Sign in to follow this  
Cache

Flænge på undersiden af supraspinatus

Recommended Posts

Efter et langvarigt skadesforløb (3-4 år), med konstante forsøg på genoptræning, var jeg i går til en opfølgende samtale på en kikkertundersøgelse som jeg fik foretaget i august. Konklusionen var/er at jeg har en lille flænge på undersiden af supraspinatus (ned mod knoglen). Dette fik jeg naturligvis allerede at vide i august, hvor jeg også fik at vide at flængen var for lille til at den kunne sys.

I går fik jeg dog at vide at jeg ikke skulle forvente at flængen ville hele fuldstændig da det er på undersiden af supraspinatus, og det er af samme årsag som gør at f.eks. et korsbånd heller ikke kan hele af sig selv. Det er åbenbart ikke klart hvorfor det er sådan, men det skyldes muligvis at leddet ligger og søpper rundt i en masse ledvæske.

Er der nogen med forstand herpå (fysser, medicinstud. el.lign.) som ved om jeg kan gøre noget - udover at give det fuldstændig ro - for at give supraspinatus optimale forhold for heling (man håber jo)? Kan akupunktur mon øge blodgennemstrømningen?

Eller har ortopæden (som jeg har stor tiltro til) en pointe med at jeg bare må indse at min supraspinatus altid vil være skadet, og at vægttræning er en saga blot?

Jeg fik at vide at jeg altid ville være mærket af det ved f.eks. tunge løft ved en flytning el.lign., og at alvorlige skulderproblemer er en risiko hvis jeg ikke tænker mig om.

Kan det virkeligt passe at en lille flænge i supraspinatus, bare fordi den er på undersiden fremfor oversiden, ikke vil/kan hele? Det forklarer godt nok at jeg trods gentagne pauser og genoptræning stadig døjer med smerter, meeennn..... ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg fik såmænd en tanke. Jeg er ikke kompetent nok til at svare på spørgsmålet, men en idé fik jeg da.

Hvis årsagen til, at den ikke vil hele skyldes, at den konstant er i ledvæske/kommer i kontakt med det, kunne en totalt inaktivering af hele leddet så ikke hjælpe med dannelsen af arvæv? Og med arvæv håber jeg på, at skaden ikke ville blive større af træningen, selvom din skulder aldrig vil blive helt ok igen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du nogen kraftnedsættelse, her især v. arbejde over skulderhøjde, eller er problematikken udelukkende smerteorienteret? Ved du om du (stadig) har et positivt impingement tegn? Og er du blevet scannet forud for OP?

Ofte bliver en diagnostisk skulderartroskopi måske udført på lidt for svage indikationer, og det er ikke altid at en operation finder det forventede. Samtidig er det også muligt at have små synlige defekter i skulderleddet som ikke nødvendigvis giver årsag til symptomer. Mao. kan jeg ikke lade være med at tænke på om du kunne have en lille rift i supraspinatus senen (gåd ud fra det er senen du snakker om), men om det i virkeligheden er noget andet der giver dig problemerne, fx en bursit der ikke altid springer i øjnene ved en artroskopi.

Muligheden for det afhænger naturligvis af hvor godt du har været udredt før operationen, hvad angår tests og scanninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg føler kun at symptomerne er smerterelaterede. Jeg har af gode grunde ikke trænet med andet end lave vægte i lang tid, men jeg har på intet tidspunkt følt kraftnedsættelse.

Jeg er blevet scannet, og min scanning er blevet vurderet at to forskellige ortopæder (bad om henvisning til et andet sygehus for en second opinion), og det var ortopæd #2 som også foretog artroskopien. Skaden på supraspinatus var ikke synlig på scanningen, så artroskopien har i det mindste tjent det formål at synliggøre denne skade. Om der er positivt impingement tegn er svært at vurdere, i og med at jeg ikke kan vurdere om smerterne kommer fra riften eller impingement. Ortopæd #1 mente dog at der var normale pladsforhold, hvor ortopæd #2 mente at jeg fra naturens side er udstyret med en krum acromion.

Jeg har ikke i sinde at hensygne i inaktivitet, men vil fortsætte med simpel genoptræning med fokus på smertefrie bevægelser og fjerne en evt. ubalance, men ortopædens melding om at riften formentligt ikke vil hele er da svær at sluge. At skaden er så gammel uden bedring kan dog tyde på at skaden på supraspinatus ligger til grund for misæren...

Edited by Cache

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this