard training to maintain their new level of strength and fitness.

Although we have not previously provided nutritional counseling to our high-intensity training participants, this would undoubtedly be beneficial for clients who want to lose fat as well as build muscle. A combination of individualized high-intensity strength exercise and sound dietary guidelines should produce significant improvements in body composition.

Table II: High Intensity Training Techniques

BASIC DESCRIPTIONS

Name Procedure Example Comments

Breakdown Training Perform about 10 reps

to fatigue with standard

weightload. Immediately

reduce resistance 10-20%

and perform about 3

more reps to second

level of fatigue. Complete 10 leg

extensions with 150

lbs., then 3 more reps

with 120 lbs. Change resistance

as quickly as possible

to maximize the

training effect.

Assisted Training Perform about 10 reps

to fatigue with standard

weightload. Trainer

assists with 3 post

fatigue reps on lifting

phase only. Complete 10 leg

extensions with 150

lbs., then 3 more reps

- with manual assistance

from trainer. Assistance is given

only on the positive

muscle action where

it is necessary, but not

on the stronger nega-

tive muscle action

when it's unnecessary.

Slow Positive Training Perform about 5 reps

to fatigue with 10% less

than standard weight-load,

taking 10 seconds for each

positive muscle action and

4 seconds for each negative

muscle action. Complete 5 leg

extensions with

135 lbs., counting

10 secs up and 4 secs

down for each rep. Be sure to breathe

continuously

throughout

every repetition.

Slow Negative Training Perform about 5 reps

to fatigue with 5% less

than standard weightload,

taking 4 seconds for each

positive muscle action

10 seconds for each

negative muscle action. Complete 5 leg

extensions with

142.5 lbs., counting

4 secs up and 10 secs

and down for each rep. Use smooth and

continuous move-

ments, rather than

choppy stop and

go movements.

Pre-Exhaustion Training Perform two successive

exercises for target muscle

groups, typically a rotary

exercise followed immed-

iately by a linear exercise.

Use 10 reps to fatigue in

the first exercise and 5 reps

to fatigue in the second. Complete 10 leg

extensions with

150 lbs., then 5 leg

presses with 300 lbs. Take as little time

as possible between

the two successive

exercises to maximize

the

Table III: Examples of Pre-Exhaustion Exercise Combinations

1. Leg extension followed by leg press.

2. Leg curl followed by leg press.

3. Dumbbell lunge followed by barbell squat.

4. Dumbbell fly followed by barbell bench press.

5. Dumbbell pullover followed by lat pulldown.

6. Dumbbell lateral raise followed by dumbbell press.

7. Dumbbell curl followed by chin up.

8. Dumbbell overhead extension followed by bar dip.

Wayne L. Westcott, Ph.D., is fitness research director at the South Shore YMCA in Quincy, MA. Dr. Westcott has written the Muscular Strength And Endurance chapter for the ACE Personal Trainer Manual and has authored several textbooks on strength training.

References

Campbell, W., M. Crim, V. Young & W. Evans. (1994). Increased energy requirements and changes in body composition with resistance training in older adults. American Journal of Clinical Nutrition, 60: 167-175.

Westcott, W. (1996). Strength training for life: Make your method count. Nautilus Magazine, Spring 5: 2, 3-5.

Westcott, W. and Guy, J. (1996) A physical evolution: Sedentary adults see marked improvements in as little as two days a week. IDEA Today 14: 9, 58-65.

Westcott, W. (1997a). Research: Research on advanced strength training. American Fitness Quarterly, 15: 4, 15-18.

Westcott, W. (1997b). Strength training 201. Fitness Management, 13:7, 33-35.

Westcott, W. and La Rosa Loud, R. (1997). A better way to beef up strength workouts. Perspective, 23: 5, 32-34.

Share this post


Link to post
Share on other sites

UDDRAG AF EN TALE HOLDT AF EN LÆGE I USA VEDR. SERIØS VIDENSKABELIG FYSISK TRÆNING PÅ DEN MÅDE VI PRAKTISERER I CONCEPT 10 10 OG RELATIONEN TIL LÆGER OG FITNESS CENTRE:

How many of you that run facilities have any sort of disclaimer that says: "Before you start training at this facility, get clearance from your doctor." Any one? Ditch it. Get rid of it.

If you want to get with physicians; if you want to make them understand; release them from that burden. The reason physicians do not know anything about exercise, have not integrated their great volumes of knowledge about the human body and physiology towards exercise, it’s because—remember what I told you—80 to 100% of their practice is dedicated to what goes on the low end of that curve. The reason they don’t know jack about exercise is, because it’s not relevant, at all. So they have no knowledge about it.

What about your liability with a high-risk patient? I think it exists, and I think what I’m telling you is that, if you’re unhappy with the way physicians are dealing with exercise, then you need to assume the risk yourself, because they’re assuming it.

You know a lot more about exercise than the average physician. You’re a lot more capable of making rational exercise decisions for people with complications than they are. So I think what I’m saying is that you’re going to have to be prepared to assume that risk and that burden.

I want to make a couple other points about the curve. A lot of people think medicine has a lot to do with health; that physicians deal with health. Physicians in medicine are about sickness and disease. And you say, "Well, yeah that’s true, but with all these medical advances, look how much life expectancy has increased over the years. And don’t we owe that to medicine?"

My answer to you, as a physician, is "No. We don’t." We don’t owe it to medicine; we don’t owe it to doctors. Maybe indirectly, but directly, no. If you look carefully at history and life expectancy curves. If you really try to look for one-to-one correlations. What correlates most closely is the degree of capitalism in any given society and the concomitant technological advances that go along with it: labor saving devices, sewage systems, transportation, automobile instead of horse and buggy.

A physician cannot do any medicine without his technology. If I’m driving in my car and there’s a car wreck and someone is bleeding in the street, without my technology—that I had no hand in creating—I can’t do anything for that person.

According to the year that I was born, I can expect to live to the age of 72, statistically, if I’m right in the middle of that curve. If I was the age I am now at the turn of the last century, I would have lived to be 38 years old, I would have 3 years left to live.

And the same is true for everyone in this room. But if you want to thank someone for the 31-year increase, thank a capitalist, thank an engineer; don’t thank a physician.

I know that you deal with on a daily basis, all the stupid, idiotic things that people believe. And you explain away the bullcrap until you’re blue in the face, and I know that you’re tired. I know that you’re tired of having to explain away every stupid notion that anyone has ever learned. And sometimes you feel that Americans just don’t get it. But I’m here to tell you that I really do think that they get it. You’re sick of the Health Riders®. You’re sick of the NordicTrack®. You’re sick of Abrollers®. You’re sick of dollar initiation fees. You’re sick of neon, sick of loud thumping disco music. You’re sick of Ken & Barbie® behind the juice bar gabbing while they try to learn to use the machines. You’re fed up with it. For those of you who are in the serious exercise business, tell me if I’m wrong, but people are starving for this, they’re gobbling it up. Am I right? They are starving for this.

There was a movie that I saw, and I wanted to bring a video tape of it here and play it for you. Unfortunately, even though it was such a crappy movie, I thought it would be out on video tape by now, but it wasn’t. My wife and I went and saw it just to blow off some steam. The next time I see you guys, I’m going to ask you if you’ve seen it. It was at the dollar theater. I want to invite you all to go and take a look. It’s called Romey and Michelle’s High School Reunion. Has anyone seen that? Just you?

Well I’m relying on this one person in the whole damn audience that’s seen it.

I want you to remember something from that movie: Romey and Michelle are going to go to their ten-year high school reunion, and they want to get in shape because they want to look good for this thing. It switches from scene to scene to scene on different days as they cycle through every silly-ass aerobics thing you’ve ever seen. There was step aerobics. There was the spiritual spinning bike thing. Do you remember what she said when she was on that bike? They had to get on and off the seat, up and down, and she said, "What do I look like I’m doing here? This is obscene, this is ridiculous!" She said that in the movie!

And then the next thing they do is this aerobics-boxing class. They’re all standing around these bags and they’re punching and kicking to music and stuff. They go through several different stages of all these silly exercise notions, and then, at the very end of the thing, she goes into the dressing room steps on the scale and what happens? She gained a pound.

Then what happened after she realized she gained a pound and had nothing to show for all that effort? What did the next scene flash to? They’re sitting in their living room together among a pile of Twinkies® and Doritos® and stuff like that, gorging themselves.

And you all laugh and this seems funny and trivial, but remember what Ayn Rand said, that’s American’s sense of life at work. That wouldn’t be on the screen if the vast majority of the people didn’t believe that. I know you feel like they don’t get it. I got news for you people. Americans get it. If you just offer this up to them, they’ll gobble it up. I promise.

So please, don’t get discouraged. Americans do get it. You guys have something really good to offer. I think you ought to charge top dollar for it, and I think you all ought to get rich doing it.

And for those of you that work in traditional fitness centers, my advice to you is this: Distance yourself from them as much as you can. Set yourself up so that you’re distinct from them, that you are easily identified as a separate entity from them. Because folks, you don’t want to be in that boat when we blow its ass out of the water. OK?

Share this post


Link to post
Share on other sites
og jeg synes desværre din formulering MZ ikke er skarp nok, synes måske du burde have unladt delen omkring at 15 min er bedre end intet, da det vel kan opildne nogen?

Men jeg mener faktisk at det vil være gode 15 minutter for folk der ellers intet træner. Mit mål er ikke bashe nogen fordi de stikker hovedet frem, men at beskrive sandheden som jeg ser den.

Det er fair nok at udbyde konceptet, men problemet er alle de fantasifulde postulater der bliver knyttet til træningseffekterne. At han får så meget medieopbakning til at sætte blår i øjnene på folk er ikke smart for folkesundheden. Der er en stor gruppe af inaktive danskere der meget gerne vil tro på at der findes nemme løsninger og de får vand på deres mølle med den slags.

<{POST_SNAPBACK}>

Concept 10 10 træningen er kort men intens og særdeles effektiv. Hver enkelt Concept 10 10 træning udføres med en personlig træner, som giver instruktioner på tomandshånd og er med 100% fra programmets begyndelse til dets slutning, hver gang! Personlig supervision er meget vigtig for at få det fulde udbytte af et Concept 10 10 træningsprogram, og Concept 10 10 faciliteter tilbydes kun med personlig og privat træning.

Omgivelserne i Concept 10 10 faciliteterne er en del anderledes end i et traditionelt fitnesscenter.

De fleste fitnesscentre har faktisk omgivelser, der modvirker gode træningsmuligheder. De fleste fitnesscentre er meget varme, larmende, overfyldte og med sociale og seksuelle spændinger.

En af de største fejltagelser, som fitnessindustrien har begået er, at proklamere, at motion skal være en social begivenhed. Det er vigtigt, at du er meget seriøs og fokuseret, når du træner, og derfor er al træning i Concept 10 10 privat. Ideelt set burde den eneste person der observerer dig være en kvalificeret og betroet træner.

Hvis du aktiveres af en fortrolig, professionel person, som er villig til at guide dig gennem processen, er intensiteten meget højere, og resultaterne er mange gange bedre.

Hos Concept 10 10 er der ingen form for distrahering. Det ideelle træningsmiljø handler mest om, at det er frit for distraktioner, og hvor du kan give din fulde opmærksomhed til den igangværende træning.

Der er ingen musik og spejle, idet en rigtig korrekt øvelse fordrer en stor del af koncentrationen og omhyggeligt udførte bevægelser. Det er heller ikke tilladt at have tilskuere eller gæster med.

Under træningen ønsker vi at komme af med varmen hurtigt nok til at musklen kun ”fejler” på grund af maksimal påvirkning, ikke på grund af varmeophobning. Du vil primært blive træt tidligere end forventet på grund af varmeophobning. Hvis temperaturen er på de ideelle 20 grader, vil du på en effektiv måde undgå træningsrelateret varmeophobning, og efter træningens afslutning vil du ikke have en dråbe af sved på dig.

Det rigtige udstyr er væsentligt for at få det bedste ud af Concept 10 10. Vi bruger kun MedX udstyr, hvilket er det bedste og mest friktionsfri udstyr i verden.

Myten omkring hjerte-lunge kondition !

I første omgang når vi fortæller folk, at aerobic ikke styrker deres hjerte og lunger, men i stedet gør musklerne en smule stærkere, så det virker som om hjerte og lungekapaciteten er større, og vi samtidig fortæller dem, at 20 minutters træning hos Concept 10 10 vil give dem mere udholdenhed end 3 timers jogging, så tænker de, at vi ikke er rigtig kloge!

Men denne usandsynlige påstand er faktisk sand! Concept 10 10 træningen vil give dig større konditionstræning og udholdenhed end jogging. Den udholdenhed du opnår ved at løbe mange kilometer om ugen, kommer ikke fra nogen træning af hjerte og lunger, men fra den styrke som ultimativt vil opstå gennem udøvelsen. Endvidere har det også en effekt, når man bliver bedre til teknikken i selve udøvelsen

Hjertet og lungerne vil ikke blive meget stærkere, hvis overhovedet. Musklerne generelt, særligt i benene og hofterne, bliver stærkere, og denne forøgede muskelstyrke medfører en forandring i kroppen, som vi kalder ”at komme i form”.

Jogging og andre aerobicøvelser styrker musklerne. Stærkere muskler arbejder mere effektivt for at optage ilt fra blodet, hvilket formindsker presset på hjertet og lungerne og derved giver indtryk af en forbedret kondition.

Du har det hjerte og de lunger, du er født med. Ethvert af disse organer har en begrænset præstationskapacitet, og så længe du arbejder indenfor denne kapacitet, arbejder de upåklageligt. Hvis du overstiger denne kapacitet, vil fornemmelsen være, at dit hjerte og/eller lunger er ude af form. Når du bliver ældre og mister muskelmasse, vil aktiviteter, som du plejede at gøre med lethed, da du var stærkere, nu blive mere besværlige. Du puster og stønner, og dit hjerte hamrer, når du prøver at udføre dem. Men det er ikke fordi dit hjerte og dine lunger er blevet svagere - det er derimod dine muskler.

Du har ikke behov for at styrke dit hjerte og dine lunger; faktisk er dette umuligt. Du har behov for at styrke dine muskler, sådan at de igen kan fungere med lethed, indenfor rammerne af dit hjerte og dine lungers kapacitet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo en overvældende mængde tekst, der også indeholde en masse sniksnak. Jeg vil tillade mig den luksus at besvare de vigtigste punkter i en mere kondenseret form.

Effekt på / af VO2max

* Tonsvis af studier viser at kredsløbstræning forbedrer den maximale iltoptagelse, primært gennem en øgning af hjertets pumpekapacitet.

* Masser af studier viser en sammenhæng mellem sundhedstilstand og max iltoptagelse (til et vist punkt) og mellem mængden af kredsløbstrænende aktiviteter og sundhedstilstand.

* En del studier viser at styrketræning ikke øger den maximale iltoptagelse hos almindelige mennesker.

* Nogle få studier viser at konditionen kan øges hos ældre mennesker gennem styrketræning (flersæts-træning 3 gange om ugen) (eksempel).

* Tekststumpen i ovenstående indlæg med titlen "Myten omkring hjerte-lungefunktion" er en afsindig ekstrapolation af ovenstående ældre-studier. Desuden bliver JA ved med at nævne hjerte og lunger som om de var eet organ. Lungefunktionen adapterer minimalt til kredsløbstræning. Hjertefunktionen derimod adapterer markant. At forsøge at betvivle dette kan sammenlignes med at påstå at jorden er flad.

Type af træning

Mange studier viser at utrænede responderer på nærmest alle typer at styrketræning. Blot nogle fundamentale grænser for belastning bliver overskredet.

Der er ingen grund til at betvivle at Super-slow træning skulle kunne give styrkefremgang hos utrænede, så det er egentlig ikke et diskussionspunkt.

Træningsmængde og hyppighed

* Generelt er der konsensus i litteraturen for at 2-3 gange pr. uge vil give signifikante fremgange. Studier på folk der har trænet i et stykke tid viser at træning 1 gang pr. uge kan virke vedligeholdende - hvilket da også er et udemærket resultat (eksempel).

* Mindst et studie viser at ældre utrænede kan få fremgang med 1 gangs træning pr. uge. Der blev dog anvendt flersæts-træning og studiet viste samtidigt, at med så lidt træning blev der ingen hypertrofi. Link.

Det springende punkt er, at der ikke findes litteratur der viser, at den meget lille træningsindsats (1 sæt 1 gang pr. uge i 6 forskellige øvelser) kan give resultater der kan sammenlignes med større træningsvolumen eller kredsløbstræning for den sags skyld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misforståelser omkring kropstræning:   

Enhver fysisk aktivitet er træning eller motion!

Al træning og motion er godt for dig!

Er de 2 ovenstående udtalelser rigtige eller forkerte?

De er forkerte!

Betyder dette, at den golf, tennis, rulleskøjteløb og lign., som du har udført, ikke nødvendigvis er motion? Eller, at du ikke nødvendigvis er sundere, fordi du er i form? 

Sagt på en enklere måde: nogle motionsformer er gode, andre er ikke så gode. Og nogle kan være direkte skadelige for dit helbred!

<{POST_SNAPBACK}>

Her knækker min film første gang..

Enhver fysisk aktivitet er træning! Du behøver blot at se på mennesker som ikke er i bevægelse, for at se beviset. Selv et minimum af bevægelse kan vedligeholde en vis grad af styrke og kondition. (Jeg arbejder med lammede personer til daglig - dette er mit reference punkt.)

Selvfølgelig er golf, tennis osv. motion. (Jeg definerer her motion som noget, der vedligeholder/øger din muskelmasse og aerobe kondition).

Jeg kan ikke se hvorfor det modsatte skulle gøre sig gældende?

Man er ikke nødvendigvis "sundere" fordi man dyrker sport - men jeg vil hævde at man er, hvis man har det godt med sporten - skader eller ej!

Mange eksempler viser, at folk opfatter behagelige fritidsaktiviteter som værende egentlig træning af kroppen. Boldspil, skiløb og andre sportsaktiviteter er blot: sport – spil og sjov!

Der er uden tvivl en motions - og træningseffekt ved disse aktiviteter men ikke i så høj grad, som man tillægger dem.
Hvor stor en grad af træningseffekt tillægger man dem da? :smile:
Især løb er en stor årsag til skader. Selvom løbere ikke lider nogen deciderede skader, vil de altid ende med dårlige knæ, ødelagte hofter og svage rygge. Alt sammen skader som kommer fra den store belastning af kroppen ved løb.

Nu skærer du løbere over een kam. Det er utvivlsomt en stor belastning for kroppen at løbe et marathon om ugen. (Eller længere - som nogen gør) Men holder man sig på mellemdistancen, er der absolut ingen grund til at komme med den slags påstande - lidt referencer ville gavne her :wink:

Jeg er ikke i tvivl om at 1010 er en skånsom træningsform. Men spørgsmålet er for det første: Har man lyst til at sidde fastlåst i et bestemt bevæge mønster?

For det andet: 1010 er ikke gavnligt i et funktionelt perspektiv!

Sagt på en anden måde: Den træningtilstand man opnår i jeres maskiner, er ikke meget værd når man skal ud og fungere i hverdagen. Man er måske i lidt bedre aerob form, og man er måske lidt stærkere muskelmæssigt - men den opnåede træningsform kan ikke anvendes til meget når man forlader centret. Du kommer selv med argumentet:

Det er derfor vigtigt, at man udøver en træningsform som positivt belaster musklerne – men ikke led og sener.
Altså: Man træner muskler og kredsløb op - men får ikke led og sener med :blink:

Du har nu en krop, som er lidt stærk og lidt udholdende, men som ikke er velegnet til at tage ved, sætte af, springe til side og genvinde balancen - eller andre situationer man måtte komme ud for i virkelighedens verden :wink:

Udover disse skader har en ny undersøgelse vist, at løbere har den samme mængde skadelige protein (S-100B) i blodet som professionelle boksere.

Et forhøjet blodniveau med dette protein, som udskilles fra bestemte hjerneceller ved stor stødpåvirkning, har vist sig at have sammenhæng med neurofysiologisk malfunktion.

Referencer tak - jeg er sikker på at dette vil interessere neurologerne på mit arbejde :smile:

Aerobic skader mere end det gavner. Med aerobic er det svært at skabe de ønskede resultater, idet denne træningsform ikke forbrænder fedt på en optimal måde.
Hvorfor forbrænder det ikke fedt på en optimal måde?
Fysiologer advarer den nutidige generation af fitnessudøvere om, at de kan få kroniske skader på leddene samt andre følgesygdomme, når de bliver ældre. Størstedelen af alle kondiløbere udvikler skader på sener og væv i løbet af 3 år.

Det virker meningsløst at holde musklerne i form som ung, hvis det samtidig bevirker, at man 10 år efter er nødsaget til at bruge stok for at komme op af trappen. Det er derfor vigtigt, at man udøver en træningsform som positivt belaster musklerne – men ikke led og sener.

Igen - ikke ved moderat træning! (Og jeg køber iøvrigt heller ikke den med stokken - men det er jo påstand mod påstand - du har vel ikke en reference?)

Det er en revolutionerende træningsform, som langt overgår næsten alle andre træningsformer.
På hvilken måde? Den giver ikke en bedre kondition end kondiløb. Den giver ikke en større styrke end vægtløftning eller frivægts styrketræning. Den giver ikke en bedre koordination end brydning. Den giver ikke stærkere knogler end gymnastik. Den giver ikke stærkere led end traditionel styrktræning.... Hvor er den overlegen? Kun på eet punkt: Måske er der færre skader.. Men det ville der også være hvis man dyrkede de andre på et fornuftigt niveau!

Jeg synes at 1010 skulle holde sig til at love kun det de kan holde; nemlig en let vedligholdelse af aerob og styrke kapacitet :smile:

Der findes ingen træningsform, hvor man kan forbedre leverens, nyrens eller tarmfordøjelsens funktion.

Løb og gang (opretstående bevægelse) virker befordrende på tarmperistaltikken. Kørestolsbrugere oplever ofte problemer med forstoppelse af denne grund. Sidder man ned eller står man op i jeres maskiner? :tongue:

Share this post


Link to post
Share on other sites

[

Concept 10 10 har nu til motion on line leveret informationer om hvad vi står for, og så må læserne selv afgøre hvad de vil tro og gøre. Vi ønsker ikke at indgå i en uendelig række chat indlæg der ikke tjener noget formål. Det er vores opfattelse at hoveddelen af motion on lines brugere er hard core styrkeløftere og sportsudøvere der sværger til en bestemt religion - de hverken kan eller vil forstå essensen af Concept 10 10, og det behøver de selvfølgelig heller ikke. Vores målgruppe findes næppe der !

Derudover er motion on line Morten Zacho´s talerør og ejendom, og vi har en helt klar mening om Mortens forskellige særinteresser og troværdighed, men den holder vi for os selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Derudover er motion on line Morten Zacho´s talerør og ejendom, og vi har en helt klar mening om Mortens forskellige særinteresser og troværdighed, men den holder vi for os selv.

<{POST_SNAPBACK}>

Bortset fra at du nævner det alligevel... :dry: Men det er vel også nemmere at smide med sten, end at besvare sagligt?

Apropos særinteresser, kommer jeg til at tænke på det gamle udtryk "tyv tror hver mand stjæler."

Edited by pugilist

Share this post


Link to post
Share on other sites
An objective of Concept 10 10 resistance training is to create more tension in a muscle for a given workload. This is accomplished by decreasing the speed of movement. The amount of force or tension a muscle can develop during a muscle action is substantially affected by the rate of muscle shortening (concentric phase) or lengthening (eccentric phase) (Smith, Weiss, and Lehmkuhl, 1995). The amount of tension generated in a muscle is related to the number of contracting fibers. Each muscle fiber (or muscle cell) contains up to several hundred to several thousand myofibrils, which are composed of myosin (thick) and actin (thin) protein filaments (Guyton and Hall, 1996). The repeating units of thick and thin filaments within each myofibril comprise the basic contractile unit, the sarcomere. In a muscle fiber, the slower the rate at which the actin and myosin filaments slide past each other, the greater the number of links or cross-bridges that can be formed between the filaments (Smith, Weiss, and Lehmkuhl, 1995). The more cross-bridges there are per unit of time, the more tension created. Thus at slow muscle action speeds, a higher number of cross-bridges can be formed, which leads to a maximum amount of tension for a given workload.
Her går du simpelthen helt utroligt galt i byen. På grund af den iskæmi, der udvikles i musklerne, vil en mindre fraktion af fibrene til en given tid være aktiv end ved en mere dynamisk træningsmodalitet, derfor er netto tensionen MINDRE end ved mere dynamisk arbejde. Det er også anerkendt at dynamisk arbejde øger den funktionelle kapacitet end isometrisk, hvor den i C1010 anbefalede træning minder mere om isometrisk end dynamisk arbejde. På grund af samme fænomen vil man den reelle intensitet
Mange eksempler viser, at folk opfatter behagelige fritidsaktiviteter som værende egentlig træning af kroppen. Boldspil, skiløb og andre sportsaktiviteter er blot: sport – spil og sjov!

Der er uden tvivl en motions - og træningseffekt ved disse aktiviteter men ikke i så høj grad, som man tillægger dem. Ofte indeholder de også en høj risiko for skader.

Selv golf, som er en skånsom sportsgren, har sendt sine tilhængere i hobetal på skadestuen, til fysioterapeuter, ortopæder og kiropraktorer med skadede rygge, forstuvede ankler og skadede skuldre. Ved de andre sportsgrene er skaderne endnu større!

For ikke at tale om jogging, aerobic, step, rollerblading og cykling.

Disse bevægelsesformer forbedrer konditionen, men der er samtidig en stor risiko for skader.

Hvert år ender ”weekend” sportsmænd og kvinder på skadestuen, fordi de på desperat vis prøver at holde sig i form med jogging, aerobic, cykling og et utal af andre sportsgrene. Uheldigvis betragter de skaderne som en naturlig del af det at være ved godt helbred og holde sig i form. Især løb er en stor årsag til skader. Selvom løbere ikke lider nogen deciderede skader, vil de altid ende med dårlige knæ, ødelagte hofter og svage rygge. Alt sammen skader som kommer fra den store belastning af kroppen ved løb.

Den stødpåvirkning som rammer kroppen gennem anklerne, benene, knæene og hoften svarer til 3 gange din kropsvægt. Hvis dine fødder rammer jorden 600-800 gange pr. kilometer, og din kropsvægt er 80 kg. så svarer den samlede stødpåvirkning til 120 tons per kilometer.

Hvis du er overvægtig og prøver at komme i form, er disse tal endnu mere skræmmende. En løber på 100 kg. udvikler en stødpåvirkning på næsten 150 tons. Det er 150.000 kg. belastning på knæ, hofter og ryg. Utroligt! Hvis man tror, at denne belastning ikke er skadelig for løberne, så må man tro om igen. Udover disse skader har en ny undersøgelse vist, at løbere har den samme mængde skadelige protein (S-100B) i blodet som professionelle boksere.

Et forhøjet blodniveau med dette protein, som udskilles fra bestemte hjerneceller ved stor stødpåvirkning, har vist sig at have sammenhæng med neurofysiologisk malfunktion.

Dette betyder, at ikke kun ryggen belastes, når du løber - men også dit hoved!

Aerobic skader mere end det gavner. Med aerobic er det svært at skabe de ønskede resultater, idet denne træningsform ikke forbrænder fedt på en optimal måde. Derudover tager det længere tid at opbygge muskelvævet og forøge stofskiftet samtidig med, at led og sener belastes til det yderste.

Fysiologer advarer den nutidige generation af fitnessudøvere om, at de kan få kroniske skader på leddene samt andre følgesygdomme, når de bliver ældre. Størstedelen af alle kondiløbere udvikler skader på sener og væv i løbet af 3 år.

Det virker meningsløst at holde musklerne i form som ung, hvis det samtidig bevirker, at man 10 år efter er nødsaget til at bruge stok for at komme op af trappen. Det er derfor vigtigt, at man udøver en træningsform som positivt belaster musklerne – men ikke led og sener.

Dine overvejelser omkring kredsløbtræning i forhold til belastningstræning er grænsende til samfundsnedbrydende. Belastningstræning (i lige meget hvilken form) påvirker ikke i nævneværdig grad lipidprofilen og kan blandt andet derfor ikke forventes at forebygge hjertekredsløbssygdomme lige så godt som udholdenhedstræning. I en tid hvor denne type sygdomme er så stort et problem er det i bedste fald ulovlig markedsføring at direkte fraråde denne type motion.

Når musklen når total udmattelse, kan den ikke flytte mere vægt uanset hvad. På dette tidspunkt udsendes der en kaskade af kemiske signaler som stimulerer vækst, forøger styrken og forbedrer stofskiftefunktionen for at sikre, at musklen ved en fremtidig lignende opgave er parat til at tage udfordringen op. Som en følge af dette, efter fortsat træning, vil der hurtigt opbygges styrke og retableres muskelmasse, styrke og hurtighed, som er forfaldet pga. alder eller af mangel på brug.
Denne kaskade af signaler, som først ses ved total udmattelse, vil jeg da egentlig gerne høre mere om…… Der må jo være en stor del af litteraturen som jeg ved totalt mangel på overblik ikke har set
High Intensity Strength Training For Better Body Composition

Wayne L. Westcott, Ph.D.

Hvad vil du sige emd det her? At man får større muskler af vægttræning? I øvrigt ikke specielt imponerende resultater i forhold til så mange andre studier.

Nu til mine egne kommentarer.

-intensitet er definitionsmæssigt en relativ belastning iforhold til 1RM, angivet i %. Det er en god ting at have for øje, når man beskriver noget arbejdsfysiologisk, da det er relativt almen viden.

-jeg kan såmænd sagtens erklære mig enig i at der har et stort fokus på kredsløbtræning, relativt til belastningstræning, måske for stort og at det er en trend, der er ved at vende. Derfra og så til at fraråde folk at dyrke kredsløbsmotion er der et enormt skridt. Samfundsnedbrydende aktivitet er det første ord der falder mig ind.

-Den "dokumentation" der ligger på jeres hjemmeside dokumenterer generelt at styrketræning hjælper på styrken og muskelmassen, samt på rehabilitering af rygskadede patienter. Den dokumenterer ikke det helt centrale i dit "koncept", nemlig meget langsomme arbejdshastigheder, lav arbejdsbyrde og lav træningsfrekvens.

-træningsadaptationer er specifikke. Det vil sige at man med andre ord bliver bedre til at sidde i en MedX maskine af at sidde i en MedX maskine, men ikke nødvendigvis hurtigere på en 100m, en håndboldbane eller bare op af trappen. Det er en af grundene til at frie vægte i funktionelle øjemed ofte er at foretrække.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[

Concept 10 10 har nu til motion on line leveret informationer om hvad vi står for, og så må læserne selv afgøre hvad de vil tro og gøre. Vi ønsker ikke at indgå i en uendelig række chat indlæg der ikke tjener noget formål. Det er vores opfattelse at hoveddelen af motion on lines brugere er hard core styrkeløftere og sportsudøvere der sværger til en bestemt religion - de hverken kan eller vil forstå essensen af Concept 10 10, og det behøver de selvfølgelig heller ikke. Vores målgruppe findes næppe der !

Derudover er motion on line Morten Zacho´s talerør og ejendom, og vi har en helt klar mening om Mortens forskellige særinteresser og troværdighed, men den holder vi for os selv.

<{POST_SNAPBACK}>

nej, det er jo tydeligt at han går ind og retter i alle indlæg, så de kan mele hans egen kage.

selvom jeg ikke helt kan gennemskue hvad eller hvor den er - modsat JA's business

Det var fanme et cheap shot Hr. Albrechtsen! Nu må du sgu lige oppe dig lidt. Er du ikke stadig karateka? Så må du sgu have lidt ære i livet og forholde dig til de kritiske forhold der bliver fremstillet.

Edited by incognito

Share this post


Link to post
Share on other sites

iøvrigt er jeg specialestuderende ved idrætsmedicinsk afdeling på bispebjerg og på afdeling for molekylær muskelbiologi på riget, hvilket forhåbentlig gør at de fleste af mine vinkler på disse ting kommer fra litteraturen og ikke fra MOL's umådelige gruppepres og interessekonflikter.

Og jørgen L er så vidt jeg husker fysioterapeut og en glimrende en af slagsen.

Edited by incognito

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er vores opfattelse at hoveddelen af motion on lines brugere er hard core styrkeløftere og sportsudøvere der sværger til en bestemt religion - de hverken kan eller vil forstå essensen af Concept 10 10, og det behøver de selvfølgelig heller ikke. Vores målgruppe findes næppe der !

<{POST_SNAPBACK}>

Jeg arbejder som nævnt med nogle af de fysisk svageste patientgrupper man kan finde: Hemiplegikere.

Disse har stor glæde af skånsom og let styrketræning samt let aerobt arbejde (I begyndelsen - senere skal der skrues op for volumen for at få en effekt).

Derfor er jeg bestemt tilhænger af kontrolleret og målrettet træning til de grupper som har behov for det.

Jeg kunne også sagtens forestille mig at 1010 er et udmærket træningstilbud til gigtpatienter - og for den sags skyld hemiplegikere som er færdigbehandlede.

Mit problem med 1010 opstår, når du udnævner coceptet til at være bedre end anden træning - ganske ukritisk. Det lugter lidt hen ad de læger, som er købt af tobaksindustrien - eller sukkerindustrien til at sige det som de vil have.

Går du selv med stok? Jeg går ud fra at træningsprincipperne i Kyokushinkai ikke er maskintræning med langsomme bevægelser?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man sidder tilbage med en gevaldigt skidt smag i munden :dry:

Man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan den afdøde Mell Siff havde forholdt sig til de påstande :laugh:

Egentligt rart at se at en egentlig faglig diskussion ikke er det man er interesseret i. Man smider sine fejlfortolkninger af videnskabelige studier ud, kaster med mudder og vælger derefter at fortrække.

Efterlader et klart billede af virksomheden for dem der har en smule indsigt i fysiologi og "the believers will keep on believing".

Interessante pointer omkring det sociale og fokus på koncentreret træning frem for socialisering. Det rammwer sikkert en gruppe af mennesker der er villig til at betale penge for at spare tid og effektivisere deres hverdag.

Dog vil det for andre virke direkte modsat. For dem der ønsker at opnå mentalte og sociale forbedringer af deres livssituation kan idrætsforeningen være et langt bedre alternativ.

Hvorfor ikke nyde det man gør og lege sig til bedre form? Bruge lidt mere tid, men i godt selskab?

Det er imho et spørgsmål om hvad man er ude efter.

Mht. at det virker distraherende med en social ramme? Det kommer an på hvem der er i den ramme. De bedste motionscentre er fyldt med mennesker der har et enormt drive og det smitter.

Et grundlæggende problem ved konceptet er dets meget dogmatiske og unilaterale tilgang til fysisk træning.

Eksempler på fysiske karekteristika der ikke udvikles i signifikant grad er: balance, koordination, aerob kapacitet, iltoptagelse oma..

En mere holistisk træningville ikke være problematisk i samme setting, men ville f.eks. kræve omklædnings og badefaciliteter, for det kan være at man kom til at svede :tongue:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Går du selv med stok? Jeg går ud fra at træningsprincipperne i Kyokushinkai ikke er maskintræning med langsomme bevægelser?

Good one :innocent:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[

Concept 10 10 har nu til motion on line leveret informationer om hvad vi står for, og så må læserne selv afgøre hvad de vil tro og gøre. Vi ønsker ikke at indgå i en uendelig række chat indlæg der ikke tjener noget formål. Det er vores opfattelse at hoveddelen af motion on lines brugere er hard core styrkeløftere og sportsudøvere der sværger til en bestemt religion - de hverken kan eller vil forstå essensen af Concept 10 10, og det behøver de selvfølgelig heller ikke. Vores målgruppe findes næppe der !

Derudover er motion on line Morten Zacho´s talerør og ejendom, og vi har en helt klar mening om Mortens forskellige særinteresser og troværdighed, men den holder vi for os selv.

<{POST_SNAPBACK}>

Hvis man ikke kan argumentere, så kan man jo altid flygte :dry:

Den uendelige række chatindlæg, som du nævner er kristiske spørgsmål, som er stillet af teoretisk velfunderede folk med en relevant universitetsuddannelse bag sig (bla 1½PHD), at du vælger ikke at svare på deres spørgsmål kan kun tolkes, som at du ikke kan svare på dem.

Hvilke særinteresser er det i øvrigt, som Morten Z har, som gør ham utroværdig. Den del af dit indlæg var under lavmålet :dry:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Slettet bruger

Det er en fornøjelse at se Concept 10 10's påstande blive sablet ned af MOL's bedste brugere , idet det understøtter min umiddelbare antagelse . Når Concept 10 10 melder ud at de, som sagt modsat mit umiddelbare indtryk, ikke ønsker dialog men snarere at pumpe indlæg efter indlæg ud uden at besvare den følgende kritik er det for mig at se en ultimativ falliterklæring.

Når de relevante kritikpunkter ikke modargumenteres fra Concept 10 10's side bliver muligheden for at Concept 10 10 har revolutioneret træningsverdenen endnu mindre sandsynlig - derimod bliver det mere sandsynligt at Concept 10 10 udelukkende er et kommercielt foretagende der binder folk en løgn på ærmet for at betale for nogen meget dyre træningssessioner. Det lyder måske barsk, men hvilken anden logisk konklusion er der at drage når Concept 10 10 ikke ønsker dialog?

Edited by DocHolliday

Share this post


Link to post
Share on other sites
Derudover er motion on line Morten Zacho´s talerør og ejendom, og vi har en helt klar mening om Mortens forskellige særinteresser og troværdighed, men den holder vi for os selv.

<{POST_SNAPBACK}>

Jeg antager at JA hentyder til at jeg har afholdt "motion på recept" kurser for fysioterapeuter og den øvrige del af fitnessbranchen, herunder SATS, Hardwork og Nautilus. Kurserne for fitnessbranchen bliver afholdt af undertegnede og en læge fra Muskelcenteret. Concept 10 10 kan også købe et kursus fuldstændig som alle andre (hvis det skete ville jeg naturligvis ændre sysnspunkter øjeblikkeligt).

Derudover har jeg en særinteresse i at fremføre evidensbaseret viden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Derudover har jeg en særinteresse i at fremføre evidensbaseret viden.

<{POST_SNAPBACK}>

Man kunne godt få den tanke, at det lige præcis er dén særinteresse, som Concept 1010 ikke bryder sig om.

Sindbad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er en fornøjelse at se Concept 10 10's påstande blive sablet ned af MOL's bedste brugere , idet det understøtter min umiddelbare antagelse . Når Concept 10 10 melder ud at de, som sagt modsat mit umiddelbare indtryk, ikke ønsker dialog men snarere at pumpe indlæg efter indlæg ud uden at besvare den følgende kritik er det for mig at se en ultimativ falliterklæring.

Når de relevante kritikpunkter ikke modargumenteres fra Concept 10 10's side bliver muligheden for at Concept 10 10 har revolutioneret træningsverdenen endnu mindre sandsynlig - derimod bliver det mere sandsynligt at Concept 10 10 udelukkende er et kommercielt foretagende der binder folk en løgn på ærmet for at betale for nogen meget dyre træningssessioner. Det lyder måske barsk, men hvilken anden logisk konklusion er der at drage når Concept 10 10 ikke ønsker dialog?

<{POST_SNAPBACK}>

Præcist de samme tanker jeg gjorde mig.

Det er fedt, at JA vælger at deltage i tråden, men at han ikke vælger at gå i dialog og i stedet forlader tråden efter hans egen lange række af copy/paste-indlæg er sørgeligt, og hvis folk fremover ikke tager ham synderligt seriøst, må det være ris til egen røv.

I øvrigt supergode indlæg af MZ, Incognito og Jørgen L. Fedt at I gider :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jørgen Albrechtsen:

Jeg har stor respekt for det arbejde du har lavet for karate/kampsport i DK. Derfor er der blot så meget mere skuffende...

Concept 10 10's træningsform er uden skyggen af (saglig) videnskabelig evidens. Dette kombineret med pris og løfter ligner til forveksling røveri ved højlys dag (at det ikke forholder sig meget bedre for langt de fleste velness/fintess centre er en anden sag).

Hilsen

Pauli Frederiksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this