Sign in to follow this  
Oakley

Pepsi MAX/Light

Recommended Posts

Mit hovedbudskab var netop at cola-light ikke hverken sundhedsmæssigt eller ernæringsmæssigt kan sidestilles med vand.

Jeg medgiver gerne det sundhedsmæssige i almindelig forstand. Cola light indeholder koffein som, om end det ikke er særligt slemt, så dog har visse uheldige konsekvenser hvis man indtager mere end noget med 1,5 liter om dagen. Desuden giver vand ingen problemer med tænderne, hvilket cola light kan gøre i visse tilfælde, selvom man ikke nødvendigvis får problemer selv med et meget stort indtag. For personer som mig, og det tror jeg, er de fleste, som ikke oplever problemer med koffein eller tandskader i forbindelse med cola light (og som ikke drikker flere liter om dagen), forsvinder disse 2 problemer dog i den blå luft. Jeg vil således sige at disse forhold for mig personligt, og måske også mange andre, ikke gør en forskel på vand og cola.

Hvad angår det ernæringsmæssige: Cola light kan måske have en psykologisk effekt i retning af et større indtag af søde sager, og på den måde have en ernæringsmæssig negativ effekt. På den anden side kan cola light også midlertidigt mætte lysten til søde sager, og derfor have en ernæringsmæssig positiv effekt. Det er netop det som trådstarteren oplever. Vand har ingen af de effekter, så cola light og vand kan altså rigtigt nok ikke ligestilles på dette punkt, men det vil afhænge af individet om cola light er bedre end, lige så godt som eller dårligere end vand på dette punkt.

Nu er jeg ikke ekspert, men jeg vil da tro at alene kulsyren i colaen kan have en mindre positiv effekt på fordøjelsen (vi har vidst alle prøvet at drikke meget cola, men efterfølgende oppustet mave/tarm-funktion.

Jeg har ingen anelse om hvorvidt kulsyre giver problemer med fordøjelsen, men jeg har ikke hørt om noget sådant før. For mig fjerner en god bøvs den oppustede følelse, som kulsyre kan give.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Du mangler stadig at fortælle samt dokumentere hvilke negative sundhedsmæssige værdier light sodavand har.

Der er studier som viser nyfødte/spædbørn har en trang/tendens til søde sager (skal prøve at finde noget ved lejlighed). At tro sødemidler er en glidebane til søde sager er meget naivt. Light sodavand er meget sød og hvis man ikke i forvejen kan lide søde sager begynder de færreste at drikke løs af det i stor stil.

Det er langt ude, når vi diskuterer sundhed omkring light sodavand. Minder lidt om diskutionen af om proteinpulver kan være en glidebane for AAS.

Hvis ikke du kender det review jeg linkede til tidligere var det måske en ide at læse det?

Man må altid tro på det man vil. Det betyder ikke at der ikke kan være faglig dokumentation for noget andet.

Der er ingen faglig belæg for at påstå light sodavand ikke kan være en del af en sund og varieret kost, ligeså vel som vand eller et glas juice kan. Det er, stort set, udelukkende mængden der vil afgøre dette.

Som nævnt tidligere indeholder light sodavand ingen energi og med mindre du kan påvise negative stoffer deri kan jeg slet ikke se hvor du vil hen? Vi er enige om at tilsætningsstofferne muligvis kan have en negativ effekt over tid som vi ikke kender, men lad os holde os til hvad vi ved og hvad der er belæg for nu.

Stubbe. Jeg tvivler ikke på at der er dokumentation for at nyfødte har trang til søde sager. Der er derimod ingen skudsikker dokumentation for at miljø, herunder tilvænning ikke har en stor betydning for kostsammensætningen. Faktisk er det vel en anerkendt hypotese at tilvænning har betydning (hvis ikke dokumentation). Hvis dette er korrekt betyder det også af Fødevarestyrelsens benævnte argumenter står til toende nemlig at tilvænning til smagen af sødt kan medvirke til et øget forbrug af andre søde sager som har et dårligt ernæringsmæssigt indhold.

Du kan så siger, at jeg eller Fødevarestyrelsen ikke har nogen konkret dokumentation for dette og at cola-light derfor sundhedsmæssig og ernæringsmæssigt er ok (tilsvarende med evt. langtidseffekt af tilsætningsstoffer).

Spørgsmålet er jo så hvem har bevisbyrden (her tænker jeg ikke kun på vores indbyrdes diskussion). Mit udgangspunkt er lige lodret omvendt. Jeg vil kun se et produkt som sundhedsmæssigt og ernæringsmæssigt godt (undtagen rene naturprodukter), hvis det i alle ender og kanter er påvist, at dette er korrekt, hvilket jeg ikke finder det er.

Jeg kunne dog godt drive diskussionen endnu længere til en generel kritik af den godkendelsesproces, som tidligere og nu ligger til grund for anvendelsen af forskellige former for tilsætningsstoffer (hvilket jeg dog ikke gider lige nu).

Dette standpunkt eller tro om man vil er måske ikke det officielle synpunkt, men tilsvarende det synpunkt, der ligger til grund for at hvorfor mange køber økologiske fødevarer og er modstandere af gensplejsede fødevarer. For mig ville det derfor være utænkeligt at anvendes cola-light som generel erstatning for vand.

Det værste lige nu med denne diskussion er at nogle (herunder Fødevarestyrelsen) allerede på forhånd har (indirekte) har taget afstand fra den italienske undersøgelse ud fra en påstand om at en vis procentdel af undersøgelser notorisk vil være forkerte. Hvis dette skulle være udgangspunktet i alle sager vil det blive svært fremover at blive klogere af frygt for at man tidligere selv har taget fejl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jan- Synes du kommer med en masse udenomssnak der ikke har noget med den reele diskution at gøre. Det er ikke et spørgsmål om light sodavand er en glidebane til flere søde sager osv. (ikke at jeg tror på det).

Hold dig venligst til dette:

Der er ingen faglig belæg for at påstå light sodavand ikke kan være en del af en sund og varieret kost, ligeså vel som vand eller et glas juice kan. Det er, stort set, udelukkende mængden der vil afgøre dette.

Som nævnt tidligere indeholder light sodavand ingen energi og med mindre du kan påvise negative stoffer deri kan jeg slet ikke se hvor du vil hen? Vi er enige om at tilsætningsstofferne muligvis kan have en negativ effekt over tid som vi ikke kender, men lad os holde os til hvad vi ved og hvad der er belæg for nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan- Synes du kommer med en masse udenomssnak der ikke har noget med den reele diskution at gøre. Det er ikke et spørgsmål om light sodavand er en glidebane til flere søde sager osv. (ikke at jeg tror på det).

Hold dig venligst til dette:

Der er ingen faglig belæg for at påstå light sodavand ikke kan være en del af en sund og varieret kost, ligeså vel som vand eller et glas juice kan. Det er, stort set, udelukkende mængden der vil afgøre dette.

Som nævnt tidligere indeholder light sodavand ingen energi og med mindre du kan påvise negative stoffer deri kan jeg slet ikke se hvor du vil hen? Vi er enige om at tilsætningsstofferne muligvis kan have en negativ effekt over tid som vi ikke kender, men lad os holde os til hvad vi ved og hvad der er belæg for nu.

Sikke en gang snik-snak. Diskussionen handler om hvorvidt cola-light er ligeværdigt ift. vand både sundheds- og ernæringsmæssigt (det er i hvert fald den argumentation jeg fokuserer på) og altså ikke om sodavand kan være en del en sund og varieret kost.

Undenomsnakken må være fra jeres vise. Fra de officielle myndigheder anbefales entydigt indtag af vand, mens sodavand eller light-sodavand ingen steder anbefales eller nævnes som væskeindtag. Tværtimod angiver Fødevarestyrelsen nogle forbehold mod anvendelsen af light-sodavand (de omtalte 3 punkter).

Hvis man så mener at cola-light kan gå ind som erstatning for vand og er ligeværdig hermed må man diske op med bare en eller anden form for reference. I denne tråden er dette intetsteds godtgjort, selv om der argumenteres ihærdigt. Helt ærligt - Det er temmelig bagvendt, at når jeg citerer og tager udgangspunkt i et myndighedsudsagn, så mener I jeg skal dokumentere af cola-light ikke sundhedsmæssigt eller ernæringsmæssigt er ligeværdigt.

Nuvel. Der har allerede i tråden været nævnt flere forhold som på negativ vis udskiller light-sodavand fra vand. Der til kommer et par stykker mere. Et forsøg på listning kunne være denne:

- Sodavand skader tænderne pga. høj surhedsgrad

- Indholder et høj koffeinindhold, der ved indtag af over 1½ l kan "give hovedpine, rystelser, nervøsitet og søvnbesvær" (www.Alt om kost)

- Koffeinnen virker let vanddrivende og frarådes fx. som indtag efter træning

- Stort indtag frarådes specielt gravide pga. koffeinen

- Børn og unge anbefales indtag af vand og mælk. Stort indtag af light-sodavand bliver en erstatning for evt. mælkeindtag, som er vigtigt ift. tilstrækkelig kalkindtag

- Risiko for aromaallergi

- Sødemidler giver en sød trang, som evt. kan medføre større indtag af andre søde fødevarer. Man har allerede konstateret en tendens til at indtag af light-produkter medfører tendens til indtag af større mængder af samme vare.

Jeg mener derfor både ud fra ovenstående liste og ud fra kostanbefalingerne at cola-light eller andre light-sodavand ikke kan betragtes som en ligeværdig erstatning for vand eller andre anbefalede drikke (punktum).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tog udgangspunkt i trådens emne og kommenterede nogle af de fejl der var sagt. Mange af de udtalelser du er kommet med findes der ingen dokumentation på.

Undenomsnakken må være fra jeres vise. Fra de officielle myndigheder anbefales entydigt indtag af vand, mens sodavand eller light-sodavand ingen steder anbefales eller nævnes som væskeindtag. Tværtimod angiver Fødevarestyrelsen nogle forbehold mod anvendelsen af light-sodavand (de omtalte 3 punkter).
Kostrådene fra officiel side skal være korte og nemme for befolkningen forstår og husker dem. De fleste ernæringsfaglige personer der rådgiver folk om ernæring accepterer kunstig sødet drikke på lige fod med vand, netop fordi der endnu ikke er faglig belæg for andet. (igen indenfor en acceptabel mængde)

Hvis man så mener at cola-light kan gå ind som erstatning for vand og er ligeværdig hermed må man diske op med bare en eller anden form for reference. I denne tråden er dette intetsteds godtgjort, selv om der argumenteres ihærdigt. Helt ærligt - Det er temmelig bagvendt, at når jeg citerer og tager udgangspunkt i et myndighedsudsagn, så mener I jeg skal dokumentere af cola-light ikke sundhedsmæssigt eller ernæringsmæssigt er ligeværdigt.
Så alt det myndighederne siger er sandt? De udsagn der er kommet her kommer fra en yderst tvivlsom undersøgelse. (igen vil jeg anbefale du læser det review jeg tidligere kom med)

- Sodavand skader tænderne pga. høj surhedsgrad
Det kan have betydning for tandsundheden. Enig.

- Indholder et høj koffeinindhold, der ved indtag af over 1½ l kan "give hovedpine, rystelser, nervøsitet og søvnbesvær" (www.Alt om kost)
Ifølge altomkost "en dosis på 200-500 mg kan give hovedpine, rystelser, nervøsitet og søvnbesvær" med 45mg koffein pr 35 ml giver det et indtag på 1,5-3,7L. Indenfor dette interval kan nogen altså opleve disse bivirkninger.
- Koffeinnen virker let vanddrivende og frarådes fx. som indtag efter træning
Ved regelmæssigt indtag forsvinder denne effekt.
- Stort indtag frarådes specielt gravide pga. koffeinen
Stort indtag som igen svarer til over 2L
- Børn og unge anbefales indtag af vand og mælk. Stort indtag af light-sodavand bliver en erstatning for evt. mælkeindtag, som er vigtigt ift. tilstrækkelig kalkindtag
Hvis de drikker vand istedet for mælk sker det samme.
- Risiko for aromaallergi
Det er der ingen evidens for, men enig i at muligheden er der.
- Sødemidler giver en sød trang, som evt. kan medføre større indtag af andre søde fødevarer. Man har allerede konstateret en tendens til at indtag af light-produkter medfører tendens til indtag af større mængder af samme vare.
Igen anbefaler jeg dig at læse det review.

Udfra dette er der ingen grund til at undgå kunstig sødet drikkevarer. (igen i rimelige mængder)

Punktum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Udfra dette er der ingen grund til at undgå kunstig sødet drikkevarer. (igen i rimelige mængder)

Jeg har ikke lige nu tid til at kommentere dine bemærkkninger stubbe. Ovenstående kan jeg dog være enig i, hvis rimelige mængder kan gradbøjes. Jeg kommer derfor igen i tvivl om vi diskuterer det samme. Hvis dine konklusioner er indtag af cola-light i begrænsede mængder forringer dette næppe sundheden (med det vi officielt kender til i dag af anerkendt viden). Når jeg forsøger at konkludere at cola-light eller andre sodavand ikke er ligeværdige ift. vand er det ud fra den betragtning at cola-light kan erstatte vandindtag, hvilket jeg mener også din gennemgang viser, der vil være ulemper ved.

Jeg mener at alt taler for at et "rimeligt" indtag af light-sodavand fordrer nogle mængdebegrænsninger, der gør at light sodavand ikke kan stå alene som væskeindtag.

Noget andet er så at vi nok stadig vil være mange skeptikere, der ligesom vedr. andre fødevarer helst vil undgå alt for mange tilsætningsstoffer, hvor der har været og nu igen er indvendinger omkring sundhedsrisikoen og altid i et eller omfang vil være en potentiel risiko for kombinations- og langtidseffekter. Derfor vil jeg aldrig selv finde på at anvende light-produkter i mit indtag (men der er så op til en selv). Jeg vil heller lade tvivlen komme min krop til gode end omvendt når der i nye rapporter stilles spørgsmål ved aspartam.

Mere om de konkrete indvirkninger senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Når jeg forsøger at konkludere at cola-light eller andre sodavand ikke er ligeværdige ift. vand er det ud fra den betragtning at cola-light kan erstatte vandindtag, hvilket jeg mener også din gennemgang viser, der vil være ulemper ved.
Jeg tror størstedelen af befolkningen drikker mindre end ½-1L vand dgl. Men kan sagtens se det fra dit synspunkt hvis du indtager en del mere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke for at puste til flammerne, men jeg synes diskussionen afspores lidt af koffein- og syreindholdet af cola light. Det er for mig faktisk kun det, der får mig til at være enig i, at et stort indtag er problematisk. Hvis man nu forestiler sig en person, der spiser varieret, og som har følgende daglige væskeindtag.

1L skummetmælk

3L vand (vedkommende sveder meget og har faktisk brug for denne væskemængde)

Det lyder vel sundt nok. Hvad så hvis vedkommende nu bytter dette ud med følgende.

1L skummetmælk

3L sprite zero

Så vidt jeg har forstået har sprite zero hverken problemet med syre eller med koffein, og det indeholder ikke nogen energi, som kroppen kan udnytte, da det ligeledes er sødet med aspartam. Er denne persons kost så blevet væsentligt mere usund? (med den viden om kost vi har i dag)

Der er selvfølgelig de forhold omkring aspartam, som har været oppe at vende her i tråden: vedkommende kan blive tilvænnet at spise mere sødt, og kunstige sødestoffer er jo kunstige og derfor åbenbart suspekte for nogen mennesker. Er det det hele?

edit: der skulle stå skummetmælk begge steder

Edited by bjarke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg tog udgangspunkt i trådens emne og kommenterede nogle af de fejl der var sagt. Mange af de udtalelser du er kommet med findes der ingen dokumentation på.

Kostrådene fra officiel side skal være korte og nemme for befolkningen forstår og husker dem. De fleste ernæringsfaglige personer der rådgiver folk om ernæring accepterer kunstig sødet drikke på lige fod med vand, netop fordi der endnu ikke er faglig belæg for andet. (igen indenfor en acceptabel mængde)

Så alt det myndighederne siger er sandt? De udsagn der er kommet her kommer fra en yderst tvivlsom undersøgelse. (igen vil jeg anbefale du læser det review jeg tidligere kom med)

Det kan have betydning for tandsundheden. Enig.

Ifølge altomkost "en dosis på 200-500 mg kan give hovedpine, rystelser, nervøsitet og søvnbesvær" med 45mg koffein pr 35 ml giver det et indtag på 1,5-3,7L. Indenfor dette interval kan nogen altså opleve disse bivirkninger.

Ved regelmæssigt indtag forsvinder denne effekt.

Stort indtag som igen svarer til over 2L

Hvis de drikker vand istedet for mælk sker det samme.

Det er der ingen evidens for, men enig i at muligheden er der.

Igen anbefaler jeg dig at læse det review.

Udfra dette er der ingen grund til at undgå kunstig sødet drikkevarer. (igen i rimelige mængder)

Punktum

Kunstig sødede drikke anbefales som erstatning for sukkersødede drikkevarer, men ikke i de officielle kostråd ang. væskeindtag. Du kan have ret i, at en delforklaring er at man gerne vil undgå signalforvirringer i kostrådene. Ikke desdo mindre anføres der fra Fødevarestyrelsen en række forbehold (bjarkes sammenfatning af 3 punkter).

Om bivirkningerne ved stort indtag forsvinder ved tilvænning har jeg ikke set nogetsteds, men tendens er sikkert rigtig.

Angående børn og unge er problemet stigende hvad angår kalkmanglen, hvilket på sigt vil kunne resultere i øget og tidlig forekomst af fx. kogleskørhed. Du har selvfølgelig ret i at vand ikke bibringer kalk til kroppen (i hvert ret begrænset). Tendens er bare at mælken i stigende omfang erstattes af sodavand og andre søde drikke.

Man kan så fastholde mælken eller andre mejeriprodukter og erstatte vand med light sodavand, men dette vil være et for komplekst budskab generelt at melde ud, da det let bliver mælken som bliver sorteper.

Ellers er vi vist enige om resten.

En anden ting jeg har funderet over er effekten ift. fordøjelse og mavebesvær. Jeg får let nogle reaktioner, hvis jeg har drukket for meget sodavand (tænker primært på kulsyren). Jeg har dog ikke været i stand til at støve noget op om emnet. Om ikke andet giver det en masse luft i systemet.

>>Til Bjarke

Kender ikke lige indholdet i sprite zero hvad angår surhedsgrad mv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg drikker selv Coca Cola light, eller pepsi max

Jeg kan sagtens holde smagen ud, og syntes ikke det er afskyeligt.

Men det er jo meget individuelt om man kan lide det eller ej.

Men det fjerner også min trang til søde sager, og jeg indtager meget få kcal. hvilket jo er dejligt, hellere en light cola end en müsli bar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hey all

Jeg ville lige spørge om det egentlig er okay at indtage Pepsi Max/Light under et vægttab? Jeg mener, der er jo næsten ingen kcal i.. Jeg mener dog at have hørt at der var nogle bivirkninger, men jeg kan ikke huske dem, så jeg håbede lidt på om i kunne svarer på det.

Jeg spørgere om dette fordi jeg vil prøve at erstatte søde sager med Light Sodavands produkter (i kontrollerede mængder selvfølgelig, ikke flere liter om dagen) når trangen til noget sødt lige kommer snigende.

Yours Sincerely, Oakley

Læser svarerne herunder også men vil bare sige:

Drikker også en del cola. Før slankekuren var det kun i weekenderne men nu bruger jeg et par glas som "belønning". Men ved jo, at der ikke er noget godt i, og det er heller ikke så heldig med mange kunstige sødestoffer.

Jeg har fundet ud af, at jeg af og til kan erstatte eftermiddagsmåltidet (kiks, æble, letyoughurt eller lign.), når jeg er ekstra lækkersulten med 1/2-1 Atkins Morning shine-bar (70-140 kcal.) eller 1/3 proteinbar (dem jeg spiser indeholder 100 kcal. for 1/3 bar) og det mætter jo også lidt....

Bor i Norge og her kan man også få Fedon Lindberg (moderat form af Atkins) 70% sjokolade, som har 192 kcal./stykke sjokolade (spiser så halvdelen) og indeholder få kulhydrater.

Bruger også sukkerfri slik (men der er der jo meget kunstig sødestof i).

Spiser ikke dette "sukker" hver dag, bare når trangen er for overvældende.

Synes forresten at proteinholdig mad nedsætter "sødtrangen" lidt.

Personligt synes jeg det er OK at spise mindre sunde ting en periode for at tabe sig. Bedre end at have for mange kg tror jeg. Selvsagt ikke så godt at gøre i mange år.......

- Ingen tager min Pepsi Max!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Læser svarerne herunder også men vil bare sige:

Drikker også en del cola. Før slankekuren var det kun i weekenderne men nu bruger jeg et par glas som "belønning". Men ved jo, at der ikke er noget godt i, og det er heller ikke så heldig med mange kunstige sødestoffer.

Jeg har fundet ud af, at jeg af og til kan erstatte eftermiddagsmåltidet (kiks, æble, letyoughurt eller lign.), når jeg er ekstra lækkersulten med 1/2-1 Atkins Morning shine-bar (70-140 kcal.) eller 1/3 proteinbar (dem jeg spiser indeholder 100 kcal. for 1/3 bar) og det mætter jo også lidt....

Bor i Norge og her kan man også få Fedon Lindberg (moderat form af Atkins) 70% sjokolade, som har 192 kcal./stykke sjokolade (spiser så halvdelen) og indeholder få kulhydrater.

Bruger også sukkerfri slik (men der er der jo meget kunstig sødestof i).

Spiser ikke dette "sukker" hver dag, bare når trangen er for overvældende.

Synes forresten at proteinholdig mad nedsætter "sødtrangen" lidt.

Personligt synes jeg det er OK at spise mindre sunde ting en periode for at tabe sig. Bedre end at have for mange kg tror jeg. Selvsagt ikke så godt at gøre i mange år.......

- Ingen tager min Pepsi Max!!

Ja vi har jo alle vores forskellige belønningsmetoder, det gælder bare om at styre dem. Du har ret i at (sødestof eller ej) er det vigtigste under vægttab at holde dette.

Atkins-produkter kan hurtigt få mig op af stolen, men må heller lade være......

Nå alligevel kort (kan ikke lade være). Der er generelt ingen grund til at undgå kulhydrater hverken sundhedsmæssigt eller ift. vægttab! (i denne tråd taler vi kun om tilsat sukker contra sødestof).

Protein er derimod en meget god ting.

Edited by Jan D.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this