Adaptation: TilpasningAfferente nerveimpulser: Impulser der løber ind til centralnervesystemet (samme som “sensorisk”)

Agonist: Muskel der ved sin sammentrækning vil bidrage til en given bevægelse

Antagonist: Muskel der ved sin sammentrækning vil modvirke en given bevægelse

Ballistiske bevægelser: Hurtige eksplosive bevægelser som f.eks. spark og slag.

CNS: Central Nerve Systemet. Henviser til rygmarven samt de forskellige dele af hjernen

Co-aktivering: Sammentrækning af antagonistmuskler. Eksempelvis hvis hasemusklerne er aktive i forbindelse med en knæ-udretning

Dynamometer: Instrument til at måle kraftudvikling i forbindelse med bevægelser

Efferente nerveimpulser: Impulser der løber ud fra centralnervesystemet (samme som “motorisk”)

Ekscentrisk kontraktion: Muskelsammentrækning, hvor musklen forlænges (laver bremsearbejde)

Exciterende: Fremmende

EMG: Elektro-Myo-Grafi, registrering af de elektriske impulser der kommer i forbindelse med en muskelsammentrækning. Jo kraftigere nervesignaler der sendes til musklen, desto mere EMG kan der måles

Inhiberende: Hæmmende

Isometrisk: Muskelsammentrækning, hvor forkortningshastigheden holdes konstant. Kræver specielt apparatur

Koncentrisk kontraktion: Muskelsammentrækning, hvor musklen forkortes

Modulation: Ændring af et et nervesignal enten i fremmende eller hæmmende retning

Motor cortex: Den del af hjernen der har den overordnede/viljestyrede kontrol med vores bevægelser

Motorisk neuron: Nerve der sender signaler ud til en muskel

Muskeltene: (eng: muscle spindles). Sanseceller i musklerne der registrerer pludselige længdeændriger af musklen. Virker generelt fremmende på muskelkontraktionen.

Neuralt drive: Mængden af nervetrafik til en muskel

Neuron: Nervecelle / nervetråd

Pennations-vinkel: Muskelfibrenes vinkel i forhold til trækretningen.

Senetene: (eng.: golgi organels). Sanseceller placeret i senerne i enderne af musklerne. Registrerer høje kraftudviklinger. Virker generelt hæmmende.

Sensorisk neuron : Nerve der sender signal fra en sansecelle ind til centralnervesystemet

Spinale motorneuroner: Den del af de motoriske neuroner der ligger i rygmarven (medulla spinalis)

Statisk kontraktion: Muskelsammentrækning, hvor musklen ikke ændrer længde

Supraspinale niveauer: De dele af centralnervesystemet der ligger over rygmarven

Similar Posts

One Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *