Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/21/2018 in all areas

  1. 1 point
    klausjensen

    Procenttabel

    Du får lige en her: 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg har også en med endnu flere procenter.. Spøg til side, kan du uddybe dit spørgsmål?