Et nyt forsøg har vist, at kreatinloading kan medvirke til, at musklernes sukkerdepoter kan blive større end normalt.

Metode:
I forsøget lod man først forsøgspersonerne kulhydratloade på normal vis. Herefter lod man dem kreatinloade i 5 dage (20 gram pr. dag). Umiddelbart herefter lod man dem igen kulhydratloade.

Resultater:
Kreatinloadningen medførte en markant stigning i musklernes kreatinindhold.
Efter den anden kulhydratloadning var musklernes sukkerdepoter 16 % større end efter den første kulhydratloadning (hvor der ikke var givet kreatin).

Konklusion: Det øgede kreatinindhold i muskelcellerne muliggør at endnu mere muskelsukker (glykogen) end normalt kan oplagres. Det skyldes sandsynligvis at kreatin medfører en forøgning af muskelcellernes væskeindhold (intracellulærvolumen). Herved bliver der mere “plads” til sukkerdepoterne.

Redaktionens kommentar:
Et interessant studie der peger på at kreatin måske alligevel også kan udnyttes i langdistanceidrætsgrene. Der kræves dog flere forsøg, før det kan konkluderes om dette kan have en reel betydning for præstationsevnen.

Reference:
Muscle glycogen supercompensation is enhanced by prior creatine supplementation.
Nelson AG, Arnall DA, Kokkonen J, DAY And R, Evans J.
Med Sci Sports Exerc 2001 Jul;33(7):1096-1100

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *