Sign in to follow this  
Morten Z

De nye alkoholråd

Recommended Posts

Sundhedsstyrelsens mål er følgende:

Sundhedsstyrelsen er en vigtig aktør på sundhedsområdet. Vi er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, og det er vores opgave i samarbejde med beslutningstagere at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse.

Vi er således med til at understøtte, at folk i Danmark har mulighed for at kunne leve sundt og efter behov kan behandles sikkert i et sundhedsvæsen med høj faglig kvalitet.

Som der står, så er de ansvarlige for at skabe de optimale muligheder for at folk lever sundt og hvis studier har vist at alcohol er mere skadeligt end tidligere antaget, så er det vel ganske naturligt at de justerer deres anbafalinger.

Og så må det være op til den enkelte borger at vurdere om vedkommende vil opleve en forringet livskvalitet med et mindre alcoholforbrug.

Edited by humseper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er helt enig med Per.

Jeg kan ikke se sunhedsstyrelsen har gjort noget forkert her. Det er ikke misvisende råd, som f.eks. kostrådene, men derimod generel rådgivning om skadesrisikoen af alkohol. Jeg mener det er selvskreven, at 1,5 glas rødvin om dagen ikke er hvor der skal skæres ned. De bliver jo nød til at komme med nogle konkrete tal, som så folk efterfølgenden selv kan tage stilling til. Jeg syntes dælme, du er lidt for hård ved SST her.

Jeg syntes generelt denne artikel er et niveau under, hvad du normalt præsterer Morten. Den virker ikke objektiv, men mere som om du har en form for beaf med sst. Det er selvfølgelig bare spekulationer, og er sikkert ikke rigtigt, men det er det indtryk jeg personligt fik, efter jeg havde læst artiklen.

Edited by venaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Når man sidder her i Århus med en netop overstået Festuge, hvor der har stået fadølsanlæg foran hver eneste bar og restaurant, og på hvert eneste torv, og hvor gaderne i de sene nattetimer har været befolket af mennesker i alle aldre, der rallede sanseløst berusede rundt, så føles det egentlig lidt mærkeligt at læse en artikel som denne, hvis budskab synes at være, at en stramning af alkoholguidelines er udtryk for (ny-)puritanisme.

I Danmark har vi et af verdens højeste forbrug af alkohol - vi starter tidligere, og vi drikker mere ad gangen end i mange andre lande. Vi har omkring 250 000 alkoholikere, og mere end 50 000 børn vokser op i familier, hvor der er alkoholmisbrug. Ud over de sundhedsmæssige konsekvenser og udgifter, der er forbundet med alkohol (mis-)brug, så har vi store alkoholrelaterede udgifter i det sociale system (fx er mange tvangsanbragte børn opvokset i familier med alkohol) og retssystemet (spritkørsel, selvfølgelig, og derudover er der alkohol involveret i rigtig mange af de anmeldte voldsepisoder).

Men fordi vi selv synes det er så hyggeligt med det der glas rødvin til maden, eller den der whiskey til lørdagsfilmen, så er det som om der er en berøringsangst i forhold til at regulere mere på området. Måske delvist fordi vi så skal konfronteres med vores eget selvbedrag (let's face it, når først den rødvin er åbnet, så er der jo ikke noget ved at sætte proppen i igen)....

Alt i alt synes jeg din artikel, Morten, har en uheldig tone af "herregud, så er det ikke værre" - og jeg synes egentlig det er i mod (eller burde i hvert fald være) bedre vidende.

Når det så er sagt, kan vi kun være enige i, at de budskaber sundhedsstyrrelsen vil ud med sagtens kunne være formuleret mere hensigtsmæssigt og pædagogisk. Fx så ser jeg det som et tegn på dårlig formidling fra deres side, at du fokuserer på de 1½ glas vin om dagen, og hvorvidt tabt livskvalitet modsvarer forventet længere levetid - i stedet for at fokusere der hvor det virkelig gælder: Nemlig de 15+ genstande, når man drikker sig i hegnet lørdag aften.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig skal Sundhedsstyrelsen udfylde den rolle, men i det her tilfælde handler det om hvilken reel effekt de kommunikerede budskaber får på befolkningen. Den her form med flere grænseniveauer i forskellige formuleringer gør intet godt for et budskab som helst skal ramme der hvor problemet reelt er - nemlig hos dem der faktisk drikker for meget. De nye formuleringer retter sig jo også især mod dem der drikker mindst "Du må ikke tro at par glas om dagen er godt for dig". Dette sker på bekostning at rent budskab til den tunge gruppe.

Tilmed er det absolut diskutabelt om der faktisk er en øget totalrisiko ved et lavt forbrug. Jeg har faktisk diskuteret dette emne med Bente Klarlund Petersen for få timer siden og hun er bestemt ikke enig med Sundhedsstyrelsens tolkning af den samlede forskning. Hun konkluderer at der ER en J-formet kurve og man endda kan argumentere for at grænsen for hvornår der overhovedet opstår risiko ligger på endnu flere genstande.

Herved bliver det ret absurd at lancere endnu en sundhedsrestriktion, baseret på tvivlsomt grundlag, rettet mod en population hvor det næppe har effekt og med potentiel negativ effekt på det samlede resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selvfølgelig skal Sundhedsstyrelsen udfylde den rolle, men i det her tilfælde handler det om hvilken reel effekt de kommunikerede budskaber får på befolkningen. Den her form med flere grænseniveauer i forskellige formuleringer gør intet godt for et budskab som helst skal ramme der hvor problemet reelt er - nemlig hos dem der faktisk drikker for meget. De nye formuleringer retter sig jo også især mod dem der drikker mindst "Du må ikke tro at par glas om dagen er godt for dig". Dette sker på bekostning at rent budskab til den tunge gruppe.

Tilmed er det absolut diskutabelt om der faktisk er en øget totalrisiko ved et lavt forbrug. Jeg har faktisk diskuteret dette emne med Bente Klarlund Petersen for få timer siden og hun er bestemt ikke enig med Sundhedsstyrelsens tolkning af den samlede forskning. Hun konkluderer at der ER en J-formet kurve og man endda kan argumentere for at grænsen for hvornår der overhovedet opstår risiko ligger på endnu flere genstande.

Herved bliver det ret absurd at lancere endnu en sundhedsrestriktion, baseret på tvivlsomt grundlag, rettet mod en population hvor det næppe har effekt og med potentiel negativ effekt på det samlede resultat.

Det første og sidste, er jeg ikke helt enig med dig i, men det er jo irrelevant, da det er et holdningsspørgsmål.

Det jeg ikke forstår er, at hvis sst reelt har lavet en fejlkonklusion, og dermed misleder den danske befolkning, hvorfor så ikke argumenter imod dette med saglige argumenter og undersøgelser m.m. (som du da også "plejer" at gøre)

Sst uddyber deres råd på deres hjemmeside, og beskriver præcis hvorfor deres råd lyder som de gør på baggrund af undersøgelser og forskning. Der er tilmed et risikobarometer, så man selv kan bestemme, hvor man har lyst til at ligge på barometeret. I din artikel står der mere eller mindre, "ro på, det er ikke så farligt".

Hvis der findes en J-kurve og diverse undersøgelser er fejlfortolket, så er det vel dér, der skal angribes, istedet for at skrive en form for leder, hvor der står, "jeg er ikke enig".

Men jeg vil da lige til sidst nævne, at dette i min bog blot er et lille minus ud af en kæmpe overvægt af velskrevne saglige artikler :smile:

Edited by venaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det jeg ikke forstår er, at hvis sst reelt har lavet en fejlkonklusion, og dermed misleder den danske befolkning, hvorfor så ikke argumenter imod dette med saglige argumenter og undersøgelser m.m. (som du da også "plejer" at gøre)

Sst uddyber deres råd på deres hjemmeside, og beskriver præcis hvorfor deres råd lyder som de gør på baggrund af undersøgelser og forskning. Der er tilmed et risikobarometer, så man selv kan bestemme, hvor man har lyst til at ligge på barometeret. I din artikel står der mere eller mindre, "ro på, det er ikke så farligt".

Hvis der findes en J-kurve og diverse undersøgelser er fejlfortolket, så er det vel dér, der skal angribes, istedet for at skrive en form for leder, hvor der står, "jeg er ikke enig".

Fordi det der ansporede mig til at skrive noget er først og fremmest at udmeldingerne rent kommunikativt virker totalt håbløse. Et uklart og distancerende budskab - simpelthen.

Viden -> Information -> Effekt

Her har man ikke overvejet det tredie led.

At der så tilmed er akademisk uenighed om tolkningen af litteraturen er yderligere et ben på historien, men det var ikke det der havde mit fokus i første omgang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fordi det der ansporede mig til at skrive noget er først og fremmest at udmeldingerne rent kommunikativt virker totalt håbløse. Et uklart og distancerende budskab - simpelthen.

Hvis det er dét, du virkeligt mener, kunne det være at du burde droppe den bedrevidende, overlegne attitude.

I stedet for dette

Ovenstående er en joke. De rigtige nye alkoholråd er her:

(men kan du se forskel?)

Kunen du jo skrive, at du synes at deres budskab ikke går klart nok igennem, omformulere det og komme med konstruktiv kritik. For mig virker det mere som om du lægger vægt på de politiske/sundhedsmæssige stramninger, "på andres bekostning" og debatten om livskvalitet. Du har ikke engang pointeret, som i denne tråd, at konsekvenserne ved et moderat alkoholindtag er til at få øje på.

Der er ingen der kan bruge din personlige mening om balancen, og det er ren ekstrablads-journalistik når du drejer det til at de pludselig mener at man på ingen måde MÅ indtage alkohol. Det er jo ikke det, der står.

Det synes jeg fanme er en ommer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fordi det der ansporede mig til at skrive noget er først og fremmest at udmeldingerne rent kommunikativt virker totalt håbløse. Et uklart og distancerende budskab - simpelthen.

Viden -> Information -> Effekt

Her har man ikke overvejet det tredie led.

At der så tilmed er akademisk uenighed om tolkningen af litteraturen er yderligere et ben på historien, men det var ikke det der havde mit fokus i første omgang.

Jeg tror da helt sikkert, man har tænkt over effekten, du er bare ikke enig i konklusionen.

Jeg syntes da sådan set, det er fint du udtrykker din holdning til effekten af alkoholrådene, men i så fald mener jeg bare ikke sådan en leder hører hjemme på forsiden.

Personligt mener jeg forsiden bør være reseveret til objektive artikler, der beskriver og informere omkring kost og træning, og ikke ledere der udtrykker en personlig holdning til en myndigheds rådgivning og vejledninger, med mindre den pågældne rådgivning er misvisende eller lodret forkert i forhold til nutidens forskning og undersøgelser.

Jeg mener ikke du kan vurdere effekten af alkoholrådene objektivt, uden at der ligger adskillige undersøgelse og analyser bagved, hvilket jeg ikke mener der gør.

Jeg vil da foreslå dig, muligvis at lave en undergruppe der hedder f.eks. "Mortens meninger", hvor du frit kan udtrykke holdninger og meninger, uden nogen form for dokumentation. Så er man ikke et sekund i tvivl om, at det kun er din holdning, og ikke en bred enighed blandt fagfolk, som nogle sikkert kunne tro, hvis den ligger på forsiden. Eller i det mindste tydeligt informere om, at det er en leder og ikke en artikel.

Edited by venaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moos for pokker - du er jo næsten lige så hård ved mig, som jeg er mod Sundhedsstyrelsen :laugh:

Jeg synes at den måde rådene er formuleret på er yderst kritisabel og det skriver jeg her og i artiklen.

Til jer begge:

Ja, det er rigtigt, at det er min subjektive mening om rådenes formulering og effekt. Det mener jeg er relevant ytre sig om selv om det naturligvis ikke kan bakkes om af undersøgelser. Artiklen er samtidigt et indspark til en værdidebat som er under opsejling. Hvis man sammenligner med bare en generation tilbage, så har vi i dag et liv der er fyldt med regler og retningslinier for den rigtige måde at leve på. "Sænkning af risiko" er blevet en indiskutabel værdi som uden yderligere diskussion slår alle andre værdier. Det kræver en debat og det kræver meninger fra folk der arbejder med den slags. Derfor.

Artiklen er publiceret i den sektion der hedder "Redaktørens Blog", hvilket desværre ikke fremgår tydeligt når man læser den fra forsiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Til jer begge:

Ja, det er rigtigt, at det er min subjektive mening om rådenes formulering og effekt. Det mener jeg er relevant ytre sig om selv om det naturligvis ikke kan bakkes om af undersøgelser. Artiklen er samtidigt et indspark til en værdidebat som er under opsejling. Hvis man sammenligner med bare en generation tilbage, så har vi i dag et liv der er fyldt med regler og retningslinier for den rigtige måde at leve på. "Sænkning af risiko" er blevet en indiskutabel værdi som uden yderligere diskussion slår alle andre værdier. Det kræver en debat og det kræver meninger fra folk der arbejder med den slags. Derfor.

Artiklen er publiceret i den sektion der hedder "Redaktørens Blog", hvilket desværre ikke fremgår tydeligt når man læser den fra forsiden.

ahhh, okay, det havde jeg ikke lige spottet. Det vil jeg selvfølgelig foreslå stod noget tydeligere, så man ikke er i tvivl, evt. med en overskrift eller boble, hvor der står "leder".

Jeg er stadig uenig i din betragtning, hvilket fremgår af mit første indlæg, så det er der ingen grund til at bruge mere energi på :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er nu helt på linje med MZ her. Jeg synes der er tre problemer med rådene:

1) De er for dårligt formuleret, hvad betyder eks. "bør være forsigtige med" ?

2) De giver udtryk for en konsensus i undersøgelser om alkohol og sundhed, som jeg har svært ved at finde.

3) De baserer sig på en meget snæver definition af "sundhed".

Derudover er der den generelle overvejelse om alle mulige råd vs. livskvalitet. Det virker som om målet er at vi skal ankomme til vores begravelse i en krop, som man slet ikke kan se er blevet brugt.

Måske ville det være sjovere at ankomme lettere dinglende med et glas rødvin i den ene hånd, en plade chokolade i den ande, og et fjoget grin om munden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Måske ville det være sjovere at ankomme lettere dinglende med et glas rødvin i den ene hånd, en plade chokolade i den ande, og et fjoget grin om munden.

Men er det ikke lidt en borgerpligt at passe lidt på sig selv? - altså for ikke udgifterne til sygehusvæsenet skal løbe helt løbsk?

Vi skal jo også have sikkerhedssele på i bilen. Det er endda et lovkrav som ikke gør andet end at forbedre egen sikkerhed og mulighed for overlevelse med færre skader. For alle andre er det jo skråt ligegyldigt om du ryger gennem forruden i strimler.

I øvrigt har alkohol så mange uheldige sidevirkninger, at det IMO burde forbydes på linie med heroin o. lign. Et 100% forbud er også meget lettere at administrere :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

I øvrigt har alkohol så mange uheldige sidevirkninger, at det IMO burde forbydes på linie med heroin o. lign. Et 100% forbud er også meget lettere at administrere :wink:

Hvor langt er du indstillet at tage den holdning?

Vi kan meget hurtigt lave en meget lang liste af ting du ikke bør foretage dig grundet risiko for skader og ting du ikke bør indtage/ryge/drikke osv. Slutresultatet er jo at staten skal bestemme vores levevis fra vugge til grav, fordi vi for alt i verden skal undgå at ryge på hospitalet af den ene eller anden grund. Et skræmmende sted uden tvivl - altså staten, ikke nødvendigvis hospitalet.

Edited by MaxPower

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes som MZ ikke om de nye råd. Det gamle 14 genstande til kvinder og 21 til mænd var til at forstå for alle, hvor de nye er uklare og svære at huske og i øvrigt virker lidt formynderiske når nu 14/21 reglen før har været god nok.

I teorien ville de folk, som rettede sig efter de gamle retningslinier (og som nok er et mindretal, da størstedelen nok drak meget mindre eller meget mere) dæmpe deres alkoholindtag pga de nye retningslinier, men hvad er den sundhedsmæssige værdi af dette: hvor mange som overholdte de gamle begrænsninger døde af alkoholrelaterede skader eller havde andre store alkoholproblemer. Jeg kan ikke forestille mig, at det er mange (men det er bare mit gæt). Og som Didley mener jeg at nogle risici er så små, at de kan tages, hvis det øger livskvaliteten.

Derudover har jeg også læst forskere, som mener at 1 glas rødvin om dagen er sundere end 0 glas, så forskerne er ikke enige om konklusionen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men er det ikke lidt en borgerpligt at passe lidt på sig selv? - altså for ikke udgifterne til sygehusvæsenet skal løbe helt løbsk?

Vi skal jo også have sikkerhedssele på i bilen. Det er endda et lovkrav som ikke gør andet end at forbedre egen sikkerhed og mulighed for overlevelse med færre skader. For alle andre er det jo skråt ligegyldigt om du ryger gennem forruden i strimler.

Om det ligefrem er en borgerpligt grundet i et fælles økonomisk hensyn er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i.

Jeg mener man bør passe på sig selv, men not at any cost.

Risikoen ved at køre uden seler er velkendt, og samtidigt er ubehaget ved at have den på meget begrænset ifht. risikoen.

Risikoen ved alkoholforbrug er ikke entydigt dokumenteret og jeg ville være rigtigt træt af at skulle gå gennem livet uden en pilsner efter fodboldtræningen eller en snaps til påskebordet.

Jeg hørte i øvrigt en overlæge udtale i radioen, at han mente at det ugentlige antal genstande burde ligge noget højere. Iflg. ham er de nuværende undersøgelser baseret på folks rapporterede forbrug. Og, det er velkendt at dette ligger lavere end det reelle. En korrelation ml. det rapporterede og sygdomsrisiko vil derfor være biased.

Edited by Diddley

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og som Didley mener jeg at nogle risici er så små, at de kan tages, hvis det øger livskvaliteten

Hej

Skal vi ikke lige blive enige i at det IKKE er et spørgsmål om at MENE noget som helst?

Det kan man ikke rigtigt bruge til noget.

Især ikke når det kommer fra folk, der ikke har en baggrund for at udtale sig.

Man må formode at folkene, der er nået frem til rådene, om end ikke er i stand til at formulere sig så de mægtige smagsdommere på Mol bliver tilfredse med budskabets udformning, mon ikke alligevel har en god grund til at have lavet anbefalingerne.

Og det er forøvrigt altid nemt at spille stor og smart og snakke om at man hellere vil slides ned end kede sig ihjel, når man ikke har den mindste mulighed for overhovedet at vurdere det, før end det er for sent.

Og så måske prøve ikke at læse rådene som Fanden læser biblen, for uuuuh nu vil de dérsens skiii'e politikere bestemme endnu mere over os.

Ok

Hej hej

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Skal vi ikke lige blive enige i at det IKKE er et spørgsmål om at MENE noget som helst?

Det kan man ikke rigtigt bruge til noget.

Især ikke når det kommer fra folk, der ikke har en baggrund for at udtale sig.

Man må formode at folkene, der er nået frem til rådene, om end ikke er i stand til at formulere sig så de mægtige smagsdommere på Mol bliver tilfredse med budskabets udformning, mon ikke alligevel har en god grund til at have lavet anbefalingerne.

Og det er forøvrigt altid nemt at spille stor og smart og snakke om at man hellere vil slides ned end kede sig ihjel, når man ikke har den mindste mulighed for overhovedet at vurdere det, før end det er for sent.

Og så måske prøve ikke at læse rådene som Fanden læser biblen, for uuuuh nu vil de dérsens skiii'e politikere bestemme endnu mere over os.

Ok

Hej hej

Det var da et besynderligt angreb :blink:

Selvfølgelig er det et spørgsmål om at MENE. Jeg mener at for mange råd blot forvirrer folk og kommer til at virke formynderisk, hvilket kan få folk, som overholdte de gamle råd til at ignorere dem.

Derudover er forskerne som sagt ikke enige om rådene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var da et besynderligt angreb :blink:

Selvfølgelig er det et spørgsmål om at MENE. Jeg mener at for mange råd blot forvirrer folk og kommer til at virke formynderisk, hvilket kan få folk, som overholdte de gamle råd til at ignorere dem.

Derudover er forskerne som sagt ikke enige om rådene.

Det der er jeg slet ikke enig i. Worst case, så forholder folk sig stadig til de gamle råd i stedet for de nye - hvad enten de så i praksis efterlever dem eller ej. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der skulle være nogen, der siger "før måtte jeg drikke 21 (14) genstande om ugen, nu bliver jeg helt forvirret over at der er kommet så mange nye råd, så jeg må sikkert drikke alt det jeg overhovedet gider".

Vi kan godt blive enige i, at de nye råd ikke er særligt godt formuleret, men jeg synes egentlig det er en ret vigtig nuancering, at folk nu bliver gjort opmærksom på, at den hellige grav ikke nødvendigvis er velforvaret, så længe man holder sig inden for genstandsgrænsen - hvis man drikker alle sine 21/14 (eller 14/7) genstande i streg, så løber man også en risiko.

Jeg kender ikke forskningsresultaterne på området indgående, og ved derfor heller ikke hvor stor uenigheden blandt forskere er, ej heller på hvilket grundlag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej

Skal vi ikke lige blive enige i at det IKKE er et spørgsmål om at MENE noget som helst?

Det kan man ikke rigtigt bruge til noget.

Især ikke når det kommer fra folk, der ikke har en baggrund for at udtale sig.

Man må formode at folkene, der er nået frem til rådene, om end ikke er i stand til at formulere sig så de mægtige smagsdommere på Mol bliver tilfredse med budskabets udformning, mon ikke alligevel har en god grund til at have lavet anbefalingerne.

Og det er forøvrigt altid nemt at spille stor og smart og snakke om at man hellere vil slides ned end kede sig ihjel, når man ikke har den mindste mulighed for overhovedet at vurdere det, før end det er for sent.

Og så måske prøve ikke at læse rådene som Fanden læser biblen, for uuuuh nu vil de dérsens skiii'e politikere bestemme endnu mere over os.

Ok

Hej hej

Jamen, så ved vi jo hvad du mener :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg fik nok ikke præciseret mig nok, men mener at et forbud er et rimeligt træk fra samfundets side ikke kun pga. de helbredsmæssige aspekter, men snarere især fordi folks normale hæmninger over for almindet (hvis det hedder sådan) og de mennesker de tilfældigvis støder på, forsvinder i en brandert.

Det er ikke små omkostninger der (ofte men naturligvis ikke altid) følger af en "festlig" bytur eller våd fest og her er jeg ovre i vold, aggressiv adfærd (med hvad deraf følger af psykiske problemer eller elendigt arbejdsmiljø for dem det går ud over), hærværk og tilsvining at offentlige og private områder som der skal ofres store ressourcer på at rengøre bagefter.

Fordelene ved at få reduceret ovennævnte er så store at den indskrænkning i den personlige frihed det vil være at man ikke må forgifte sig med alkohol, er minimal i forhold.

Når det er grelt, ved man jo ikke engang bagefter hvad man har foretaget sig og i hvert fald i de tilfælde kan tabet næppe siges at være målbart. Og de der påstår at de ikke kan more sig uden at fulde sig, vil jeg mene har et problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gregers:

Er du glad for bandekrige og organiseret kriminalitet?

Det er nemlig hvad der sker mere af hvis du gør alkohol ulovligt.

Har du hørt om forbudstiden i hr. USA?

Payam linkede til et dejligt interview med en klog herre for ikke så længe siden der omhandlede legalisering af stoffer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg fik nok ikke præciseret mig nok, men mener at et forbud er et rimeligt træk fra samfundets side ikke kun pga. de helbredsmæssige aspekter, men snarere især fordi folks normale hæmninger over for almindet (hvis det hedder sådan) og de mennesker de tilfældigvis støder på, forsvinder i en brandert.

Det er ikke små omkostninger der (ofte men naturligvis ikke altid) følger af en "festlig" bytur eller våd fest og her er jeg ovre i vold, aggressiv adfærd (med hvad deraf følger af psykiske problemer eller elendigt arbejdsmiljø for dem det går ud over), hærværk og tilsvining at offentlige og private områder som der skal ofres store ressourcer på at rengøre bagefter.

Fordelene ved at få reduceret ovennævnte er så store at den indskrænkning i den personlige frihed det vil være at man ikke må forgifte sig med alkohol, er minimal i forhold.

Når det er grelt, ved man jo ikke engang bagefter hvad man har foretaget sig og i hvert fald i de tilfælde kan tabet næppe siges at være målbart. Og de der påstår at de ikke kan more sig uden at fulde sig, vil jeg mene har et problem.

Nu kan man jo godt drikke alkohol, uden at det skal ende i en kæmpebrandert. Jeg drikker vel 10-20 genstande om ugen, men har ikke været fuld i knapt et års tid. Sidste gang var vist til en julefrokost, hvor en af gæsterne havde en fremragende hjemmelavet snaps med.

Her i weekenden fik jeg en øl efter fodboldtræning søndag, 3-4 glas rødvin lørdag aften til forældre-komsammen i min datters klasse samt lidt godt øl fredag aften til en god film.

Det kom der altså ikke meget vold eller hærværk ud af. Hvorfor skal jeg forbydes adgang til alkohol ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I dag har Børsen Fødevaresundhed en større artikel der handler om kritik af de nye alkoholgrænser. Flere eksperter citeres for kritikpunkter der er på linje med dem jeg er kommet med.

Kritik af ny alkoholgrænse

*host* *host* :smile:

Jeg syntes nu, der er stor forskel på børsens artikel og din leder.

Artiklen behandler rådene objektivt, og kommer med nogle gode kritikpunkter, hvilket jeg syntes er ganske glimrende.

Din leder angriber rådene på en, "det er ikke fair" agtigt måde, som ikke er relevant for rådenes udfald. Du snakker mange gange om livskvalitet, hvilket er underordnet i forhold til tolkning af den relevante forskning på området. Sunhedsstyrelsen kommer med en række råd og vejledning, som er baseret på lang tids forskning og undersøgelser. Hvordan det påvirker danskernes livskvalitet er egentlig irrelevant, da det kun kan være op til den enkelte. Der kan selvfølgelig være nogle formuleringsproblemer, hvilket er helt fair at pointere. Men man forstår stadig budskabet, og jeg syntes ikke der er decideret misvisende råd.

Børsens artikel argumentere for, at flere eksperter mener, sst ikke bruger lægevidenskabelig facts, sådan som de ligger op til på deres hjemmeside. Det vil altså sige der er sket en fejltolkning, eller at sst bevidst ikke har fulgt den lægevidenskab der er foretaget på området. De pointere ydermere, at der er store forskelle imellem lande, hvilket virker utroværdigt, og rådene derfor burde efterses. Altså, ganske gode holdbare argumenter, som jeg er helt enig i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this