Sign in to follow this  
Jørgen L

Kreatin kinase

Recommended Posts

Jeg har for tiden en vidende patient, som er bekymret for; om et øget niveau af kreatin kinase i blodet måske skyldes den øgede træningsmængde han får på vores kondihold, og ikke at hans kolesterolmedicin er forkert (som hans læge mener..)

Jeg har googlet lidt rundt, men har ikke rigtigt kunnet finde noget sted, hvor der står noget om hvilken træningsmængde der skal til for at påvirke tallene.

Er der måske nogen MOL'er som har specialviden herom - evt med et par links i r.... :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mig bekendt påvirkes talene da altid?? Og jo mere utrænet du er desto mere CK vil forefindes ved samme træningsmængde som hos et trænet individ

Man skal altid holde sig for øje at graden af måligbar CK er forskellig i forhold til træningsgrad/mængde

Nu ved jeg ikke om jeg har fundet det du søger men en google søgning på creatine kinase training gav nogle af følgende.... som jeg ikke ved om du kan hive noget ud af?!?

LINK 1

LINK 2

Den her undersøgelse indikere at de mindst trænet havde den største stigning på 2-3 gange over normal.... (marathon løbere) - talene ville være endnu højere hos utrænet der pludselig begynder med aktivitet

LINK 3

Det her er måske ala det du søger :smile:

LINK 4

(går ud fra at boldhold er moderat træning??)

... også med lidt tal på .... dog for trænede løbere!!

LINK 5

Edited by angel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Angel

Tak for svaret.

CK niveauet er på 1325, hvilket vist nok er noget højt?

Patienten er skiftet fra rimeligt inaktiv, til daglig 21 min. kondicykling + squats, benbøjninger og armstrækkere..

Samtidigt er der skiftet medicin fra Zarator til Crestor + Ezetol, hvilket overlægen mente kunne være skyld i myosit (?) problemet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja... den værdi er i hvert tilfælde langt over normalværdi!!

Har i pt. udgangsværdi? Om han ligger i den høje ende omkring de 400 eller om han normalt er lav?

Og hvis han er høj er han så tjekket for makro CK-BB

Har Jeres pt. udført træning det sidste døgn ingen prøvetagning eller fået nogle intramuskulære injektioner.... for så kan I jo ikke bruge prøven til noget!!

Går også ud fra at I helt har udelukket akut myokardieinfarkt dagen før så dette ikke er en medspiller :wink:

Ellers må jeg give overlægen ret og sige at en af de ting jeg også ville tænke på var aktiv myositis eller helt ekstremt noget som rhabdomyolyse (men så burde pt. jo have noteret sig rødbrun urin!)

.... måske egentligt også en tilstand som hypothyreose ... mener at CK værdierne kan være ganske høje hos disse patienter!!? (mener jeg :blush: )

Om det skyldes præparatet må jo baseres på hvad I har af erfaring med disse men synes umiddelbart stigningen lyder høj kun for præparat påvirkning??

Edited by angel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej Angel

Tak for svaret.

CK niveauet er på 1325, hvilket vist nok er noget højt?

Patienten er skiftet fra rimeligt inaktiv, til daglig 21 min. kondicykling + squats, benbøjninger og armstrækkere..

Samtidigt er der skiftet medicin fra Zarator til Crestor + Ezetol, hvilket overlægen mente kunne være skyld i myosit (?) problemet.

Hej Jørgen

Nu kan det godt være jeg svarer helt i skoven, men... Jeg har selv stødt på patienter bejandlet med kolesterol sænkende medicin ("statiner" såsom "simvastatin") og disse kan skabe myopati (vist det samme som rhabdomyolyse som angel nævner). Det skyldes at statinerne hæmmer det enzym der danner Q10 der er nødvendigt i krebs cyklus og dermed energidannelse. Derfor skal statinerne suppleres med Q10, hvilket de færreste læger gør.

Jeg selv trænede en patient der havde udviklet så svær myopati at han blev sengeliggende pga. statinerne. Grunde til jeg nævner det er at statinerne vist også påvirker CK niveauerne, men er ikke sikker!!

- God træning, men hvad med lunges ? :tongue:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak for de fine svar!

Jeg er ret tryg ved at vores overlæge ved hvad han går og laver - men jeg synes også selv at det var lidt interessant - specielt hvis han for en gangs skyld havde overset noget.. :smile:

Patienten træner som sagt rimeligt hårdt hver dag - og det er netop der hunden ligger begravet: Kan niveauet blive så højt alene pga. træningen..

Jeg prøver lige at tjekke op på de ting der Angel..

Lau:

Q10 - tjekker lige det også!

Ja - hvad med lunges? :cool:

Vi træner lunges med de gode pt., men ikke hvis balancen er alt for skidt..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hej Jørgen

Nu kan det godt være jeg svarer helt i skoven, men... Jeg har selv stødt på patienter bejandlet med kolesterol sænkende medicin ("statiner" såsom "simvastatin") og disse kan skabe myopati (vist det samme som rhabdomyolyse som angel nævner). Det skyldes at statinerne hæmmer det enzym der danner Q10 der er nødvendigt i krebs cyklus og dermed energidannelse. Derfor skal statinerne suppleres med Q10, hvilket de færreste læger gør.

Jeg selv trænede en patient der havde udviklet så svær myopati at han blev sengeliggende pga. statinerne. Grunde til jeg nævner det er at statinerne vist også påvirker CK niveauerne, men er ikke sikker!!

- God træning, men hvad med lunges ? :tongue:

Hvis forklaring på den statin-inducerede myopati var så simpel som du her angiver er jeg ret sikker på at du kunne tjene rætti mange skejser, vinde nogle priser eller tilsvarende. Der bliver brugt mange penge penge på forskning i at undgå statin-induceret myotpati og Q10 historien er kun en (måske mindre) del af forklaringen.

CK stigninger i forbindelse med træning er forbigående og burde være overstået 4-5 dage efter træning som den du beskriver (med mindre han brænder helt hjernedødt meget igennem). Så er den logiske løsning ikke at lade manden holde træningsfri i 5 dage, få taget en ny blodprøve og så se hvad der sker? Så høje CK værdier bør under alle omstændigheder tages alvorligt, på grund af de komplikation i selv nævner tidligere.

review artikel om det her:

http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/289/13/1681.pdf

Edited by incognito

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis man antager CK niveauet er højt pga træning - så er det vel uskadeligt - eller MAO hvad er den kliniske konsekvens af et forhøjet CK?

CK bruges jo som indikator, ikke fordi CK niveauet i sig selv er interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis de konsekvent er så høje, kunne det jo tyde på at der var en tilstand i msuklerne, som krævede behandling... Men problemet er vel lige præcis at det ikke vides om det skyldes statiner eller træning...

Share this post


Link to post
Share on other sites

JSC> Hvilken betydning har CK for nyrefunktionen?

Incognito> Det burde vel være simpelt at undersøge

Edited by Dochylle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men fare for at blande mig uretmæssigt, så vil jeg tro at jsc tænker på at der er risiko for en nyresygdom forårsaget af rhabdomyolyse/myosit eller forstader dertil.

Edited by incognito

Share this post


Link to post
Share on other sites

Incog> Sandsynligvis. Pointen er blot at CK ikke forårsager nyresygdom, men kan stige ved nyresygdom. Det er ikke særlig sandsynligt at en normalt fungerende og dagligt hårdt trænende person render rundt med svær uopdaget nyresygdom, ligesom rhabdomyolyse (som normalt skyldes muskeltraume) normalt ikke opstår uopdaget.

Måske krakiler jeg bare - i så fald bekagler jeg. :blush:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Meget interessant diskussion!

Incog: Den side du linker til kræver login..

Overlægen hælder mest til at det skyldes skiftet fra een type kolesterolsænkende, til de to andre.

Patienten er nu skiftet tilbage til Zarator, og skal tjekkes igen om to uger (efter udskrivelse). Jeg ved jo godt at det er sådan man gør i praksis (For at spare på undersøgelser) men en daglig monitorering af værdierne havde vel været mere etisk korrekt..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Meget interessant diskussion!

Incog: Den side du linker til kræver login..

Overlægen hælder mest til at det skyldes skiftet fra een type kolesterolsænkende, til de to andre.

Patienten er nu skiftet tilbage til Zarator, og skal tjekkes igen om to uger (efter udskrivelse). Jeg ved jo godt at det er sådan man gør i praksis (For at spare på undersøgelser) men en daglig monitorering af værdierne havde vel været mere etisk korrekt..

Hvorfor? Med til den etiske overvejelse hører også det samfundsmæssige perspektiv, her; prisen på undersøgelse kontra konsekvensen af svaret. Hvis pt. er frikendt for tilgrundliggende nyresygdom, rabdomyolyse, hypothyreodisme får CK niveauet ingen konsekvens, hvorfor det vel ikke giver nogen mening at måle det ofte.

Edited by Dochylle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvorfor? Med til den etiske overvejelse hører også det samfundsmæssige perspektiv, her; prisen på undersøgelse kontra konsekvensen af svaret. Hvis pt. er frikendt for tilgrundliggende nyresygdom, rabdomyolyse, hypothyreodisme får CK niveauet ingen konsekvens, hvorfor det vel ikke giver nogen mening at måle det ofte.

AHA! Du vil altså også have pt frikendt for nyresygdom :tongue:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis forklaring på den statin-inducerede myopati var så simpel som du her angiver er jeg ret sikker på at du kunne tjene rætti mange skejser, vinde nogle priser eller tilsvarende. Der bliver brugt mange penge penge på forskning i at undgå statin-induceret myotpati og Q10 historien er kun en (måske mindre) del af forklaringen.

CK stigninger i forbindelse med træning er forbigående og burde være overstået 4-5 dage efter træning som den du beskriver (med mindre han brænder helt hjernedødt meget igennem). Så er den logiske løsning ikke at lade manden holde træningsfri i 5 dage, få taget en ny blodprøve og så se hvad der sker? Så høje CK værdier bør under alle omstændigheder tages alvorligt, på grund af de komplikation i selv nævner tidligere.

review artikel om det her:

http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/289/13/1681.pdf

Tak for uddybningen :smile: . På hvilke andre måder medvirker statiner til myopati?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lidt om midlet Crestor:

4.3 Kontraindikationer

- overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne.

- aktiv leversygdom inklusiv uforklarlige, vedvarende stigninger i serum transaminaser og enhver transaminase stigning som overstiger 3 gange den øvre normale grænseværdi (ULN).

- svær nyreinsufficiens (creatinin clearence 30 ml/min).

- myopati.

- samtidig administration af ciclosporin.

- under graviditet og amning samt hos kvinder i den fødedygtige alder som ikke benytter sikker antikonception.

Doser på 40 mg er kontraindiceret hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan være:

- moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearence 60 ml/min)

- hypothyreoidisme

- personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

- tidligere muskeltoksicitet set ved fibrat eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer.

- alkoholmisbrug

- situationer hvor der kan forekomme et øget plasmaniveau

- asiatiske patienter

- samtidig anvendelse af fibrater

(se afsnit 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen, 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion og 5.2 Farmakokinetiske egenskaber)

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrepåvirkninger

Der er observeret proteinuri (påvist ved sticktest og hovedsagelig tubulær af oprindelse) hos patienter behandlet med højere Crestor doser, specielt 40 mg hvor det i de fleste tilfælde var forbigående eller periodisk tilbagevendende. Proteinuri har ikke vist sig at være tegn på akut eller progressiv nyresygdom (se pkt. 4.8 Bivirkninger). Ved brugen efter markedsføring er rapporteringshyppigheden af alvorlige nyre påvirkninger højere for 40 mg dosen. Evaluering af nyrefunktion bør overvejes ved rutine opfølgning af patienter behandlet med 40 mg.

Skeletmuskulaturpåvirkninger

Der er rapporteret om påvirkninger af skeletmuskulaturen, fx myalgi, myopati og sjældent rhabdomyolyse, hos individer behandlet med Crestor uafhængig af dosis, men specielt med doser > 20 mg. Meget sjældne tilfælde af rhabdomyolyse har været rapporteret ved anvendelse af ezetimibe i kombination med HMG-CoA reduktasehæmmere. En farmakodynamisk interaktion kan ikke udelukkes (se afsnit 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion) og forsigtighed skal udvises ved samtidig anvendelse.

Som med andre HMG-CoA reduktasehæmmere er rapporteringshyppigheden for rhabdomyolyse i forbindelse med brugen af Crestor efter markedsføring højere for 40 mg dosen.

Creatinin kinase måling

Måling af creatinin kinase (CK) bør ikke foretages efter anstrengende motion eller ved tilstedeværelsen af en anden mulig grund til CK øgning, som kan påvirke resultatet. Hvis CK niveauerne er markant forhøjede ved baselinie (5xULN) bør en bekræftende test udføres indenfor 5-7 dage. Hvis denne test bekræfter en baselinie CK 5xULN bør behandling ikke startes.

Inden behandling

Crestor bør, som andre HMG-CoA reduktasehæmmere, anvendes med forsigtighed hos patienter med prædisponeringsfaktorer for myopati/rhabdomyolyse. Disse faktorer kan være:

- nyreinsufficiens

- hypothyreoidisme

- personlig eller familiær arvelige muskelsygdomme

- tidligere muskeltoksicitet set ved fibrat eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer.

- alkoholmisbrug

- alder (70 år)

- situationer, hvor der kan forekomme et øget plasmaniveau (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber)

- samtidig behandling med fibrater

Hos disse patienter bør behandlingsrisikoen vægtes overfor mulige fordele og klinisk monitorering anbefales. Hvis CK niveauerne er markant forhøjede ved baselinie (5xULN) bør behandling ikke startes.

Under behandling

Patienter bør instrueres i straks at melde tilbage ved uforklarlige muskelsmerter, muskelsvaghed eller kramper specielt ved samtidig ubehag eller feber. CK værdier bør måles hos disse patienter. Behandling bør seponeres, hvis CK værdierne er markant forhøjede (>5xULN) eller ved svære muskelsymptomer med dagligt ubehag (også hvis CK niveauer er 5xULN). Hvis symptomerne forsvinder og CK niveauerne normaliseres bør det overvejes at genopstarte behandlingen med Crestor eller anden HMG-CoA reduktasehæmmer ved laveste dosis med tæt monitorering.

Rutine monitorering af CK niveauer hos asymptomatiske patienter er ikke påkrævet.

I kliniske undersøgelser var der ikke tegn på øget påvirkning af skeletmuskulaturen hos det lille antal patienter, der fik Crestor og anden samtidig behandling. Dog er der set en stigning i incidensen af myositis og myopati hos patienter behandlet med andre HMG-CoA reduktasehæmmere sammen med fibrinsyrederivater inklusiv gemfibrozil, ciclosporin, nikotinsyre, azol antifungalmidler, proteasehæmmere og makrolidantibiotika. Gemfibrozil øger risikoen for myopati når det gives sammen med nogle HMG-CoA reduktasehæmmere. Derfor bør kombinationen af Crestor og gemfibrozil undgås. Fordelen ved yderligere sænkning af lipidniveauerne ved kombineret brug af Crestor og fibrater eller niacin bør vægtes nøje mod den potentielle risiko ved disse kombinationer. Doser på 40 mg er kontraindiceret ved samtidig anvendelse af fibrat (se afsnit 4.5 Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion og 4.8 Bivirkninger).

Crestor bør ikke anvendes hos patienter med en akut, alvorlig tilstand som tyder på myopati eller ved prædisponering for udvikling af nyresvigt sekundært til rhabdomyolyse (f.eks. sepsis, hypotension, større kirurgiske indgreb, traume, alvorlige metaboliske, endokrine eller elektrolyt forstyrrelser; eller ukontrollerede kramper).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej.. Så har jeg problem. Min CK værdi er lige målt til 4200, og min læge tag det ikke alvorligt ...Han siger så længe jeg ikke har nogen symptomer og har det ok så er det ikke grund til at bekymre sig... Det bekymre mig meget... What to do

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej.. Så har jeg problem. Min CK værdi er lige målt til 4200,den har svinget mellem 850 og 5000 sidste 9 år.... Min læge tag det ikke alvorligt ..... ...Han siger så længe jeg ikke har nogen symptomer og har det ok så er det ikke grund til at bekymre sig... Det bekymre mig meget... What to do

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this