Led generelt

4 (80%) 7 votes

Oversigt over kroppens led og ledtyperEt led er en forbindelse mellem to eller flere (som regel kun to) knogler, uanset om der kan foregå bevægelse eller ej. I forbindelse med idræt er vi dog stort set kun interesseret i de led, hvori der kan foregå større eller mindre bevægelser.

Led inddeles i ægte led og uægte led, der hver især kan underopdeles.

Uægte led: ledbånd, symfyser
Ægte led: hængselled, drejeled, saddelled, ægled, kugleled, glideled
ÆGTE LED
Når et led har ledhule, er det et ægte led.

Et ægte led består af to ledflader, som oftest formet som et ledhoved og en ledskål. Ledfladerne er beklædt med ledbrusk som er glat og elastisk, således at de to flader kan glide mod hinanden med mindst mulig gnidningsmodstand. Ledbruskens tykkelse varierer i de forskellige led, men kan være op til 7 mm. Den indeholder ikke blodkar, men næringstilførsel opretholdes bl.a. gennem ledvæsken. Aktivitet i leddene forøger bruskens vædskeindhold og dermed dens tykkelse. Dette giver bedre “pasform” mellem de to ledflader og dermed bedre stabilitet. I yderkanten af ledfladen er ledbrusken tyndere end ind mod midten, hvorfor det også af den grund er uhensigtsmæssigt at belaste leddet i yderstilling i længere tid. Alderen medfører en nedsættelse af bruskens elasticitet. Motion og dermed tilførsel af næringsstoffer vil forsinke degenerationsprocessen.

Ethvert led er omgivet af en ledkapsel af bindevæv, hvis inderste del kaldes synovialhinden. Denne hinde har den evne, at den udskiller væske, som fylder den lukkede ledhule ud og holder de to ledflader adskilt fra hinanden, og yderligere er med til at nedsætte gnidningsmodstanden og dermed slitagen. Udover ledkapslen er leddet som oftest forstærket af sener og bånd, og på hver side af leddet er anbragt muskler, som udover at kunne bevæge leddet også er med til at beskytte det, idet de på samme måde som sener og ledbånd kan stabilisere leddet.

I ægte led kan der foregå store bevægelsesudslag. Størrelse og retning af bevægelsesudslaget afhænger af formen på de knogler, der danner leddet, stramheden af ledkapsel og ledbånd, samt smidigheden (længden) af musklerne omkring leddet. Den vigtigste faktor er knoglernes form. Det har ført til, at man har sammenlignet kroppens led med tekniske led og opstillet 6 modeller for ægte led. Det giver et noget forenklet billede af kroppens led, men er udmærket til at give den forståelse af led, der er nødvendig i forbindelse med idræt.


Hængselled

Eksempler: Fingerled, albueled, knæled.
Drejeled
Eksempler:
Leddet mellem albueben (ulna) og spoleben (radius).
Leddet mellem de to øverste nakkehvirvler.
Saddelled
Eksempel: Leddet mellem håndrod og tommelfinger.

Æ gled

Eksempel: Håndleddet.

Kugleled

Eksempler: Hofteled, skulderled.

Glideled

Eksempler:
Leddet mellem kraveben og brystben.
Leddene mellem hvirvlernes ledtappe.
Leddene mellem håndrods-knoglerne.
Leddene mellem fodrods-knoglerne.

UÆGTE LED
Uægte led er led uden ledhule. I uægte led kan der kun forekomme små bevægelsesudslag. De uægte led kan noget forenklet opdeles i ledbånd og symfyser.

Ledbånd
Ledbånd kender vi f.eks fra underbenet og foden, hvor tilstødende knogler holdes sammen af ledbånd.

Symfyser
En symfyse er et uægte led, hvor der udover ledbåndsfibre er indskudt en blød kerne. Fibrene gør, at leddets knogler ikke kan trækkes væk fra hinanden, fuldstændigt som ved et ledbånd. Den bløde kerne gør, at leddets knogler heller ikke kan presses sammen, og dette er specielt for symfyser. Hvis knoglerne presses sammen, vil den bløde kerne blive trykket fladere og derved udvide sig mod siderne. Det forhindres imidlertid af ledbåndsfibrene, der ligger hele vejen rundt om kernen, der således kommer til at virke som en stødpude mellem knoglerne. En symfyse er altså både trækstærk (som alle andre typer led) og trykstærk. Det har vi brug for i rygsøjlen, der skal kunne bære stor vægt uden at hvirvlerne støder mod hinanden, så de er alle adskilt af symfyser. Leddet mellem de to skamben er også en symfyse.

Del artiklen: