Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 08/09/2019 in all areas

  1. 1 point
    Torsdag i skuret: Military press - 5sæt x 10reps med 50kg DB laterels - 5sæt x 12reps med 19kgs Coc 2 - Jep jep fik den igen lukket helt tydeligt med højre. Venstre vil stadig ikke. Derefter coc 1,5 reversed grip for doubler. Wrist roller - 4sæt Skulder og underarme. Vigtige muskler. Men ikke nogen sveddryppenede hård træning.