Vægttab, blodrtyk, træning, medicin


Arne
 Share

Recommended Posts

Nedenstående er taget fra min logbog. Jeg synes egentligt at det er så alment at jeg vil lægge det ud til en bredere diskussion. Iog med at det i første omgang er skrevet til min logbog, er det lidt mere selvcenteret end hvis jeg havde skrevet det direkte hertil. Det principielt sændende i dene sammenhæng er om man i sundheddsvæsenet behandler medicinsk på en måde derhæmmer en bedre behandling - i dette tilfælde er problemet højt blodtryk - og den bedre kur der måske hæmmes af medicinen er træningen.. Et paradoks hvis jeg er på rette spor i mit lille medicinske studie!

Dryp fra en status

Lidt interessante observationer om helbred, træning og medicin - og om hvordan de interagere i min "lille krop

De seneste måneder er det blevet mig klart at jeg længe har gået rundt og taget 3 slags medicin mod forhøjet blodtryk – formentligt uden positiv virkning og til skade for min fysiske aktivitet – forrykt ikke?

Her får I historien – noget af det er lidt nørdet… men de tanker og forsigtige konklusioner jeg forsøger mig med er interessante… kommentarer fra dem af jer med relevant viden er meget velkomment!

Det er endokrinologerne (specialister i kirtelfunktioner og dermed dem der behandler diabetes) på Rigshospitalet der har sat mig i behandling for forhøjet blodtryk…

Oprindeligt var trykket også meget højt – op til 190/130, men i en periode efter at jeg for alvor var begyndt på min træning, fald blodtrykket så meget at jeg forsøgte at slippe medicinen helt eller delvist. Trykket faldt til ca. 150/80 på en type medicin..

For ca. 16 måneder siden begyndte det at stige igen. Jeg er i dag ikke i tvivl om at det skyldtes en kombination af psykiske problemer, stress og dårligere kost.

Lægernes reaktion var at øge medicindosen og tilføje nye præparater. Et af dem der blev forsøgt var betablokkere. Betablokkere hæmmer de hormoner – adrenalin f.eks, som øger hjertefrekvensen og slagkraften. Det ødelagde komplet min træning – pulsen var ikke til at drive op over 140 – det virkede som om der var sat bremse på – og det var der jo også! Jeg nægtede at fortsætte med den medicin…

Efterhånden var jeg oppe på 3 slags medicin. Samtidigt undrede jeg mig over at jeg ikke havde større fremgang på trods af høj træningsmænge og træningskvalitet. Jeg læste nogle ting om min medicin som jeg syntes kunne se ud som en forklaring. Jeg konsulterede Morten Z, som i sin tur tog det op med kollegaer på CMRC – bl.a. Hans Søndergård og B. Saltin. Deres udmelding var at de mente, at der var grund til at formode at jeg, med min træning taget i betragtning, måske slet ikke behøvede en medicinsk behandling – selv om den måske nedsatte mit blodtryk med x antal mmHg…

Problemet ved højt blodtryk er at det øger chancen for bl.a. slagtilfælde… den aller bedste kur mod det er at være i god form… Jeg har formentligt fået forhøjet blodtryk pga. fedme og diabetes – den bedste behandling er derfor kontrol og afhjælpning af de problemer. Det er jo i høj grad lykkedes – jeg har INGEN symptomer på min diabetes i øvrigt, min vægt er på vej ned – og alle andre målbare parametre er helt fine – f.eks. har jeg et meget lavt og helt ideelt kolesteroltal på lidt under 4..

En beslutning!

Jeg besluttede, efter et forgæves forsøg på at få en fortravlet hospitalslæge til at forstå at jeg ønskede en dialog om det (ikke den jeg normalt har talt med, som er bedre, f.eks forstod hun godt betablokkere ikke var ”interssante”…), selv at tage ansvaret og nedtrappe medicinforbruget – og senere at ophøre med det… Jeg kommer ind på det nedenstående – men her og nu er det oplysning nok, at mit tryk stort set ikke er steget efter ophøret…!!!

Jeg har søgt videre efter information om hvilke virkninger min medicin havde – bl.a. med hjælp fra Morten Z. de sidste ting jeg nu vil nævne, har jeg fundet ud af her til aften…

Medicinen præparat for præparat:

1. Corodil – 40 mg om dagen. Corodil er en ACE hæmmer. Kort sagt så modvirker dette stof et potent enzym der er ansvarlig for karsammentrækning – når karrene ikke indsnævres – så falder trykket. Et forhold der har slået mig at læse er, citeret efter lægemidelkataloget: ” En af de væsentlige lokale virkninger synes at være hæmningen af den af lokalt angiotensin II-inducerede øgede proteinsyntese, der giver anledning til muskelcellehypertrofi… Det sidste gælder, som jeg læser det, f.eks. hjertemuskelcellerne… ikke en drøm for en der ønsker at øge sin kondition…og på langt sigt nedsætte blodtrykket naturligt Jeg er usikker på hvor meget der er i det her – jeg fortsætter min undersøgelse af det – men det ser for mig nogenlunde klart ud.

2. Furix – 40 mg om dagen – i perioder 2 gange om dagen. Dette er et kraftigt deuretika (vanddrivende). 6 timer om dagen – eller 2 x 6 timer, blev mit liv forvandlet til et helvede hvor jeg tissede store mængder med maks. 30-40 minutters mellemrum – i de første timer gerne oftere… Når man nu har et job med mange møder… ja I kan forstille jer problemet… hvis jeg tog medicinen efter arbejde kunne det forstyrre nattesøvnen – og effektivt forhindre træning af nogen varighed – samt udelukke biografture mm.. heller ikke rart at være ude at spise – hverken på cafe eller privat…

3. Moxonidin. Dette stof hæmmer nogle receptorer og medfører en nedsættelse af den sympatiske nerveaktivitet og dermed nedsat kartonus, som er spændingen i den glatte muskulatur i karvæggen. Jo større tonus jo mindre kardiameter. Denne hæmning medføre et blodtryksfald. Morten Z anførte, uden at have ekspertviden om dette specifikke stof, at i og med at præparatet hæmmer kartonus, så bliver hjertets fyldning også dårligere, Reduceret fyldning/tømning af hjertet vil normalt give højere puls – og dårligere præstation?Det har jeg oplevet på den måde,at min makspuls ved hård træning er faldet efter jeg er stoppet med det stof – jeg kan ikke med min viden sige at det er det der er medicinen der er ansvarlig – men det er interessant og ligner en tanke. Tidligere kom jeg tit over 190 ved hård spinding – nu er jeg ude af stand til at presse min puls over 184 – ved nogen type af aktivitet… Jeg ved ikke om virkningen af denne sympaticus hæmmer har andre mulige præstationsændende virkninger… det kunne også have en virkning på hjertets kontraktilitet (sammentrækning).

Jeg har også i en periode taget et præparat fra gruppen kalcium antagonister. Biviorkningerne i form af voldsom hovedpine var ikke forbigående i mit tilfælde og desvære er en generel bivirkning ødemer i ens ben - det døjer jeg med i forvejen ind i mellem, så dårlig ide!

Hvad så?

Nu vil jeg ikke anføre at forhøjet blodtryk er ligegyldigt. Jeg er også klar over at ingen medicin der griber ind i centrale kropsfunktioner kan være uden bivirkninger. Der er adskillige mennesker hvis liv bliver reddet af denne medicin. Jeg er heller ikke i tvivl om at medicinen var vigtig for mig inden jeg begyndte at træne effektivt, fik kontrol på min diabetes II og begyndte at smide fedt af kroppen Jeg kan konstatere at mit ophør at medicin ikke (endnu i hvert fald) har medført en signifikant forringelse af tilstanden.

Målinger fra januar til slut april: Blodtryk mellem 150-89 og 165-97 (morgen) Typisk omkring 155-58 over 93-98

Målinger fra primo maj til nu - i maj stadig et præparat frem til den 20 - derefter ingen medicin. Blodtryk mellem153-90 og 170 -105 (de høje målinger meget få gange – og som regel i forbindelse med bekymringer/stress, det gælder alle perioder)

Ser jeg på det typiske tryk, er det svært at se nogen signifikant ændring - der optræde lidt flere dage med systolisk tryk over 160, mens det diastoliske tryk er nogenlunde stabilt - måske 2 mmHg højere i gennemsnit nu end under medicinering med 3 præparater. Typisk blodtryk nu 157-63 over 95-100.

En forsigtig konklusion

Min forsigtige konklusion er at det er træning og vægttab der er den væsentligste medicin for mig. Min gode form er den bedste forsikring mod komplikationer og hjerte-kar sygdomme. Hvis jeg forstår virkningerne af Corodil og moxonidin (præparatet hedder Physiotens ), så har disse stoffer en negativ indvirkning på mit træningsresultat. Deuretika er jeg ind imellem nød til at bruge i nogle dage – pga. ødemer i mine ben – men at være fri for det helvede som dette potente stof forandrede min dagligdag til – er en velsignelse.. Der skal meget til for at få mig på den vogn igen!

Jeg tror ikke at de gode læger før har stået med en mand med min fedtprocent og latent diabetes II, som trænede så hårdt og som var i så god form.. de tyr til den gode standardbehandling – det tryk skal bare ned! Patienter i min situation – forstået som situation minus træning og fedttab, skal som regel behandles resten af livet. Jeg håber og tror også, at mit tryk falder – men via min træning og vægttab!

Jeg måler nu dagligt – og jeg skal nok få den dialog med lægerne – og jeg vil lytte - selvfølgelig!

Link to comment
Share on other sites

Hej Arne,

Det var en ordentlig omgang... Helt sikkert interessant læsning :)

Jeg forstår godt at du spørger, men er ikke helt sikker på om spørgsmålene bunder i nysgerrighed eller en decideret bekymring. Hvis det er det sidste, så synes jeg det vil være bedst at kontakte de læger der er tilknyttet din behandling, da det er dem der har din journal og kender dig. Da det er et lidt komplekst sygdomsbillede (hypertension, overvægt, diabetes), vil de alt andet lige være de mest kompetente til at vurdere om din medicinering er optimal. Jeg har derfor ikke den store lyst til at diskutere div. medikamenter, dels pga. manglende indsigt i dit sygdomsbillede/forløb, dels pga. manglende indsigt generelt... :-) Dette indlæg kan du derfor betragte som et motiverende klap på skulderen fordi jeg synes at du fortjener det og et lille los i røven fordi der er nogle ting der er gode lige at få genopfrisket... :)

Problemet ved højt blodtryk er at det øger chancen for bl.a. slagtilfælde… den aller bedste kur mod det er at være i god form… Jeg har formentligt fået forhøjet blodtryk pga. fedme og diabetes – den bedste behandling er derfor kontrol og afhjælpning af de problemer. Det er jo i høj grad lykkedes – jeg har INGEN symptomer på min diabetes i øvrigt, min vægt er på vej ned – og alle andre målbare parametre er helt fine – f.eks. har jeg et meget lavt og helt ideelt kolesteroltal på lidt under 4..
Det er fint at du er velreguleret mht diabetes. Din store træningsindsats har uden tvivl haft stor betydning for din insulinfølsomhed og via denne vej skabt stabile blodsukkerværdier. Kolesteroltallet ser også ud til at være tiptop. Diabetesbehandlingen sigter, som du sikkert allerede ved, også på at nedsætte kropsvægten. Selv et lille vægttab på et par kg vil forbedre din krops evne til at regulere blodsukkeret. Deciderede diabetessymptomer (Nyreproblemer, synsbesvær, skøre kar) opstår oftest først efter en årrække, hvorfor det er vigtigt hele tiden at være bevidst om at have den bedst mulige regulering af sygdommen.
1. Corodil – 40 mg om dagen. Corodil er en ACE hæmmer. Kort sagt så modvirker dette stof et potent enzym der er ansvarlig for karsammentrækning – når karrene ikke indsnævres – så falder trykket. Et forhold der har slået mig at læse er, citeret efter lægemidelkataloget: ” En af de væsentlige lokale virkninger synes at være hæmningen af den af lokalt angiotensin II-inducerede øgede proteinsyntese, der giver anledning til muskelcellehypertrofi… Det sidste gælder, som jeg læser det, f.eks. hjertemuskelcellerne… ikke en drøm for en der ønsker at øge sin kondition…og på langt sigt nedsætte blodtrykket naturligt Jeg er usikker på hvor meget der er i det her – jeg fortsætter min undersøgelse af det – men det ser for mig nogenlunde klart ud.

Renin-angiotensin-aldosteron spiller en vigtig rolle i regulering af blodtryk og blodvolume. Ved at hæmme ACE (Angiotensin Converting Enzyme) dannes der mindre angiotensin II, hvilket betyder, at aldosteronfrigørelsen fra binyrerne nedsættes, saltekskretionen i nyrerne øges og modstanden i de perifere arterioler nedsættes. Dette giver et lavere blodtryk og et lavere blodvolumen.

Corodil gives til patienter med venstresidig hjerteinsufficiens eller til forebyggelse af manifest hjerteinsufficiens hos symptomfri patienter med nedsat funktion af venstre hjertekammer. (Kilde: Lægeforeningens medicinfortegnelse). Hjertets kontraktilitetskraft er ikke udelukkende et spørgsmål om hypertrofi. Det er også muligt at øge kontraktilitet uden at øge muskelcellevolumet. Nøjagtigt som med almindelige skeletmuskler. Jeg kan ikke vurdere hvor stor en indflydelse det har dine muligheder for at udvikle dit hjertes kontraktilitet, men blot konstatere at svaret næppe er hverken sort eller hvidt.

Min forsigtige konklusion er at det er træning og vægttab der er den væsentligste medicin for mig.
Helt korrekt. I din situation med overvægt, hypertension og diabetes er det absolut vigtigste for din prognose, alt det der sker mellem hvert besøg på ambulatoriet. Medicinen laver ingen mirakler. Ansvaret for dit helbred skal ikke deponeres i et pilleglas, du har fået af din læge. Det er dit ansvar! I din situation har du trods alt gode muligheder for at påvirke slagets gang, hvilket jeg ikke et sekund er i tvivl om at du er indstillet på. Det er her at du skal bruge din viden, kræfter og kompromisløse tilgang til træningshelvedet, på at undgå eller i det mindste forsinke sendiabetiske komplikationer og naturligvis sikre en god livskvalitet.
Hvis jeg forstår virkningerne af Corodil og moxonidin (præparatet hedder Physiotens ), så har disse stoffer en negativ indvirkning på mit træningsresultat. Deuretika er jeg ind imellem nød til at bruge i nogle dage – pga. ødemer i mine ben – men at være fri for det helvede som dette potente stof forandrede min dagligdag til – er en velsignelse.. Der skal meget til for at få mig på den vogn igen!

Jeg tror ikke at de gode læger før har stået med en mand med min fedtprocent og latent diabetes II, som trænede så hårdt og som var i så god form.. de tyr til den gode standardbehandling – det tryk skal bare ned! Patienter i min situation – forstået som situation minus træning og fedttab, skal som regel behandles resten af livet. Jeg håber og tror også, at mit tryk falder – men via min træning og vægttab!

Jeg måler nu dagligt – og jeg skal nok få den dialog med lægerne – og jeg vil lytte - selvfølgelig!

Nu skal du huske på at lægerne giver dig medicinen fordi du er i risikogruppe for en række alvorlige tilstande (hjerneblødning, blodprop etc.). Hvis din kropsvægt var nede i normalområdet ville det givetvis ikke være nødvendigt med blodtryksregulerende medicin og du ville måske slet ikke have opdaget din diabetes. Det kan rent ud sagt være en bitter pille at skulle sluge, men du bliver nødt til at huske på hvad du er oppe mod. Der er mange (incl. mig :-) ) der ikke bryder sig om at regulere på kroppens fysiologi vha. medikamenter, men det er i visse situationer et nødvendigt onde. I mine øjne er der ét parameter du endnu ikke helt har klart at opfylde mht egen-regulering (vægten...) og derfor opdager dine læger måske slet ikke hvor god form du vitterlig er i og betragter dig som en af alle de andre fede mennesker. Undskyld udtrykket, men du ved sikkert hvad jeg mener.

Men jeg synes at du har den rigtige indstilling til tingene. Så giv den en spand kul til træningen og vær bevidst om din kost. Jeg ved at du er nået langt, men du kan komme endnu længere! Det er ikke nogen let situation, men jeg tror på at du kan påvirke slagets gang i en positiv retning! :)

De bedste hilsner fra

Jesper

Edited by Jesper T
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share