Renovering af faldstamme

En faldstamme er lavet til at kunne holde i mange år, men det er nødvendigt med løbende vedligehold for at sikre dets optimale kvalitet og funktion. En renovering er en billigere løsning end en total udskiftning af elementet.

En renovering af faldstamme sikrer, at afløbsrøret fungerer optimalt hele vejen op igennem ejendommen. Der findes skånsomme metoder, der er effektive at udføre, og som skåner hus for at skulle rive vægge ned.

Herunder bliver du vejledt om alle de praktiske og økonomiske forhold, som du skal kende til i forbindelse med dit renoveringsprojekt. Og du bliver bekendtgjort med de regler og krav, som skal overholdes. Dette gælder i forhold til korrekt udluftning af afløbssystemet.

Hvad er en faldstamme?

En faldstamme er et bygningselement, som findes i etagebygninger. Det er et afløbsrør, som har til formål at hjælpe beboerne væk med beskidt vand fra køkken og badeværelse.

På ældre boliger er røret skabt af støbejern og har en forventet levetid på cirka 50 år. I dag findes der rør af rustfrit stål og hærdet plastik. I løbet af årene vil der skabes aflejringer på afløbsrørets indvendige side som følge af alt det beskidte vand, der løber igennem det.

Det anbefales at være påpasselig med at anvende kemikalieholdige produkter i forsøg på at fjerne aflejringerne. Kemikalier kan slide endnu mere på faldstammen og forværre dets tilstand.

Renovering af faldstamme kan ske med strømpeforing som populær og skånsom metode.

I stedet for at udskifte et slidt rør lægges der en ”strømpe” af polyester langs hele indersiden af den eksisterende faldstamme.

Etableringen af polyesterstrømpen bliver hærdet med damp, og det beskidte vand kan herefter løbe igennem ’strømpen’ og slide på den fremfor på selve afløbsrøret.

Vi anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på renovering af faldstamme!

Du udfylder Ă©n formular. SĂĄ sendes denne til forskellige firmaer.

Firmaerne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Klik herunder og udfyld spørgeskemaet og hent tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende:
FĂĄ 3 gratis tilbud pĂĄ renovering af faldstamme

Pris pĂĄ renovering af faldstammer

Misfarvninger på vægge samt skjolder på faldstammens yderdel er de klareste faresignaler på, at der er læk på røret. Det er vigtigt at handle aktivt på disse faresignaler og påbegynde en renovering af røret, før problemet udvikler sig til en omfattende og dyr vandskade.

Et utæt afløbsrør kan betyde frostsprængninger og fugt i vægge.

Prisen på en renovering af faldstamme behøver ikke være en omkostningstung post. Afløbsrøret er ofte bygget ind i vægge og bærende konstruktioner på ejendomme.

Der findes moderne og fleksible metoder til at renovere faldstammer.

På en beboelsesejendom med flere lejligheder, ligger prisen på en renovering cirka på 25.000-30.000 DKK pr. lejlighed med strømpeforing som metode. Metoden er populær til både private beboelseshuse samt erhvervsejendomme.

Den økonomiske pris skal opvejes i forhold til de praktiske fordele, som strømpeforing fører med sig. En udflytning er ikke nødvendig som følge af den effektive og fleksible arbejdsmetode. Derudover er strømpeforing en slidstærk løsning, som holder i masser af årtier frem.

Det er en investering, som har betydning for ejendommens nuværende og fremtidige beboere.

Det er en metode, hvor der slippes for at skulle brække vægge ned for at skifte faldstammen ud. Plastikrøret, der støbes i det eksisterende rør, er cirka 2-4mm tyk, og det blæses ned igennem røret af 3 omgange. Forinden det nye, slidstærke polyesterrør støbes, bliver afløbsrøret blæst rent og tørt.

Metoden gør det muligt at renovere afløbsrør på komplicerede stedet i ejendomme.

Både erhvervsbygninger, private beboelseshuse samt institutioner kan opnå renovering af faldstamme med strømpeforing.

Arbejdet strækker sig cirka over 2 arbejdsdage for en enkelt lejlighed.

Det estimeres, at strømpeforingen kan holde i op til 100 år. Denne moderne renoveringsmetode svarer til at få indlagt nye afløbsrør, og hvor der samtidig undgås de omfattende, praktiske og økonomiske omkostninger.

Vi anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på renovering af faldstamme!

Du udfylder Ă©n formular. SĂĄ sendes denne til forskellige firmaer.

Firmaerne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Klik herunder og udfyld spørgeskemaet og hent tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende:
FĂĄ 3 gratis tilbud pĂĄ renovering af faldstamme

Hvad koster det at flytte en faldstamme?

Når du vil flytte en faldstamme, kræver det, at du får opgaven godkendt af boligejeren eller andelsforeningen. Og opgaven kræver udførsel af en professionel VVS-installatør.

Der kan flere grunde til, at du ønsker at flytte afløbsrøret. Det vil typisk være i forbindelse med renovering af badeværelse eller køkken, hvor der er behov for ændring af VVS-installationer.

Det er en større udskrivning, når der skal flyttes rundt på usynlige installationer.

I denne forbindelse kræver det, at der brydes væg ned for at fjerne det eksisterende afløbsrør for at placere det et andet sted i boligen.

Der skal bruges autoriserede VVS-fagfolk til at udføre opgaven med at flytte en faldstamme. Prisen varierer i forhold til kompleksitet for opgave, timeløn samt type af arbejdsopgave.

Der skal afsættes cirka 30.000 DKK., når køkken eller badeværelse skal have udskiftet og fjernet eksisterende installationer.

Det kan være en god idé at tegne en tillægsforsikring i forbindelse med renoveringsprojektet. En All Risk forsikring kan sikre dig som boligejer mod skader, som opstår i forbindelse med renoveringsprojekt, der involverer vand og afløb.

Faldstamme udluftning

Udluftning er en central del af et renoveringsprojekt med et afløbsrør. Udluftningen sikrer, at ejendommens beboere ikke generes af ubehagelig kloaklugt.

Den tekniske løsning på området kaldes ”udluftning over tag”. Det anbefales, at der etableres udluftningskanaler over taget fremfor at bruge såkaldte vakuumventiler i forbindelse med renovering af faldstamme.

En vakuumventil kan kun suge luft ind, men den kan ikke afgive luften igen, og den er kun beregnet som en nødventil. Den kan anvendes på længere sidegrene til en faldstamme med udluftning over taget.

Hvis der kun bruges vakuumventiler, vil der opleves kraftige lugtgener, når det regner voldsomt. Derudover kan det medføre, at ejendommens toiletter bliver drænet for vand som følge af overtryk i kloakledningerne.

Med udluftning over tag bliver trykket i ledningerne udlignet, da lugten ledes ud igennem et åbent rør over taget.

Der findes særlige produkter, som bruges til at sikre en optimal og funktionel udluftning. Faldstammeudluftning anvendes til inddækning af afløbsrørene, så kloaklugt ledes ud over taget.

Regler i forbindelse med renovering af faldstamme

Loven foreskriver, at arbejdet med renovering af usynlige installationer skal udføres af autoriserede håndværkere. I praksis betyder det, at der er brug for professionel hjælp fra både en VVS-fagmand samt en autoriseret elinstallatør, når der renoveres badeværelse eller køkken.

Der er særlige regler i forhold til udluftning, som VVS-håndværkere skal forholde sig til i forbindelse med renovering af faldstamme.

Det er et krav, at afløbsrøret udluftes over taget, og at der ikke må anvendes vakuumventiler. Ventiler kan skabe lugtgener hos alle de beboere, som er tilsluttet det pågældende afløbsrør.

Når arbejdet udføres i etageejendomme med flere private lejligheder, skal en underbo rådføres om rørføring, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med renoveringsprojektet.

Renoveringen skal ske i henhold til ejendommens vedtægter og forskrifter.

Som beboer i en andelslejlighed eller lejebolig skal der indhentes tilladelse fra udlejer eller lejerforening, når renoveringsprojektet skal udføres.

Casper Christiansen

Hej mit navn er Casper. Jeg hjælper dig med at finde de rigtige produkter. Jeg overtog motion-online.dk fra Morten Zacho tilbage i 2015. Har du spørgsmĂĄl til noget, sĂĄ kan du sende mig en mail pĂĄ [email protected]