Sign in to follow this  
Edu

Flod rafting

Recommended Posts

Hej. Her d 1 maj starter jeg min oplaering som flodguide, hvor jeg skal rafte I til IV og V svaerhedsgrad, dog ikke V lige med det samme.

Jeg har desvaerre ikke haft mulighed for at holde min form vedlige det sidste halve aars tid, da jeg har arbejdet med gadeboern, og derfor har traening kun staaet paa noget gadefodbold.

Naaja, jeg taenkte selv paa noget i retning af en 3-4 dages styrketraening, noget svoemning - kan desvaerre hoejst blive en gang om ugen da Honduras ikke lige har de vildeste svoemmefaciliteter og jeg bor ikke der hvor jeg skal rafte saa har ikke tilgang til floden. Cangrejal ved la ceiba hvis nogen skulle have vaeret der.

Jeg er aaben overfor forslag, har som sagt indtil den 1 maj, og til dem er ikke ved de bruger vi en paddel der ikke er forbundet til baaden, saa taenker derfor mange rows oevelser, mange coreoevelser ogsaa for rotationsstyrken, noget grebstraening og squat og romanian deadlift til laarene, samt laegtraening da anklerne er udsat for temmelig haard belasting ift at blive i baaden. Noget DB baenkpres da du skubber med den ene haand og traekker med den anden mens du twister kroppen.

Taenkte selv paa noget 5x5 daa det er haard belasting og arbejdskapacitet der skal til...

Nogle indput ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this