De svage dør først

Den nyeste forskning peger på at der er en stærk sammenhæng mellem muskelstyrke og levetid.

I et nyt finsk studie målte man muskelstyrken i knæekstensorerne hos knap 500 ældre mennesker. I løbet af de følgende 5 år registrerede man hvilke personer der kom ud for en fraktur (knoglebrud). I yderligere fem år registrerede man dødeligheden blandt dem der havde haft fraktur og man fandt, at personer der tilhørte den svageste tredjedel havde markant højere dødelighed end både den midterste og den stærkeste tredjedel (se figur til højre). Et knoglebrud vil ofte medføre en periode med inaktivitet evt. indlæggelse og dermed yderligere svækkelse. Personer der har en tilstrækkelig funktionsmargen, så de kan klare dette dyk, klarer sig åbenbart bedre.

Samme forfatter publicerede i 2000 et studie, hvor man studerede sammenhængen mellem bl.a. håndgrebsstyrke, BMI og levetid hos 6040 forsøgspersoner med en initiel alder på 45-68 år. Håndgrebsstyrke er en nem måling at foretage og kan med god vilje tages som et udtryk for generel kropsstyrke. Tredive år efter de initielle målinger kunne man konstatere, at der var en klar sammenhæng mellem initiel håndgrebsstyrke og dødelighed, således at den stærkeste gruppe havde markant lavere dødelighed (14 pr. 1000 personår) sammenlignet med den svageste tredjedel (25 pr. 1000 personår).

Håndgrebsstyrke var yderligere en klart bedre prædiktor for levetid end BMI. I dette studie fandt man faktisk, at personer med de laveste BMI-værdier havde større dødelighed end personer med moderat eller højt BMI (nedenstående figur). Disse to studier er ikke enestående og man kan med rimelighed konkludere at muskelstyrke og dermed styrketræning nu fortjener i en plads i det sundhedspolitiske søgelys.

 

Referencer:
Muscle strength before and mortality after a bone fracture in older people.
Rantanen T, Sakari-Rantala R, Heikkinen E.
Scand J Med Sci Sports 2002 Oct;12(5):296-300

Muscle strength and body mass index as long-term predictors of mortality in initially healthy men.
Rantanen T, Harris T, Leveille SG, Visser M, Foley D, Masaki K, Guralnik JM.
J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000 Mar;55(3):M168-73

Lev stærkt – dø gammel!

 

Casper Christiansen

Hej mit navn er Casper. Jeg hjælper dig med at finde de rigtige produkter. Jeg overtog motion-online.dk fra Morten Zacho tilbage i 2015. Har du spørgsmål til noget, så kan du sende mig en mail på [email protected]

Kommentarer:

John: Appreciation to my dad who stated to me about this blog, this blog is truly awesome. My blog post - LeshaSHigh: http://gorki.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=685143