Støbning af fundament

Når du kaster dig ud i nye projekter, er det vigtigt, at det bliver gjort rigtigt og robust helt fra starten. Derfor er det helt essentielt at få sat et veludført fundament, så resten af din bygning kommer til at stå stærkt.

Her kan du blive meget klogere på prisen på støbning af fundament, hvordan du selv kan klare opgaven, samt hvad du skal være opmærksom på ved støbning af fundament til blandt andet dit sommerhus, garage eller dit helt nye hus.

Støbning af fundament pris – Hvad koster det?

Prisen på støbning af fundament afhænger blandt andet af, hvilken type af fundament du skal have bygget, samt hvor stort et areal det drejer sig om. Derfor udregnes priser på støbning af fundament typisk per kvadratmeter. Ydermere kommer det an på, hvilken type af jordbund du ønsker, at fundamentet skal bygges på. Nogle er lettere at arbejde på end andre.

Typisk må du regne med at skulle betale mellem 1000 og 1500 kroner per kvadratmeter, der skal støbes. Du kan altid indhente uforpligtende tilbud fra én eller flere virksomheder, inden du beslutter dig for, hvem der skal stå for støbningen af dit fundament.

Fordelen ved at vælge et autoriseret entreprenørfirma er, at de er autoriserede inden for nedgravning, murerarbejde, elektricitet, VVS og meget mere. Det er din garanti for, at arbejdet udføres ordentligt og i henhold til de gældende lovgivninger på området. Samtidigt har du mulighed for at få sparring og vejledning.

Hvis du selv ønsker at gøre det, kommer prisen an på, hvor meget udstyr du har i forvejen, om du vil købe eller leje udstyr, samt om du selv ønsker at blande beton eller bestille færdigbeton i en betonblander.

Hvis du vil slippe for ubehagelige overraskelser alt for sent i forløbet, kan du spare penge at udrette fejl og mangler ved at købe en jordprøve, allerede inden du går i gang. En sådan jordprøve undersøger, hvorledes sammensætningen af jord er på det område, du ønsker at bygge, og giver et bud på, hvor langt ned du skal grave, før du kommer til råjord. Du skal bruge råjorden til at etablere dit fundament på.

Vi anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på Støbning af fundament!

Du udfylder Ă©n formular. SĂĄ sendes denne til forskellige firmaer.

Firmaerne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Klik herunder og udfyld spørgeskemaet og hent tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende:
Få 3 gratis tilbud på Støbning af fundament

Støbning af fundament – Gør det selv

Er du en rigtig gør-det-selv-mand eller -kvinde med hænderne skruet rigtigt på, kan du selv støbe fundament til dit næste projekt. Planlægning er altafgørende, uanset om du gør det alene eller får hjælp af en professionel.

Planlægning

Først og fremmest skal du naturligvis have en byggetegning. Den er udgangspunktet for hele dit projekt, men så den skal du selvfølgelig bruge til selv at støbe et fundament også. Første skridt er hernæst at overføre byggetegningen til det areal, hvor der skal bygges. Det kalder man at aftegne, og det gør du ved at markere overfladen med pinde eller pæle samt snor bundet imellem dem, så formen på dit byggeri træder frem. Husk at bruge et målebånd, og sørg for, at hjørnerne er vinkelrette. Det betyder, at de skal være 90 grader.

Vinklen på dine hjørner kan du kontrollere med formlen A2+B2=C2, også kaldet Pythagoras. Det er trods alt nemmere at rette op på skæve hjørner i planlægningsfasen, end når du har støbt fundamentet, så brug tiden og værktøjet på at sørge for, at det er i orden.

Udgravning

Når du har tjekket hjørnerne, kan du påbegynde udgravningen af arealet. Hvis du vil gøre det nemmest for dig selv, så start med at grave alle kanterne fri, så du har en lang rende langs fundamentets kommende yderkant. Her skal du også påtænke, om du vil have gulvvarme nedgravet, for bredden på rillen skal laves herefter.

Når man laver fundament, skal der graves mindst 90 ned under jordens overflade. Nogle fundamenttyper skal graves endnu længere ned. Det gør man for at sikre en frostsikker dybde. Du skal dog tjekke, om der er fast bund så langt ned på dit areal. Hvis ikke, så kommer fundamentet til at synke og hele din bygning vil blive skæv. Derfor kan du med fordel, inden du påbegynder udgravningen, lave nogle prøvestik og se, hvordan terrænet ser ud 90 cm nede. Mosejord, løst sand og des lignende er ikke godt til støbning af fundament, men hertil kan du opsætte en forskalling.

Forskellige typer af fundament

Der findes forskellige former for fundamenter. De mest hyppige er stribefundamenter og punktfundamenter. De fleste huse i Danmark er bygget på et stribefundament, som du kunne læse om ovenfor, hvor der graves en rende i jorden, som betonen til fundamentet hældes i.

Et punktfundament er et fundament, hvor betonklodser bygges under de bærende punkter i bygningen. Det er ikke så hyppigt til beboelse, men til eksempelvis carporte.

Yderligere er der pælefundamenter, som typisk anvendes, hvis du som i eksemplet tidligere støder på en masse løs jord. Så vil du i stedet skulle grave en del dybere, ofte mere end tre meter, hvorefter der opstilles betonpæle ned i den bærende jord. Herefter kan du ovenpå disse pæle støbe selve fundamentbjælkerne.

Vi anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på Støbning af fundament!

Du udfylder Ă©n formular. SĂĄ sendes denne til forskellige firmaer.

Firmaerne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Klik herunder og udfyld spørgeskemaet og hent tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende:
Få 3 gratis tilbud på Støbning af fundament

Støbning af fundament til skur

Hvem kan ikke bruge et skur? Om du trænger til at gå gemt værktøjet og plæneklipperen væk, eller om cyklerne trænger til et overdække, vil du få stor glæde af et skur.

Ved at støbe et reelt betonfundament til dit skur, fremfor bare at smække nogle planker om, sikrer du stabilitet, og du er også med til at hæve værdien på din bolig eller dit sommerhus.

Fremgangsmåden til at støbe et fundament til et skur er ligesom til alle de andre projekter, du i denne artikel finder en guide på – bare lettere! Et skur er nemlig ikke særligt stort, og dermed minimerer du risikoen for, at du kommer til at lave fejl. Følg anvisningerne med at aftegne området og grav renderne dybere end de 90 centimeter. Renderne behøver ikke være bredere end 15 – 20 centimeter, medmindre du vil have gulvvarme. Typisk bruger man et stribefundament.

Hvis du ønsker, at dit skur skal have vægge af træ, skal du have dette i mente allerede ved støbningen af fundamentet. Når fundamentet er støbt efter anvisningerne tidligere i guiden, så skal du lægge betonblokke på jorden over renden. Yderligere skal du sørge for at indstøbe nogle betonankre. Herpå kan du efterfølgende sætte træet, så hele konstruktionen forbliver sammen.

Husk desuden at søge om byggetilladelse til at støbe fundament til dit skur, hvis skurets areal overstiger 50 kvadratmeter, eller hvis skuret kommer til at stå op ad en nabogrund. Hvis skuret blot bygges på din egen grund og er under de tilladte 50 kvadratmeter, behøver du ikke søge om tilladelse.

Støbning af fundament til sommerhus

At støbe et fundament til dit sommerhus er meget lig støbningen af fundamentet til dit hus. Kravene til en sommerresidens er ofte mindre end til en helårsbolig, hvorfor du sagtens kan slippe afsted med at bygge et punktfundament.

Hvis du helt vil slippe for at grave og støbe, kan du i stedet bruge et skruefundament. Først skal du have formet en bundramme, der passer til dit projekt. Herefter kan du simpelthen skrue fundamentet ned i jorden med metalstolper med jordskruer for enden og herefter bolte stolpen på sommerhusbjælkerne med et vinkelbeslag.

Fordelen ved at bruge et skruefundament til eksempelvis et sommerhus er, at det er en bæredygtig løsning og samtidigt hurtigt at fjerne igen, uden at det efterlader varige skader på jorden, hvis du eller den næste grundejer ønsker, at jorden skal bruges til noget andet. Det betyder dog ikke, at løsningen er mindre holdbar. Et korrekt udført skruefundament er ligeså holdbart som et betonstøbt, men det egner sig bedst til mindre konstruktioner som et sommerhus.

Jordskruerne har den anden fordel, at de sagtens kan skrues ned, hvis grundvandsniveauet er højt. Det er det ofte i sommerhusområderne, hvorfor det kan være svært at slippe afsted med at lave et almindeligt betonfundament på sådanne kanter af landet.

Støbning af fundament til garage

Hvis du skal støbe fundament i din nye garage, vil du typisk skulle anvende stribefundament. Du skal grave mindst 90 centimeter ned under terrænhøjde. Det anbefales, som til fundament til skur, at du graver en del længere ned, da de færreste mennesker vælger at isolere deres garage og skur. Den officielle frostfri dybde er 120 cm. Støb selvfølgeligt på råjord, den bæredygtige jord, der ikke giver sig. Afhængigt af din grunds jordsammensætning kan du skulle grave længere ned end 120 cm. Renden skal være mellem 15 og 25 centimeter bred.

Til støbning af fundament i garagen kan du selv vælge, hvilken type beton du vil bruge i renden. Du kan vælge at bruge færdigbeton, hvis du vil gøre det lettest for dig selv, men du kan også vælge at blande det selv. Sørg blot for, at cement og støbemix blandes i et forhold der er 1:7.

Når betonen er helt ned i de udgravede render, skal du sætte den med fundablokke, mens betonen endnu er blød og til at arbejde med. Fundablokkene er H-formede betonblokke, der kommer i et utal af størrelser. Vælg en størrelse, der passer til bredden på din fundament-rende. Fundablokkene har et hulrum, hvori du skal hælde mere beton i, mens fundablokkene hviler ovenpå den beton, du allerede har fyldt i renden. Du må først hælde beton i, når rendens beton er tørt, og fundablokkene er støbt ned i renden. Når du har hældt beton ned i fundablokkenes hulrum, skal disse stampes, så betonen fordeles ligeligt.

Fordi en garage ofte skal indeholde tunge køretøjer, værktøj og des lignende, er det vigtigt, at fundamentet er stabilt og vellavet.

Støbning af fundament til hus

Støbning af fundament til helårshuse er den mest komplicerede af slagsen. For både vores egen og for varmeregningens skyld, vil vi gerne bo isoleret. Som altid skal du lave en rende minimum 90 centimeter nede i jorden. Hvis du ønsker, at din bolig skal opvarmes, er det her, du skal tænke plads til gulvvarmen ind.

På grund af størrelsesordenen og kompleksiteten vælger de fleste mennesker at få et professionelt entreprenørfirma til at klare støbning af fundament til huset.

Normalt vil man grave en rende på omtrent 15 – 20 centimeter, men hvis du ønsker at nedlægge varmerør, skal denne rende i stedet være 30 – 40 centimeter. Du vælger selv, hvilken betontype du bruger, men husk at et beboelseshus ofte skal stå i mange årtier. Det er derfor ikke her, du vil spare på pengene.

Hæld betonen ned i renden og stamp den efterfølgende vandret med en stolpe. Rendens betonfyld skal være helt lige, inden den får lov til at sætte sig og tørre færdig. Du kan afrette betonen med et vaterpas. Der skal være beton helt op til terrænets kant.

Når betonen er tør, kan du påbegynde opbygningen af fundamentet over jorden. Afhængigt af, hvilken type af bolig du er ved at bygge, vil man typisk mure lecablokke ovenpå betonen. De kommer i forskellige tykkelser, som du bør overveje, hvis du ønsker, at fundamentet og huset bliver isoleret.

Støbning af fundament til carport

En carport er en kærkommen tilbygning for de fleste mennesker med bil. Det er ikke meget anderledes at støbe end de andre ting, der er gennemgået her i artiklen, men selve det juridiske forarbejde kan være en smule besværligt. Ligeledes skal du have gjort dig nogle klare overvejelser om, hvordan carporten skal se ud.

Det kan eksempelvis være:

  •         Skal carporten være ĂĄben eller lukket?
  •         Skal der monteres port i?
  •         Hvor mange biler skal der være plads til?
  •         Skal carporten isoleres?

Derudover skal du, inden du påbegynder fundamentet til carporten, sørge for at have søgt byggetilladelse. Her er særligt carportens placering samt dens højde vigtige faktorer at have i mente, samt hvor tæt den kommer til at ligge på din nabos grund.

Når der er styr på tilladelserne og byggeplanen, kan du begynde aftegningen som gennemgået først i artiklen. Det anbefales at bruge punktfundament til carporte. Du skal bruge en 3-4-5-trekant, som egentligt bare er en stor vinkelmåler. Den kan du sagtens selv lave, for eksempel af genbrugstræ. Sørg for, at der danner sig en vinkel på præcis 90 grader, så din carport bliver vinkelret.

Når du laver et punktfundament til din carport, skal du isætte stolper af træ eller stål i jorden på de punkter, hvor lægterne til fundamentet skal hvile. Det anbefales, at du ikke har for langt imellem de forskellige punkter. Punkterne skal placeres i rækker. Dybden på projektet er selvfølgelig som i alle de andre, derfor skal stolperne minimum 90 cm ned i jorden.

For ekstra holdbarhed kan du cementere stolperne ned i hullerne. Til rammen, der skal boltres fast på fundamentets punkter, kan du bruge træ eller metal. Træ er lettest at arbejde med. Når rammen er sat, og alle punkterne er forbundet på holdbar vis, kan du derfor begynde at bygge din carport ovenpå dit punktfundament. For en overdækket carport monterer du blot bjælker i fundamentets hjørner.

Casper Christiansen

Hej mit navn er Casper. Jeg hjælper dig med at finde de rigtige produkter. Jeg overtog motion-online.dk fra Morten Zacho tilbage i 2015. Har du spørgsmĂĄl til noget, sĂĄ kan du sende mig en mail pĂĄ [email protected]