To-punkts-testDu skal bruge en kondicykel der kan vise belastningen i watt. Dertil skal du kunne måle din puls mens du cykler – helst med et pulsur.

Du skal køre på to forskellige belastninger:

 • Den første belastning skal vælges således, at din puls stabiliseres i området 120-140 slag/min efter ca. 6 minutters cykling.
 • Den anden belastning skal vælges således, at din puls stabiliseres i området 150-170 slag/min efter yderligere 4 minutters cykling.

 

Angiv alle korrekte værdier i nedenstående beregner.

Denne beregner er inkluderet i Fitness Test pro
Get it from App Store Get it from Google Play

Du skal muligvis lave testen et par gange før du rammer den rigtigt. Testen bliver bedst, hvis du rammer to pulsværdier, der ikke ligger for tæt på hinanden (eksempelvis 130 og 160).

I beregningerne bagved testen anslåes din maxpuls udfra formlen 220 – alder.
Hvis du har målt din maxpuls, kan du evt. regne baglæns og indtaste den (forkerte) alder der giver den korrekte maxpuls.

Som på alle andre indirekte submaksimale tests er der en vis usikkerhed på resultatet. Usikkerheden skyldes først og fremmest den usikkerhed der på bestemmelse af maxpuls ud fra alderen.

Baggrund

De målte pulsværdier plottes mod de tilhørende arbejdsbelastninger. Herefter ekstrapolereres (forlænges) linien op til den målte maksimalpuls og den anslåede “maksimale aerobe arbejdsbelastning” aflæses (det blå punkt).

Dette kan også skrives som en formel:

Denne max-arbejdsbelastning omregnes så til en iltoptagelse via antagelser om nyttevirkning (23 %), iltens energetiske værdi (21,1 kJ pr. liter ilt) samt hvilestofskiftet (0,25 liter ilt pr. minut).

Hvis man ønsker at beregne konditallet skal VO2max omregnes til ml ilt pr. minut (dvs. ganges med 1000) og divideres med kropsvægten i kg.

Reference:
Åstrand & Rodahl: Textbook of Work Physiology, 3rd ed. p. 373. 1986

Similar Posts

22 Comments

 1. Jeg undrer mig over der i udregningen anvendes 21, 1 Kj pr. liter ilt. Da jeg jf. Menneskets fysiologi, Bente Shibye m.fl. l

 2. Hej Anne,
  Alt taler ikke nødvendigvis for at han er i bedre form. Hydrering, aktivitet, kaffe m.v. forud for testen kan have hævet puls ved første test i forhold til anden test. Netop hældningen på kurven er den bedste indikator for formen, da dette viser hvor mange pulsslag testpersonen skal bruge for at øge med et givent output. Dette beviser også blot at testen er en indikation af dagsformen og at den derfor kun kan bruges til at påvise forholdsvis store ændringer i formen 🙂

 3. Ligger der ikk nogle fejl i udregninger med høj vægt? Vi bruger testen på sundhedstjek i forskellige virksomheder. Jeg synes nogen gange, at folk med høj vægt bliver skudt alt for lavt. Vægten burde jo kun influere max iltoptagelse og ikk konditallet. Ændre man vægten op og ned sker der store ædnringer i udregningen af kondital. Konditallet er jo bare max iltoptagelse / vægt. Og eftersom vægten indgår i formlen for udregning af max iltoptagelse, så burde vægten jo bare udligne og ikk lave markante ændringer. Eller er der brugt andre formler?

 4. Hej Morten (og andre interesserede)!

  Jeg har efterhånden lavet mange hundrede 2-punktstests på skolebørn i alderen 13-17 år.
  Når jeg sætter deres kondital ind i den konditalstabel som forefindes her på hj.siden, synes jeg uforholdsvist mange af specielt de drenge der er sunde og slanke, og som dyrker idræt flere gange om ugen, havner i “under middel”.

  Når de får tilbagemeldning en er mange frustrerede, forståeligt.
  Hvorfra stammer tabellen, og kan den i det hele taget bruges på børn? Jeg synes den er lidt hård ved denne aldersgruppe…

  Det skal i øvrigt siges, at flere af dem er testet vha. max.test hvor resultatet ligger i nogenlunde samme område.

  Mvh. Per Gade, fysioterapeut, stud. cand. scient san.

 5. Vedr. konditallet og vægt. Det er jo netop afgørende, at konditallet er afhængig af vægt. Hvis du er verdens tungest mand med verdens bedste iltoptagelse har du stadig verdens dårligste kondital. Klart nok. Prøv at forestille jer en mand på 200 kg forsøge sig i et maraton. Han kom jo aldrig igennem det. Konditallet er jo netop et tal der viser i hvor god kondition du er relativt til andre f.eks. Jo mere vægt du slæber rundt på (fedt og/eller muskler) desto langsommere vil du cykle/løbe/ro m.m. ergo har du et lavere kondital.

 6. jeg forstår intet når jeg blotter de tal ind… hmm.. Hvor finder man en tabel der fortælle om man er i god form eller ej?

 7. I denne test ligesom Watt-max test, er jeg meget uforstående overfor, hvorfor RPM ikke er en faktor som nævnes. testens resultat vil jo blive anderledes såfremt du på 100W med 70RPM stabiliserer dig på 110 slag/min. eller du ved samme belastning kører 100RPM og i stedet kommer til at ligge på 130 slag/min.Så vil man få et dårligere kondital!!

 8. Jeg synes ikke det giver mening at med en given puls til en given belastning bliver ved måling 2 bliver ens kondital bedre jo højere ens hvilepuls er. F.eks hvis du cykler 125 W med en puls på 140, er din kondi bedst hvis du har en hvilepuls på 120 svarende til 0W i forhold til at du har en puls på 120 ved 75W

 9. Det undre mig, hvis pulsen f.eks. er 130 ved puls 1, giver en lavere belastning et højere kondital, og højere belastning et lavere kondital. Det virker ulogisk. Man skulle tro, at jo højere belastning man kan kører med ved lav belastning, ville give et højere kondital. Sådan er det ved indtastning i puls 2.

 10. Det undre mig, hvis pulsen f.eks. er 130 ved puls 1, giver en lavere belastning et højere kondital, og højere belastning et lavere kondital. Det virker ulogisk. Man skulle tro, at jo højere belastning man kan kører med ved lav belastning, ville give et højere kondital. Sådan er det ved indtastning i puls 2.

 11. Der er uoverensstemmel se mellem beregneren på hjemmesiden og formlen for udregning af maxpuls. Max. pulsen bliver således højere med beregneren end med formlen, og udregningen af kondital dermed for højt og upålideligt.

 12. Det er rigtigt at der er uoverensstemmel se i forhold til formlen i teksten (er rettet nu), men heldigvis betyder ikke at konditalsberegn ingen har været unøjagtig.

  Forklaringen er at aldersbestemt maxpuls kan estimeres med 208-0,7xalder eller 220-alder. Den første formel er lidt bedre til ældre mennesker, hvorimod den anden formel er lidt bedre til yngre. For noget tid siden ændrede vi beregneren til at bruge 220-alder, men fik ikke opdateret teksten. Tak fordi du gjorde opmærksom på det 🙂

 13. Hej Morten,
  der er uoverensstemmel se mellem de angivne tider i APP´en (5 min x2) og ovenstående beskrivelse hvor tiden er 6 og 4 min. Er der nogen forklaring til dette eller blot en fejl?

 14. Hej Lars
  Forklaringen er, at det centrale er, at der opnås steady state på hver af de to submaximale belastninger. 5 minutter er næsten altid rigeligt til at opnå dette – specielt på nummer to belastning. 6+4 og 5+5 vil i praksis give det samme, hvor den første dog nok er lidt bedre. Samtidigt giver den mulighed for at man kan lave en parallel beregning med Åstrands 1-punkts test.

 15. Er man gået bort fra Åstrands et-punktstest? Jeg kan ikke finde den på siden.
  Hilsen Merete

 16. Hej, Jeg savner også et-punktstesten, da jeg bruger den til at reteste personer, der før har udført denne test. Det vil være så rart, hvis den kom op igen eller bare formlen bag den 🙂
  MVH
  Lærke

 17. Kære Motion-online,

  Jeg forstår ikke, jeg anvender testen en del på mit arbejde og jeg kan ikke forstå, hvorfor en højere puls ved første punkt vil give et bedre resultat end en lavere puls ved samme punkt?
  Det er da ikke særlig retvisende tænker jeg. Jo lavere puls ved en given belastning, desto bedre form må du være I?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *