Sign in to follow this  
Gymnasten

Hvordan behandles en ankelskade akut?

Recommended Posts

En ankelskade er ret almindelig i min gymnastikforening. Og jeg ønsker at kunne give en fornuftig instruktion til instruktørerne - hjælp mig venligst.

Der findes på mange hjemmesider instruktioner i hvordan en ankelskade behandles akut - eksempler:

RICE:

http://www.sportnetdoc.dk/general/general-akut.htm

http://www.gomotion.dk/artikler.asp?p_id=111&a_id=63&mode=detail&title=art

http://www.teamdanmark.dk/cms/cmsresources.nsf/filenames/Basal%20idr%C3%A6tsskade%20kursus%20del%201_ny%20rettet%20version%20januar%202009.pdf/$file/Basal%20idr%C3%A6tsskade%20kursus%20del%201_ny%20rettet%20version%20januar%202009.pdf

RCIEM:

http://dagenssundhed.dk/index.php/Forebyggelse-og-behandling-af-idraetsskader/Akutte-idraetsskader.html

Spørgsmål 1: Hvad er vigtigst først kompression eller først kulde?

For mig at se kan det være svært at lægge en god kompressforbinding, når man har en kuldeforpakning på skadesstedet, der fordeler presset ud på et stort område. Med en kompressforbinding (uden kuldeforpakning) kan man lægge presset koncentreret på skadesstedet og det synes umiddelbart mere rigtigt. Men samtidig vil det give en større termisk isolation mellem skadesstedet og en kuldeforpakning udenpå, og det er en ulempe. Måske kan man med meget små forpakninger af grødis alligevel lægge en fornuftig kompressforbinding med samtidig kulde.

Spørgsmål 2: Hvilken (kulde) temperatur er bedst for en kuldepakning?

En kuldepakning med is (blanding af is og vand) giver naturligvis en temperatur på 0 gr. C. Nogle eengangs kuldepakninger giver en temperatur på under -2 gr.C og andre på 0,5 gr. C. Samtidig synes der er være en bekymring for skader ved for megen kulde, hvor vævet kommer under en temperatur på 5-10 gr. C. Derfor anbefaler flere, at der lægges et lag forbinding et håndklæde eller lignende mellem kuldeforpakningen og huden for at give termisk isolation. Man håber så tilsyneladende på at undgå disse kuldeskader. Men den termiske isolation forhindrer jo samtidig nedkølingen og er vel ikke en fuld garanti for temperaturer under 5-10 gr. C.

Nogle eengangs kuldepakninger (Opti-Safe) har en højere mindstetemperatur på ca. 12 gr. C. Her må det efter min opfattelse være mest effektivt at lægge kuldepakningen direkte på huden, så der opnås maksimal nedkøling. Den højrere temperatur må formodes at forhindre kuldeskader. Men hvis man lægger en traditionel kompressforbinding først, så vil den højere temperatur af kuldepakningen sikkert være mindre effektiv.

Jeg gætter på at de færreste brugere af eengangs kuldepakninger er klar over den store forskel på mindstetemperatur, som gives fra forskellige fabrikater af kuldepakninger. Meget få opgiver disse specifikationer. Der er naturligvis også andre parametre af interesse såsom hvor megen energi kuldpakningen kan absorbere - her finder jeg overhovedet ingen specifikationer. Men for is kan den naturligvis ret nemt beregnes. Jeg har gjort nogle køkkenbordsforsøg som tyder på at energiabsorbtionen fra en forpakning med is er omkring 6 gange større end for en eengangsforpakning af samme vægt.

De træningssteder hvor vi træner er det vanskeligt at få opstillet tilgængelige ismaskiner eller frysere. Så vi er derfor afhængige eengangs kuldepakninger. Flere her på motion-online har stillet spørgsmålstegn ved om kulde reelt gavner. Men i det mindste er der en placeboeffekt - og vi kan som forening/behandler så sige at vi gør noget...

Og lidt andet baggrundmateriale:

Teoretisk analyse af temperaturfordeling i væv ved påvirkning af en kuldeforpakning:

http://www.kattaekwondo.com/files/ABEN453.ppt

Der er tale om en artikel fra et Koreansk Taekvondo akademi, så man kan muligvis have tvivl om kvaliteten af den analyse. Tilsyneladende opfattes en vævstemperatur under 5 gr.C som skadelig og en vævstemperatur over 34 gr. C som ikke at have nogen nævneværdig virkning.

Produktspecifikation for eengangs kuldeforpakning, som angiver minimums temperatur:

http://www.promedproducts.com/itemdetail.asp?src=SHOPPING&item=232%200040

Måske bør vi undgå sko:

http://www.alun.dk/traening/fivefingers-video.html#

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg vil begynde med at nedkøle (og elevere) og derefter hurtigst muligt tilføje kompression. Det er der en simpel forklaring på. Nemlig at behandlingen med is kan sættes i gang inden for få sekunder og at man i første omgang kan lave en interimistisk kompression ved et fast tryk med kuldekilden mod det skadede sted. En anden grund til at lægge kulde på med det samme er at den tilskadekomne vil føle betydelig lindring ved nedkøling og ikke at forglemme elevation. Desuden er der et ret stort psykologiske aspekt i at den tilskadekomne føler, at der bliver gjort noget, der lindrer, her og nu.

Når det er sagt, så mener jeg at der skal lægges en egentlig kompressionsforbinding hurtigst muligt, aller-allersenest når der holdes pause med kuldebehandlingen efter cirka 20 minutter (maks. 20 minutters kuldebehandling pr. time). Der er nok ingen tvivl om at C'et i RICE i mange klubber og idrætsforeninger er meget undervurderet i forhold til I'et :smile:

Mht. til temperaturer fra forskellige kuldekilder, så har jeg brugt alt fra grøntsagsposer med blandede grøntsager, til dyre kuldepakninger. Jeg har ALTID isoleret kuldekilden fra huden - graden af isolering har jeg løbende fundet frem til ved at føle på huden og spørge den tilskadekomne. Det skal føles koldt og lindrende, men hverken huden eller det skadede sted skal blive tilnærmelsesvis følelsesløst af kulden. Nærmere kommer jeg det ikke. Der er sikkert lavet store videnskabelige undersøgelser omkring den rigtige temperatur - men at bruge fornuften virker efter min mening fint.

Share this post


Link to post
Share on other sites

For lægfolk er det utroligt vigtigt at kunne skelne imellem alvorlige og ikke alvorlige skader.

Når det er gjort og vi snakker om de mindre vridtraumer i anklen så gælder følgende:

Det vigtigste du kan gøre for anklen er kompressionen. Fordi det der giver skaden størst omfang (tids og omrøde mæssigt) er mængden af væske (blod og vand - kort fortalt)som "siver ud i skades området. En UMIDDELBAR stram kompression vil forhindre en større udsivning pga pladsmangel.

Selve kompressionen skal være stram og "rimelig" ufleksibel - her er det vigtigt at monitorere foden i de følgende 10-20 minutter (ingen sovende fornemmelser - så skal der løsnes). Og den skal være lige på skadesstedet.

Derefter kan man suplere med is og medicin samt elevering.

Isens effekt er relativt begrænset og kan ikke for alvor gøre noget mod udbredning af ødem og hæmatom. Den primære effekt er mod smerterne.

Og der er meget mere til det hele i form af hvordan man følger op på behandlingen gennem mobilisering af skadesområdet osv. osv.

Kontakt evt en fysioterapeut og få styr på teknikkerne i jeres klub så kan i med rimelighed cutte skadesforløbet ned fra 14 dage til omkring 3 dage til en uge alt afhængig af klarmeldingerne. (men det er en anden sag)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak for svarene, KåreS og Gribben

Som svar på første spørgsmål sporer jeg ueninghed:

Jeg vil begynde med at nedkøle (og elevere) og derefter hurtigst muligt tilføje kompression.

Det vigtigste du kan gøre for anklen er kompressionen. Fordi det der giver skaden størst omfang (tids og omrøde mæssigt) er mængden af væske (blod og vand - kort fortalt)som "siver ud i skadesområdet. En UMIDDELBAR stram kompression vil forhindre en større udsivning pga pladsmangel.

I synes dog at være enige om at kompression er vigtigt. Vil et godt kompromis være følgende: Hvis man finder at smertelindring er hovedsagen (spørg om det gør meget ondt) så kan man give kulde først ellers vælg kompresforbinding først som hovedregel og kulde udenpå. R og E i RICE med mere skal naturligvis også med.

Men jeg synes faktisk, at vi mangler helt små ærteposer eller grødisposer, som kan bruges som kompresforbinding - jeg ved ikke om det findes. En indpakket isklump fra disse særlige plastposer til fryseren er vel ikke helt velegnet - eller?

Der er nok ingen tvivl om at C'et i RICE i mange klubber og idrætsforeninger er meget undervurderet i forhold til I'et

Jeg mener din vurdering er korrekt for os, for når jeg ser på forbruget af kuldepakninger i forhold til kompress og elastikbind, så synes kuldepakningerne er være omkring 3-4 gange højere...

Dette bekymrer mig naturligvis.

Kontakt evt en fysioterapeut og få styr på teknikkerne i jeres klub så kan i med rimelighed cutte skadesforløbet ned fra 14 dage til omkring 3 dage til en uge alt afhængig af klarmeldingerne. (men det er en anden sag)

Rigtig god idé - vi har faktisk ganske mange fysioterapeuter som medlemmer. Vi har omkring 45 hold - de fleste er børnehold. Men det ville egentlig være rimeligt overkommeligt at sende en fysiorepeut ud til de fleste relevante hold og gøre en demonstration. En video fra Youtube kunne også laves/anvendes - og måske en fornuftig af slagsen allerede findes. Næsten alle kommer ud for en ankelskade selv eller for andre flere gange i et liv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Igen

Isens praktiske betydning er "næsten" kun på smertelindringsområdet. Derfor er kompressionen langt det vigtigste og isen behøver ikke at være der med det samme. Snakker vi mere almindelige "slag" og "skrammer" er isen fin.

Ang hvordan man har is er min erfaring at noget af det bedste (og billigste) er nogle solide poser med frossen brun sæbe. Det kan genbruges og bliver hurtigt formbart.

Iøvrigt er der forskel på tør og våd is, hvor tør is vil have lettere ved at give uheldige bivirkninger på huden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror ikke at Gribben og jeg er uenige. Kompression er det vigtigste, no doubt!

Min tilgang er bare en lidt anden end Gribbens, nemlig at jeg vil lægge ud med is fordi det kan sættes i værk her og nu og fordi det giver betydelig lindring til den tilskadekomne. Det har også har noget at sige i forhold til den psykologiske del af det at få en skade.

Samtidig står man som leder ofte alene med ansvaret for mange udøvere, hvilket nogle gange kan betyde at man ikke umiddelbart kan stoppe alt og lægge en kompresforbinding. Derfor siger jeg is og hurtigst muligt derefter kompression. Men objektivt set er kompression vigtigst og bør lægges med det samme, hvis det er muligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tak for svar igen.

Hvordan ser i på måden at lægge en kompressforbinding. Bør der lægges en kompresforbinding eller lignende, som koncentrerer presset på skadesstedet (med elastikbind udenpå) eller er det tilstrækkeligt eller bedst alene at bruge et elastikbind så presset er på et stort område?

Jeg har fundet et par videoillustrationer, hvor begge metoder vises:

Uden kompress:

http://www.youtube.com/watch?v=OxX0izAwacM

Med kompress (gode gamle Jane Fonda - men jeg synes faktisk, at den er faktisk ret grundig):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu vil jeg prøve at genoplive denne 7 år gamle tråd. Jeg har 10 år gamle indlæg på denne hjemmeside, som I høj grad stiller spørgsmålstegn ved værdien af at bruge is. Nu mener nogen, at det er skadeligt at bruge is ved ledbåndsskader. Se her:

http://vorespuls.dk/artikel/slut-isposer-nar-bliver-skadet

Når jeg checker med google, så er der masser af danske anerkendte netsteder, der stadig har RICE stående, som en anerkendt behandling.

Vi har for omkring 5 år siden forsøgt at oplyse vore instruktører om, at kompression er vigtigst og is er meget sekundært. Men forbruget af éngangs kølepakninger er stadig ret stort I forhold til elastikbind.

Nogle af min forenings instruktører bruger éngangs køleposer som trøst for børn, der har slået sig. Placeboeffekten er sikkert størst, så vi skulle købe kalkpiller I stedet.

Skal vi helt slutte med at bruge køleposer og isposer?

Ovenstående to Jane Fonda videoer er fra 1987. Her lægges også mest vægt på kompression (og også at gøre det med et hesteskoformet kompresbind). I første video fra 6:50 og I anden video gives anvisninger på, hvad man kan gøre efter 24 timer. Hvad synes du om dem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this