phallasathene

Medlemmer
 • Content count

  99
 • Joined

 • Last visited

About phallasathene

 • Rank
  Medlem

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Profile Information

 • Sted
  København
 • Interesser
  Afbalanceret livsstil -med sund kost om plads til en god middag med vino en gang om ugen. Jeg er stadig på jagt efter en motionsform /rytme som passer til mit temperament.<br /><br />Ellers er jeg kunststud interesserer mig for kunst musik bedre mad(!)

Previous Fields

 • Træningsformål:
  Vægttab - siden balance mellem kost og motion.
 1. vand éller kilde vand.

  Efterfølgende er en artikel fra miljøministeriets web-site; Lad vandet løbe . - Spørgsmål og svar om drikkevand og vandhaner By- og Landskabsstyrelsen stiller høje krav til drikkevandskvaliteten. Derfor kan du trygt drikke, det vand der kommer ud af vandhanerne i dit hjem. Nedenfor får du svar på en række spørgsmål om drikkevand og vandhaner. * Kan det være farligt at drikke vandet fra vandhanen? * Er der noget særligt jeg skal være opmærksom på, hvis jeg er allergisk overfor nikkel? * Hvad sker der, hvis grænseværdien for nikkel i drikkevandet overskrides? * Er det farligt at drikke vand der indeholder cadmium? * Hvor meget bly må drikkevandet indeholde? * Er det farligt at drikke vand der indeholder zink? * Er det farligt at drikke vand der indeholder kobber? * Kan drikkevandet komme til at indeholde mere metal end kvalitetskravene tillader, hvis vandet får lov at stå længe i vandinstallationerne? * Hvad betyder vandets hårdhed for, hvor meget metal der kommer i vandet? * Hvad gør myndighederne for at vejlede om materialevalg i vandinstallationer? * Hvem har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden? * Hvordan sikrer jeg mig, at mine vandhaner er ok? * Interesserer EU sig for drikkevandet? * Hvor kan jeg læse mere om reglerne for drikkevandskvalitet? Spørgsmål: Kan det være farligt at drikke vandet fra vandhanen? Svar: Nej, det er ikke farligt at drikke vandet fra vandhanen. Du kan fortsat trygt drikke det. Men lad vandet løbe lidt, før du drikker af hanen. Du skal kunne drikke vandet direkte fra vandhanen uden risiko, og derfor stiller By- og Landskabsstyrelsen høje krav til drikkevandskvaliteten. Men rørene og hanerne, som vandet løber igennem for at komme frem, kan afgive metaller. Det er, fordi der indgår forskellige materialer til rørinstallationerne. Især når vandet har stået stille i rørene i længere tid - f.eks. natten over - kan der være nogle metaller i det første vand, der løber. Derfor anbefaler By- og Landskabsstyrelsen, at du lader vandet løbe lidt, før du drikker. Samme råd betyder også, at du undgår uønskede bakterier i vandet: Lader du vandet løbe til, det er koldt, sikrer du dig, at vandet er frisk og ikke har stået længe i installationen. Det grundvand, der indvindes til drikkevand, kan indeholde metaller fra naturens hånd. Herudover kan husinstallationer afgive nikkel, cadmium, bly, zink og kobber. Spørgsmål: Er der noget særligt jeg skal være opmærksom på, hvis jeg er allergisk overfor nikkel? Svar: Hvis du hører til gruppen af særligt følsomme nikkelallergikere, er det tilstrækkeligt at følge det generelle råd om at lade vandet løbe lidt, inden du drikker det. Hvis du ikke gør det, kan der være en risiko for udbrud og forværring af hudsymptomer som følge af nikkelallergien. Ved at lade vandet løbe eliminerer du denne risiko. Hvis du vil være sikker på, at din vandhane ikke indeholder nikkel, skal du vælge en vandhane, som er lavet af rustfrit stål, da den ikke afgiver nikkel. Det kan du læse mere omMiljøprojekt, 603, 2001, "Metalafgivelse til drikkevand" Spørgsmål: Hvad sker der, hvis grænseværdien for nikkel i drikkevandet overskrides? Svar: Kvalitetskravet til drikkevand er på 20 mikrogram nikkel pr. liter.. Grænseværdien er beregnet under hensyntagen til, at hvis man f.eks. drikker 2 liter vand fra hanen, så må nikkelindholdet i drikkevandet kun bidrage med 1/10 del af det daglige nikkelindtag. Dermed er der "gjort plads" til andre nikkelbidrag fra f.eks. fødevarer. Hvis grænseværdien på 20 mikrogram nikkel pr. liter i drikkevandet overskrides, er der derfor ikke tale om, at der opstår en sundhedsrisiko. Men man bør under alle omstændigheder undgå at drikke vand, der har stået over længere tid i vandhanen, og lade vandet løbe lidt, inden det drikkes. Spørgsmål: Er det farligt at drikke vand der indeholder cadmium? Svar: Cadmium ophobes i nyrerne og kan medføre nyreskader. Der er ingen sundhedsrisiko ved at man en gang i mellem drikker mindre mængder vand med forhøjet cadmiumindhold, så længe den samlede cadmiumbelastningen over tid ikke påvirkes i betydelig grad. Men da alt cadmium ophobes i organismen, må ethvert unødigt indtag imidlertid anses for uønsket. Derfor bør man undgå at drikke vand, der har stået over længere tid i vandhanen, og lade vandet løbe lidt, inden det drikkes. Kvalitetskravet til drikkevand er på 5 mikrogram cadmium pr. liter baseret på, at en person dagligt drikker 2 liter vand. Til sammenligning anbefaler WHO, at det samlede gennemsnitlige cadmium indtag ikke over stiger 70 mikrogram cadmium pr. dag. Spørgsmål: Hvor meget bly må drikkevandet indeholde? Svar: Bly kan påvirke nervesystemet, og indlæringsevnen kan forringes. Der er ingen sundhedsrisiko ved, at man en gang i mellem drikker mindre mængder vand med blyindhold, som ligger over kvalitetskravet, så længe den samlede blybelastning over tid ikke påvirkes i betydelig grad. Men da alt bly ophobes i organismen, må ethvert unødigt indtag imidlertid anses for uønsket. Derfor bør man undgå at drikke vand, der har stået over længere tid i vandhanen, og lade vandet løbe lidt, inden det drikkes. EU's og WHO's kvalitetskrav til bly i drikkevand er på 10 mikrogram pr. liter. Spørgsmål: Er det farligt at drikke vand der indeholder zink? Svar: Zink er ikke sundhedsskadelig, men ved afsmitning fra rørinstallationerne kan det give problemer med smagen af vandet. Derfor er der i bekendtgørelse om drikkevandskvalitet fastsat et kvalitetskrav til zink, som tager hensyn til smagen af vandet. Spørgsmål: Er det farligt at drikke vand der indeholder kobber? Svar: Drikkevandskravet for kobber, der er på 2 milligram pr. liter, er fastsat for at beskytte mod sundhedsmæssige gener, som kan omfatte mavegener og afsmag. Det gælder tilsvarende, at man bør undgå at drikke vand, der har stået over længere tid i vandhanen, dvs. at man skal lade vandet løbe lidt, inden det drikkes. Spørgsmål: Kan drikkevandet komme til at indeholde mere metal end kvalitetskravene tillader, hvis vandet får lov at stå længe i vandinstallationerne? Svar: Miljøstyrelsen har fået udført er række undersøgelser af forskellige produkter lavet af forskellige metaller, som anvendes i vores installationer. På den måde har man fundet ud af, hvad disse produkter kan afgive af metaller (zink, kobber, bly, tin, cadmium, arsen, chrom, nikkel og molybdæn). De første forsøg startede i 1999, og resultaterne er blevet rapporteret løbende. Link til rapporter: Miljøprojekt, 603, 2001, "Metalafgivelse til drikkevand" Miljøprojekt, 970, 2004, "Metalafgivelse til drikkevand, Del 2" Miljøprojekt, 1100, 2006, "Metalafgivelse til drikkevand, Del 3" Undersøgelserne viser, at nogle metaller afgives til vandet, når drikkevandet står stille i længere tid i visse typer installationer og armaturer, der indeholder metaller. I undersøgelserne har vandets opholdstid været på 12 timer, dvs. vandet har stået 12 timer i installationen, før det er blevet opsamlet og testet. Jo længere vandet står i installationen, jo større er afsmitningen til vandet. De høje afgivelser af metallerne bly, kobber, zink og arsen ses især i de hårde vandtyper (vand der indeholder meget kalk), der findes på øerne og i visse dele af Østjylland. Ved middelhårdt vand er afgivelsen af bly, kobber og arsen lav og opfylder Miljøministeriets bekendtgørelse om drikkevandskvalitet. Samtidig viser undersøgelserne, at for visse typer af materialer kan nikkel være et problem, idet vand, der har henstået i forkromet messingarmaturer, kan opnå uhensigtsmæssigt høje nikkelniveauer. Miljøstyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af menneskers forbrugsmønster i forskellige typer af boliger, der er repræsentative for Danmark. Det kan du læse mere om iMiljøprojekt, 998, 2005, "Vandforbrug og forbrugsvariationer". Det viser sig, at vandet som regel maksimalt henstår i installationerne i 4 til 6 timer. Når opholdstiden hos forbrugerne er gennemsnitligt 4-6 timer kan det derfor forventes, at afsmitningen fra installationerne i praksis vil være mindre end den, som er påvist i Miljøstyrelsens undersøgelser, hvor vandet henstår i 12 timer. Spørgsmål: Hvad betyder vandets hårdhed for, hvor meget metal der kommer i vandet? Svar: Vandets hårdhed, (dvs. vandets indhold af kalk), har stor betydning for metalafgivelsen. Jo hårdere vand desto mere metalafgivelse. Det gælder for de fleste metaller. Dog gælder det ikke for afgivelse af nikkel, som synes næsten upåvirket af vandsammensætningen. Du kan finde oplysninger om hårdheden af dit drikkevand hos dit lokale vandværk eller på hjemmesiden for Danmarks og Grøndlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) www.geus.dk. Hårdhed angives i hårhedsgrader. Nedenfor er vist, hvor blødt eller hårdt vandet er ved en given hårdhedsgrad: mindre end 4: meget blødt 4 - 8: blødt 8 - 12: middelhårdt 12 - 18: temmelig hårdt 18 - 24: hårdt 24 - 30: meget hårdt Skål Så problemet med kalk i vandet er at det suger mere skidt fra vandrørene med sig. Desuden er det smagsmæssigt en fordel hvis man brygger the og kaffe at bruge blødt vand. den stadigt vandskeligere Phallas Athene
 2. vand éller kilde vand.

  Problemet med kildevand er at plasten som den opbevares kan afgive stoffer (måske ikke ligefrem parabener) som både smager grimt og nok heller ikke er det sundeste.(?) Jeg bryder mig ikke specielt om smagen af postevand (Kbh ydrk) desuden er der en del neddysset polemik om kvaliteten af rørene i København- så anbefalingen sidst jeg hørte efter var at man skulle lade vandet løbe i 20 sek før man brugte det som drikkevand - for at være sikker på at vandet ikke havde stået for længe i rørene - hvilket er absurt for hvem gør det - hver gang? Jeg renser postevand i en kande, det står mig i ca 40 kr om måneden, jeg slipper for at slæbe og opbevare kildevand på flaske den eventuelle plastiksmag, og jeg bruger det til alt hvad jeg indtager - the kaffe, madlavning, brøddejen...- det smager bedre end det der kommer direkte fra hanen. Desuden er det en belastning for miljøet "at bære vand over åen" vandet skal jo transporteres med lastbiler... Phallas Athene den vandskelige
 3. Kendte slankekure du skal undgå

  Igen. Og ? P gab A
 4. Kendte slankekure du skal undgå

  OK sådan opfattede jeg det vel egentlig også - men det undrede mig bare - som så meget andet - og mange tak! phallas ? athene
 5. Kendte slankekure du skal undgå

  Det var virkeligt et interessant foredrag - Og en interessant pointe omkring insulin - selvom jeg bagefter sad og grundede over hans argumentation... Jeg fik nok formuleret min spørgsmål lidt for hurtigt; er der belæg for at man ved at kordinere/kontrollere sin kost kan mimimere insulinet, og dermed styre fedtcellernes optag. Min barnelærdom var at insulin blev frigivet når man spiste. Punktum. (Det man indtog blev blev nedbrudt af enzymer ect og omdannet til "sukkerstoffer"...ja undskyld jeg har ikke beskæftiget mig med ernæring på noget fagligt plan...og bestemt ikke siden - det er ikke mit gebet)... så det i den forstand var fløjtende ligegyldigt om det man sukker før man puttede det i munden...men at insulinet reagerer på indtaget som om at det er sukker. Og så er det vel fløjtende om man spiser makrel eller vindruer - bortset fra den næring der i øvrigt er i maden, som vitaminer og protein....Og så er vi tilbage ved "spis mindre og rør dig mere..." (Jeg skal nok læse på lektien..mange tak for links'ne) Enhver empirisk undersøgelse vil fortælle mig det stik modsatte - at det har en stor betydning for mit velbefindende hvad jeg putter i munden, og hvornår. Nogle typer mad giver mæthedsfornemmelse, så jeg længe efter føler mig mæt selvom jeg er "sulten" andre typer af mad får mig til at føle mig mere "sulten" og giver mig trang til at spise mere selvom jeg er stopmæt. Kan ske at sult og mæthedsformennelse er en individuel størrelse, og det derfor er lidt som at sammenligne æbler og appelsiner.... Kan man differentiere mellem forskellige sultfornemmelser? En sund sult og en "usund"? Måske i værksat af det forudgående måltid? Det ville sikkert give mening i hvert fald i forhold til denne GI effekt (måske) som i nævner - det da ihvert fald typisk pasta som snarere synes at gøre een mere sulten, selvom man er mæt. Desuden undrede en del af hans argumentation mig. Han beskriver en indianerstamme hvor de 40+ er overvægtige og børnene undervægtige han argumenterer med moderinstinktet for at det ikke er tilfældet at mødrene spiser maden og lader deres børn sulte - hvis man køber den, hvad er det så at det be eller afvise? De spiser den samme mad - mødrene har mere insulin og tager derfor mere på af samme kost som deres børn for som er undervægtige...men hvordan fik mødrene de højere insulin værdier - hvis de altså virkelig spise den samme kost som deres børn??? pa
 6. Kendte slankekure du skal undgå

  Interessant forelæsning - det er jo ihvert fald et interessant perspektiv på overvægt - men jeg har et par uddybende spørgsmål. For det kan godt være at insulin er nødvendig for optagelsen af fedt og dermed gør lav kulhydrat kure effektive, men forholder det sig sådan at bare at man spiser mindre kulhydrat, så bliver der frigivet mere insulin, eller er bare hvis der bliver tilført insulin at fedtoptagelsesprocessen går i gang. Hvis det første er tilfældet - kan man jo bare spise kulhudrat i moderate mængder. PA
 7. Kendte slankekure du skal undgå

  lol (Tak - jeg har gået og fniset i fire timer nu - ubetaleligt!)
 8. Kendte slankekure du skal undgå

  Fordi at jeg er nygerrig! Jeg forstår godt "kalorie-bugettet" og det budskab kan jeg ikke klandre dig for at gentage - idet jeg måske lyder som om at jeg ikke "forstår" det. Det gør jeg nu godt. Jeg kan godt se at jeg fik formuleret mig lidt klodset - det gik lidt stærkt - jeg mener selvfølgeligt er maden "fedende" i sig selv - men det er måske i sær fordi at mennesker ikke bevæger sig - de sidder foran tv-skærmen eller computerskærmen. Jeg er bare interesseret i maden - og måltidet som et socialt og kulturelt fænomen i forhold til motion og bevægelse som socialt og kulturelt fænomen. Jeg forstår ikke din tilsyneladende modvilje i forhold til at reflektere over fedmen som kulturelt fænomen. Hvis det du prøver at sige er at det ikke slanker at reflektere over det...så igen jeg ved det. Skåret ud i pap: Jeg er igang med at tabe mig på ganske traditionel vis ved at jeg indtager færre kalorier end jeg forbrænder. Og samtidig reflekterer jeg lidt over det liv vi lever som skaber alle de fede (for at blive i retorikken) mennesker. det har da noget med livsstil at gøre. At folk spiser for meget i forhold til deres fysiske aktivitet. Og man skal ikke gå til mange sociale sammenkomster hvor man vover "ikke at æde og drikke igennem" før at det bliver kommenteret. Nu SKAL du altså smage flæskestegen...!..ect. Jeg synes at det er interessant. That's it.
 9. Kendte slankekure du skal undgå

  Jegmå dog indrømme atjeg undrer mig over den her sætning - nogle fødevarer er bare ikke "sunde"...og at bilde folk ind at sagtens køn spise chips...og vingummier nogle madvarer hører da bare ikke til i en diæt...de mætter ikke, nærer ikke... "Eksperterne minder om, at al mad i passende mængder er OK og passer ind i en sund livsstil. Selv bacon, vingummi, is og chips. At nægte sig selv bestemte fødevarer fører som regel blot til, at man i den grad hungrer efter den "forbudne frugt"." Det hvor jeg vil hen er at vi bruger mad som underholdning. Det er jo det der det fedende ikke maden selv. Phallas tivoli athene
 10. Hvor lang tid kan meloner holde sig?

  af erfaring en til to dage i køleskab...men er bedst første 24 timer - så cut spis og server glad for hvem der end dropper forbi... Honning melon kan bruges i lækre retter som frokost /forret med laks eller pastrami eller i tutti truiti (det er lidt tidligt på sæsonen - er bedst senere - fra juni... Vandmelon (my taste) skal bare spises...gerne med hvidvin eller champagne - hvis man har råd til i kul og euro-regnskabet... passer med vindruer og jordbær...mmm phallas melony athene
 11. Kokosolie til stegning

  Mættede fedtsyrer (SFA) Mættede fedtsyrer har ingen dobbeltbinding og har derfor en høj resistens overfor ilt, varme og lys. De oxideres ikke nemt og er derfor velegnede som stegeolier, hvor der kræves en høj stegetemperatur. De har en fast konsistens ved stuetemperatur. Animalske kilder: kød, smør, ost og mælkeprodukter. Vegetabilske kilder: Palmeolie, kokosolie og kakaosmør. Monoumættede fedtsyrer (MUFA): Den monoumættede fedtsyre oliesyre (OA), (C18:1 n-9), har én dobbeltbinding placeret ved det 9. C-atom og kaldes derfor omega-9. Den er derfor mere følsom overfor ilt, varme og lys end SFA, men den er langt mere resistent end de polyumættede fedtsyrer. Olivenolie er den bedste OA- kilde og den bedste madolie vi har. Den tåler opvarmning, men dog ikke meget høje stegetemperaturer. Olivenolie sænker LDL kolesterol og hæver sandsynligvis HDL. Den forhindrer iltning af PUFA og modvirker brystkræft, og sandsynligvis også cancer i tyktarm og prostata. Den medvirker til at forebygge osteoporose. OA konkurrerer med SFA om indplacering i fosfolipidmolekylet og har en fin indvirkning på cellemembraners fluiditet og elasticitet og på prostaglandinsyntesen. Og genrel opsurmering KOST Fedt bør max. udgøre 30% af energiindtaget, fordelt med nogenlunde lige dele mættet, monoumættet og polyumættet fedt. For de flestes vedkommende betyder det, at indtaget af mættede fedtsyrer bør reduceres be-tragteligt, mens MUFA og PUFA bør øges. Ved at formindske kostens indhold af animalsk fedt, reduceres samtidig indtaget af arakidonsyre, hvilket medfører en bedre omega-3/omega-6 balance. Mættet fedt og AA findes især i okse-, svine- og lammekød og i mælkefedt. Kødindtaget bør minimeres, der bør kun anvendes magert kød, og evt. fedtbræmme skæres fra. Skift en stor del af det røde kød og kødpålæg ud med bedre proteinkilder som fisk og skaldyr, æg, fjerkræ, vildt, bønner, linser, bælgfrugter, nødder og kerner. Mælkefedt er mættet og indeholder trans-fedtsyrer. Smør og fed ost er de stærkeste kilder. Skift til skummetmælks- og letmælks-produkter, og skift de fede oste ud med lettere typer, samt hytteost og kvark. På brødet kan anvendes et tyndt lag smør, eller endnu bedre olivenolie som i nogle middelhavslande, hvis det overhovedet er nødvendigt at smøre. Evt. margarine bør være fri for transfedtsyrer. Til stegning anvendes fortrinsvis olivenolie, ved meget høje stegetemperaturer smør, palmeolie eller kokosolie. Anvend aldrig stegefedtet i madlavningen, f.eks. i skysovs. fra http://64.233.183.104/search?q=cache:ROHpI...lient=firefox-a Phallas only coco for hot Athene
 12. Kokosolie til stegning

  Jeg må tilslutte mig til de forvirredes rækker (ikke noget nyt der!) Jeg har jomfruolive til at stege i, økologisk samme til dessinger nogle gange rapsolie. den økologiske kokosolie er røget på hylden på grund tvivlen - og har stået der i et par måneder... Men så vidt jeg husker er der forskellige varmepunkter hvorved at de forskellige fedtstoffer bliver mere eller mindre skadelige. et af smertepunkterne er så vidt vides ca 180 grader. Jeg prøver lige at se om jeg kan finde noget på det... Phallas coco(or not) Athene
 13. Hvor lang er "en lang cykeltur"?

  Skægt - har det noget med terrænet at gøre ? Jeg mener området omkring Københavnstrup er temmeligt fladt. Til gengæld er der så en del at kigge på... Phallas voyer athene
 14. optagelse af fedt er ikke 100%

  Har kun prøvet lægtehammeren et par gange i livet - altid i forbindelse med stærk alkehol - en enkelt gang til en julefrokost...min bordherre så det som sin pligt at fulde /fylde mig og mit glas med snaps...en anden gang ved mødet med Absinth. Jeg havde svært ved at ramme cykelstien da skulle hjem...men slap dog hjem uden yderlige skader... tror jeg da..
 15. Hvor cykler i hen?

  Det kunne være fantastisk med en cykelrute samling, hvis der er stemning for det. Jeg ved bare ikke hvordan man laver sådan een jeg er temmelig ny her - så jeg har ikke haft så meget tid til at grave rundt på folks log's - så jeg har ikke set hvis nogen har guld gemt der endnu... Men det lyder som en god tur den til Farum - hvis man altså ser bortset fra punkteringerne Men måske skulle vi stoppe denne tråd og trille videre på Candys - nu hun allerede har startet een- sorry! bedre tur phallas athene