Jagtgevær

Jagtgeværet bruges til jagt af småvildt og fugle, og der findes forskellige typer på markedet. Det er kun muligt at anskaffe sig dette våben, både nyt og brugt, såfremt du er i besiddelse af et gyldigt jagttegn. Det kræver ikke en våbentilladelse, men våbnet skal registreres hos politiet senest 8 dage efter anskaffelse.

Et jagtgevær er ikke et præcisionsvåben. Det vil sige, at der i stedet sendes en haglsværm afsted, som har til formål at ramme byttet.

Der er mange forskellige forhold, du skal være opmærksom på, når du skal vælge den rette geværtype samt ammunition til dine jagtformål. Og ikke mindst skal du kende til lovgivningen på området.

Hvilket jagtgevær skal du vælge?

Du skal vælge gevær i forhold til dine primære jagtformål. Derudover skal du sørge for at anvende en lovlig model til jagt, når du vil jage småvildt i de danske skove.

I Danmark er geværer med kaliber 12, 16 og 20 lovlige at anvende til jagt. De mest brugte udgaver er kaliber hhv. 12 og 20.

De geværtyper der kaldes ”over og under” samt ”side by side” er de mest almindelige.

Når du anskaffer et jagtgevær, vil både størrelsen og omfanget af hagl afhænge af geværets kaliberstørrelse, type af patroner og haglstørrelse.

Foruden de tekniske detaljer vil dit valg af gevær også blive influeret af, om du har jaget før, eller om det er første gang, du står overfor at anskaffe et gevær.

Priserne på jagtgeværer er meget forskellige. Prisen afhænger af flere parametre:

 • Typen af jagtgevær du vælger
 • Omfanget af graveringer pĂĄ metaldelene
 • Om modellen er fabrikslavet eller hĂĄndlavet
 • Med eller uden overfladedetaljer pĂĄ skæftet
 • Type af lĂĄs (kasselĂĄs, bokslĂĄs eller sidelĂĄs)

Er det første gang, du skal vælge et gevær, kan du sagtens finde en passende model enten brugt eller i jagtforretninger.

Er du en habil jæger, og ønsker du, at dit gevær skal være prydet af flotte graveringer, vil prisen være dyrere.

Hvad er et halvautomatisk jagtgevær?

Det halvautomatiske gevær betegnes også som et enkeltløbet gevær. Dette jagtgevær skal lades efter hvert affyret skud. Modellen er ikke særlig brugt til jagt i Danmark, da det kun er lovligt at anvende den med maksimalt 2 patroner.

Derimod må man i USA gå på jagt med mere end 2 patroner, og dette er grunden til, at modellen bliver fremstillet i større omfang der.

Dette skal du vide om kaliber

Kaliber betegner størrelsen i diameter af den indvendige del af et geværs løb. Kaliber stammer som betegnelse fra England og er udsprunget af den gamle måde, hvorpå størrelsen på kugler blev målt.

Det vil sige, at havde man 1 pund bly, skulle denne mængde deles op i lige store dele og formes til kugler. Des højere kaliber tal, des mindre blev kuglerne. Skulle man bruge kaliber 20, skulle 1 pund bly således gøres op i 20 lige store blykugler.

Kaliber 12 er den største størrelse til geværer i Danmark og er sammen med kaliber 20 den mest brugte. Kaliber 16 er også tilladt på dansk territorie.  

Der findes forskellige typer af jagtgeværer

Markedet for jagtgeværer er bredt, og der findes forskellige udgaver. Et geværs konstruktion, kaliber og model hænger sammen med, hvad det primært skal anvendes til.

I dansk jagtkontekst er følgende modeller repræsenterede:

 • ”Side by side”
 • ”Over og under” gevær
 • Halvautomatiske geværer
 • Drilling
 • BockbĂĽchsflinte
 • BĂĽchsflinte

”Side by side”, ”over og under”-udgaven samt det halvautomatiske gevær er de mest forekommende typer.

Det er muligt at kende forskel på de forskellige typer i forhold til placeringen af deres skudløb. ”Side by side”-modellen indikerer med sit navn, at her sidder skudløbene ved siden af hinanden. Og ”over og under”-modellen har løb placeret over hinanden.

Bockbüchsflinte samt Büchsflinte fungerer med hhv. et lille og et større skudløb.

Vælg gevær fra populære mærker

Der findes flere kendte mærker indenfor våbenfremstilling, som producerer kvalitetsgeværer, som privatpersoner har mulighed for at anskaffe.

Beretta

Beretta er navnet på den italienske familie, som siden år 1526 har produceret våben. Denne våbenfabrik menes at være den ældste i verden. Igennem i alt 15 generationer har Beretta-familien produceret pistoler og geværer. Cirka ¾ af de producerede våben bliver eksporteret til andre lande, og derfor ses dette mærke ofte i våbenhandler på tværs af kontinenter.

Armsan

Den tyrkiske våbenproducent, Armsan, forhandler blandt andet automatiske våben, som er medvirkende til at gøre denne geværtype mere og mere anvendt i Danmark. Til strand- og havjægere kan Armsan være et godt våbenmærke at gå efter, da denne våbentype er ideel til dette jagtformål.

Derudover findes der solide og robust geværer til klassisk skovbrug fra Armsan.

Armsan er blevet et populært mærke i Danmark som følge af den høje kvalitet sammenholdt med de rimelige og overkommelige våbenpriser.

Bettinsoli

Jagtgeværer fra den italienske våbenproducent, Bettinsoli, er kendt for den høje kvalitet og de rimelige priser. Geværerne bliver fremstillet på en lille fabrik med 20 medarbejdere ved Gardone val Trompia i Norditalien.

Som følge af de relativt billige priser, bruges geværer fra Bettinsoli ofte som førstekøbsvåben. I dag fremstiller den italienske våbenproducent geværer med CNC-teknik, som er i stand til at lave kvalitetsvåben til gode priser.

I dansk sammenhæng har Bettinsoli være repræsenteret på våbenlandkortet i mange år.

Dickison

Dickison er et tyrkisk våbenmærke, som laver jagtgeværer i højeste kvalitet til rimelige priser. Geværerne bliver produceret på AKUS fabrikken af erfarne våbensmede, som har forfinet og udviklet deres håndværk igennem årtier. Der bliver brugt maskiner til produktionen af de forskellige geværdele, så det færdigproducerede gevær fremstår med høj præcision. Smedene står for at samle delene.

Dickison anvender ofte lokale materialer til deres våbenfremstilling, og dette element er medvirkende til at holde omkostningerne nede, så de kan sælge våben til overkommelige priser.

Som nybegynder i jagt kan det være en god investering at købe et Dickison jagtgevær som følge af den teknisk simple konstruktion, den rimelige pris og som følge af, at deres våben er enkle og nemme at vedligeholde.

Tikka

Tikka har vokset sig store på det danske våbenmarked, og dette riffelmærke er blevet populær hos de danske jægere. Våbenmærket står for maksimal kvalitet, og deres rifler kan findes i forskellige modeller og udgaver. Som noget særligt laver Tikka rifler med syntetiske skæfter.

Nyt skæfte til jagtgevær

Der findes 2 udgaver af skæftet på et gevær – hhv. kontinental skæfte med pistolgreb samt det engelske skæfte.

Det er vigtigt, at skæftet passer til jægerens kropsbygning. Det kan nogle gange være nødvendigt at få skæftet tilpasset eller udskiftet. Skæftets udformning har stor indflydelse på muligheden for at kunne sigte optimalt og derved ramme byttet.

Både kontinental skæftet med pistolgreb samt det engelske skæfte findes i standardudgaver, som kan passe langt de fleste typer af jagtgeværer.

En jagtforretning eller en våbensmed kan hjælpe med til at anskaffe nyt skæfte og finde den udgave, som i skæftelængde, krumning samt sidevridning passer til dig, som skal bruge geværet.

Dette skal du vide om ammunition

Det er ikke kun kaliber, som har betydning for dit gevær, samt hvilke typer af bytte du vil ramme. Ammunitionen er den afgørende enhed for selve skuddet.

Jagtloven regulerer de krav, som der findes på dansk område i forhold til at jage vildt i Danmark. Det er afgørende for lovligheden af din jagt, at du overholder kravene og bestemmelserne i Jagtloven.

Der er stor forskel på ammunition. Her handler det både om kuglebane og kuglevægt samt anslagsenergi.

Hvad er fuldkappet ammunition?

Der findes ekspanderende og ikke-ekspanderende ammunition, som fortæller om, hvorvidt en patron har gennemskydende effekt eller ej. Det vil sige, at tunge kugler vil skyde langsommere og forårsage mindre kødødelæggelse på vildtet.

I Danmark er det ikke tilladt at anvende fuldkappet ammunition til regulering af råvildt, dåvildt, kronvildt, muflon, vildsvin, sikavildt samt spættet sæl. På disse dyr er det fra lovgivningens side fastlagt, at de skal behandles og skydes ordentligt. De skal skydes med tunge og langsomt ekspanderende kugler.

Hvad er kappeklædt ammunition?

Der findes mange forskellige udgaver af ammunition i forhold til form og design af patroner. Udgaven af ammunition hænger til en vis grad sammen med kaliber. Det vil sige, at bestemte udgaver af ammunition er tilladt til brug for hhv. kaliber 12, 16 og 20.

Salonammunition er den mest brugte form for ammunition. Salonammunition er lovlig at anvende, da den har et projektil af bly eller andet ’blødt’ materiale.

Jagtloven foreskriver, at der ikke må foretages ændringer af ammunition.

Den kappeklædte ammunition er ikke tilladt at bruge til visse kalibre som følge af sin hårde kappe.

Der er vigtigt altid at undersøge lovligheden af den type ammunition, du bruger til dit våben.

Hvor meget ammunition mĂĄ man opbevare?

Der er forskellige regler for, hvor meget ammunition du må opbevare afhængig af typen af dit våben.

Helt overordnet gælder det, at du kun må opbevare ammunition, såfremt du har et gyldigt jagttegn eller gyldig våbenpåtegning til haglgevær.

En vĂĄbentilladelse giver ret til at erhverve maksimum 500 styk patroner. Det eksakte antal vil fremgĂĄ af vĂĄbentilladelsen.

Der kan søges om lov til at erhverve sig flere patroner. Gives der lov til dette, må patronerne kun være til eget brug.

Hvad angår opbevaring, gælder der de samme regler for ”forsvarlig opbevaring”, som er gældende med våben. Ammunition skal derfor være aflåst i et våbenskab og må gerne opbevares sammen med dit jagtgevær. Det gælder både projektiler, krudt og fænghætter.

Hvordan søger man om våbentilladelse?

Enhver person skal have individuel tilladelse til enten at bære eller samle på våben, og der skal ansøges om dette.

Der kan ansøge om tilladelse digitalt på Borger.dk eller via Politi.dk, og der skal betales enten hel eller delvis afgift i forbindelse med afsendelse af ansøgning.

Der er forskellige udgaver af våbentilladelser, og du skal vælge den, der passer på din situation, som enten kan være:

 • Køb af vĂĄben
 • Bæretilladelse
 • Flere ejere

I forbindelse med din ansøgning skal du oplyse detaljer om dit jagtgevær. Det vil være oplysninger såsom fabrikationsnummer, model, våbenfabrikant samt våbenart.

I ansøgningen skal du blandt andet oplyse dit formål med erhvervelse af våbenet. Derudover skal du oplyse, hvem du har handlet geværet med. Dette kan være en privat person eller en jagtforretning. Sælgers oplysninger skal fremgå med enten telefon nummer (ved privat handel) eller med CVR nummer (ved køb af autoriseret våbenhandler).

Korrekt opbevaring af jagtgevær

Alle skydevåben skal opbevares på afstand fra uvedkommende, og de skal være låst inde i et godkendt våbenskab, når de ikke er i brug.

Der er særlige krav til våbenskabe. De skal for det første være boltet sikkert fast til en væg eller til gulvet, så skabet ikke kan fjernes, såfremt det vejen under 1.000kg.

Nøglerne til skabet skal være forsvarligt opbevaret på et sted, hvor uvedkommende ikke har adgang til.

Skabet skal godkendes i henhold til dets sikringsklasse.

Værd at vide om brugte jagtgevær

Du kan vælge at købe dit gevær som brugt, hvis det er første gang, du står overfor at anskaffe dig denne type våben. Der findes mange modeller til salg både privat og på auktion.

Du skal kende til jagtgeværets bestanddele for at kunne sikre dig, at alle dele er i god stand.

Det kan være en økonomisk god idé at vælge at købe brugt første gang. Som nybegynder til jagt er du endnu ikke afklaret med, hvilken type gevær du foretrækker at bruge. Derved kan du spare penge ved at købe brugt og danne dig erfaringer med en brugt model.

Et gevær består af følgende dele:

 • Løb
 • Kammer
 • Tangboring
 • LĂĄsesystem
 • Aftrækker
 • Sikring
 • Forskæfte og skæfte

Når du køber brugt, skal du sikre dig, at alle delene fremstår i forsvarlig stand, samt at der ikke er rustdannelse på metaldelene. Her har det stor betydning, at geværet igennem hele sit liv og anvendelsestid har været vedligeholdt optimalt og korrekt.

Hvad skal man være opmærksom på med et jagtgevær?

Et gevær består af mange enkeltdele. Og det er afgørende for geværets kvalitet og funktion, at det løbende vedligeholdes korrekt. Dette gælder uanset, om geværet er nyt eller brugt.

Det anbefales at rense og rengøre alle dele efter skydning. Dette gælder både skydning efter jagt og efter skydetræning.

Derudover er det en god idé at give dit gevær en større og mere grundig rengøring i forbindelse med jagtsæsonenes afslutning.

Den optimale rengøring kan foregå således:

 • Tør geværet af med en vĂĄd klud sĂĄ ydre støvpartikler fjernes
 • Rens løbene med en rensestok sĂĄ alt krudtslam fjernes
 • Smør udkasteren med vĂĄbenolie
 • Rens lĂĄsen med olie (kan gøres 1-2 gange om ĂĄret)
 • Smør skæftet ind i specialudviklet skæfteolie, som er beregnet til træ

Du finder særskilte rengøringssæt, som indeholder alle de remedier, du skal bruge for at vedligeholde dit jagtgevær optimalt. Skal dit gevær opbevares over en længere periode, skal du smøre det ind i våbenfedt. Dette tynde fedtlag skal fjernes, når du tager dit jagtgevær i brug igen.

Fedtet er med til at skåne dit gevær mod rustdannelse.

Fordele/ulemper ved køb af jagtgevær

Det kan være en kompliceret og forvirrende begivenhed at skulle købe sit første gevær. Markedet er bredt med forskellige modeller, mærker, designs, egenskaber og tekniske detaljer.

Når du skal købe dit første gevær, er det en fordel, at du har sat dig ind i de forskellige typer på markedet, og at du har gjort dig tanker om maksimum pris.

Det er vigtigt, at dit gevær for det første matcher dit niveau. Og derudover skal prisen hænge sammen med dit forventede omfang af brug samt dine ambitioner.

Disse forhold kan hjælpe dig til at finde den rette model og udgave, som passer til dig og dine behov.

Der er ingen grund til at købe den dyreste model, hvis den er for kompliceret og for krævende for dig at bruge fra starten af.

Heldigvis findes der mange kvalitetsgeværer på markedet til rimelige priser, som kan betjenes af nybegyndere.

Casper Christiansen

Hej mit navn er Casper. Jeg hjælper dig med at finde de rigtige produkter. Jeg overtog motion-online.dk fra Morten Zacho tilbage i 2015. Har du spørgsmĂĄl til noget, sĂĄ kan du sende mig en mail pĂĄ [email protected]